З липня 2006 року до філологічного факультету університету залучено кафедра філософії та культурології (єдина в Чернігівській області такого профілю), котра була утворена в червні 1990 року.

Історія кафедриНавчальна роботаСклад кафедри

Методологічним кредо кафедри є принцип єдності національного і загальнолюдського в історії філософії та культури, яке було сформульовано засновником кафедри, д. філос. н., професором В.А. Личковахом (зав. кафедри з 1990 по 2010 р.). У науковому доробку колективу кафедри – велика кількість публікацій, серед яких монографії В. Личковаха, С. Мащенка (лауреата обласної премії імені М. Коцюбинського), М. Столяр (лауреата премії імені Г. Вороного), О. Колесник, О. Чорного, А. Царенка, С. Явоненка. При кафедрі з 1998 року працює аспірантура з естетики.

З жовтня 2010 року науково-педагогічний колектив очолює доктор філос. н., проф. Столяр М.Б. Викладацький склад кафедри у 2017–2018 навч. році налічує 3 доктори наук, професори та 7 к.філос.н., доцентів. На перетині філософських, культурологічних та філологічних дисциплін виконуються бакалаврські і магістерські роботи, регулярно проводяься міжнародні та всеукраїнські конференції, міжпредметні круглі столи. Кафедра активно співпрацює з Інститутом філософії НАНУ, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Державною Академією керівних кадрів культури і мистецтв, зарубіжними університетами Ірландії, Польщі, Білорусі. 

Кафедра проводить підготовку за напрямом «Філологія. Українська мова і література та художня культура», забезпечуючи читання таких курсів, як філософія, історія філософії, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, культурологія, історія української культури, історія зарубіжної культури, історія мистецтва, музеєзнавство, філософія освіти тощо.

Яскраві за формою та глибокі за змістом лекції викладачів кафедри отримують високі оцінки спеціалістів і студентів. Знання, що здобувають студенти, дозволяють їм успішно виступати на всеукраїнських олімпіадах та наукових конференціях, виборювати призові місця, отримувати рекомендації в аспірантуру з філософських та культурологічних спеціальностей. Провідні науковці кафедри забезпечують також навчання аспірантів: проводять заняття з ними та виступають науковими керівниками дисертацій.

1 stolyar

Завідувач кафедри філософії та культурології

Столяр Марина Борисівна

Доктор філософських наук, професор.

Народилася 16 липня 1961 року у місті Кременці Тернопільської області. У 1983 році закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 1987 році закінчила аспірантуру при Київському університеті та у 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: культурологія, історія української культури, історія зарубіжної культури, етика та естетика,

Коло наукових інтересів: є авторкою монографії «Радянська сміхова культура» (2011), книги «Релігія радянської цивілізації» (2010) та більше 30 публікацій з філософії культури.


 

olhovikОльховик Марина Володимирівна

Кандидат філософських наук, доцент.

У 2000 році закінчила магістратуру Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: логіка, філософія, редакторський аналіз і правка, текстознавство.

Коло наукових інтересів: лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності, філософія тілесності.


BogunБогун Микола Олександрович

Кандидат філософських наук, доцент.

Народився 4 січня 1961 року у місті Миколаєві. У 1983 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. 

У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: релігієзнавство, історія світової філософії, патрологія, біблієзнавство.

Коло наукових інтересів: антична та середньовічна філософія; Візантійська богословська традиція; китаїстика.

 


 

2 karanda

Каранда Марина Василівна

Кандидат філософських наук, доцент.

Народилася 8 квітня 1974 року у місті Донецьку. У 1997 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: етика та естетика, вступ до художньої культури, культурологічне біблієзнавство, музична культура, історія української культури, методика викладання художньої культури, теорія художньої культури.

Коло наукових інтересів: християнська естетика та мистецтво, неорелігійні мотиви в сучасному мистецтві.


 

5 pulina

Пуліна Вікторія Іванівна

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1989 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю історія (спеціалізація археологія та музеєзнавство)

У 1999 році закінчила Фінансово-економічний інститут при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (присвоєно кваліфікацію економіста-менеджера).

У 2006 році закінчила аспірантуру з естетики по кафедрі філософії га культурології.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка по темі «Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша».

З 2009 року працює на посаді доцента кафедри філософії та культурології.

У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри філософії та культурології.

Має 35 наукових публікацій, 2 навчально-методичних посібника.

Стаж науково-педагогічної роботи більше 17 років.


6 kolesnik

Колесник Олена Сергіївна

Доктор культурології.

Закінчила Національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка в 1997 році.

Захистила кандидатську дисертацію з естетики на здобуття ступеню кандидата філософських наук у 2002 році.

Коло наукових інтересів – художня інтерпретація, міфопоетика в сучасній культурі, шекспірознавство.

 

 


7 tsarenok

Царенок Андрій Вікторович

Кандидат філософських наук, старший викладач.

Народився 31 травня 1981 року у місті Сєвєроморськ Мурманської області (Росія).

У 2003 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: філософія, історія світової філософії, етика та естетика, музеєзнавство, релігієзнавство.

Коло наукових інтересів: патристика, аскетика, релігієзнавство, історія філософських вчень, патристична естетика.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.