З липня 2006 року до філологічного факультету університету залучено кафедра філософії та культурології (єдина в Чернігівській області такого профілю).

Історія кафедриНавчальна роботаСклад кафедриНавчальні дисципліни

       З жовтня 2010 р. науково-педагогічний колектив очолює доктор філос. н., проф. Столяр М.Б. Викладацький склад кафедри у 2019–2020 навч. році налічує 2 доктора наук (з філософії та з культурології), 6 кандидатів філософських наук, доцентів. Доц. Царенок А.В. у вересні 2019 р. захистив докторську дисертацію з естетики при Інститут філософії НАН України. Доц. Кислий А.О. закінчує докторантуру при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
       У науковому доробку колективу кафедри – велика кількість наукових та науково-методичних робіт, серед яких монографії М. Столяр, О. Колесник, А. Царенка. Колектив кафедри багато років поспіль виборює місце лауреата конкурсу на звання кращого в університеті за результатами наукової роботи, має нагороди обласного рівня, зокрема проф. Столяр М.Б. є лауреатом премії імені Г. Вороного.
       Кафедра бере активну участь у створенні міжнародних та регіональних культурних проектів. Міжпредметний проект «Європейські антитоталітарні практики» отримав грантову підтримку за програмою «Еразмус+», напрямок ЖАН МОНЕ на 2018–2021 рр.
      Проект в галузі «Культура і мистецтво» «Соціальна творчість студентського театру EX LIBRIS: свобода від наркотиків» виборов місце у міському бюджеті участі на 2019 – 2020 рр. Студентський соціальний театр «EX LIBRIS» при кафедрі філософії та культурології взяв участь у соціокультурному проекті «Мода на добре мистецтво» за фінансової підтримки Швейцарського бюро із розвитку культури в Україні (2017–2018 рр.).
      При кафедрі у 2018 р відкрито магістратуру з культурології з поглибленим вивченням англійської мови.
     Кафедра активно співпрацює із Інститутом філософії НАН України, Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Київським національним університетом культури і мистецтв, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Національним університетом «Острозька академія», Харківською державною академією культури та ін. закладами вищої освіти.

Кафедра проводить підготовку за напрямом «Філологія. Українська мова і література та художня культура», забезпечуючи читання таких курсів, як філософія, історія філософії, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, культурологія, історія української культури, історія зарубіжної культури, історія мистецтва, музеєзнавство, філософія освіти тощо.

Яскраві за формою та глибокі за змістом лекції викладачів кафедри отримують високі оцінки спеціалістів і студентів. Знання, що здобувають студенти, дозволяють їм успішно виступати на всеукраїнських олімпіадах та наукових конференціях, виборювати призові місця, отримувати рекомендації в аспірантуру з філософських та культурологічних спеціальностей. Провідні науковці кафедри забезпечують також навчання аспірантів: проводять заняття з ними та виступають науковими керівниками дисертацій.

1 stolyar

Завідувач кафедри філософії та культурології

Столяр Марина Борисівна

Доктор філософських наук, професор.

Народилася 16 липня 1961 року у місті Кременці Тернопільської області. У 1983 році закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 1987 році закінчила аспірантуру при Київському університеті.

Захистила докторську дисертацію у 2013 році на тему:«Сміхова культура тоталітарного суспільства: сутність, форми, механізми дії (на прикладі радянських культурних практик)».

Викладає навчальні курси: культурологія, історія української культури, історія зарубіжної культури, етика та естетика,

Коло наукових інтересів: є авторкою монографії «Радянська сміхова культура» (2011), книги «Релігія радянської цивілізації» (2010) та більше 30 публікацій з філософії культури.


 

olhovikОльховик Марина Володимирівна

Кандидат філософських наук, доцент.

У 2000 році закінчила магістратуру Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: логіка, філософія, редакторський аналіз і правка, текстознавство.

Коло наукових інтересів: лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності, філософія тілесності.


4 chorna

Чорна Лариса Сергіївна

Кандидат філософських наук, доцент.

Народилася 16 травня 1972 року у селі Кондуктор Вільнюської області (Литва). У 1994 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2001р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2005р. отримала атестат доцента.

Викладає навчальні курси: філософія, логіка, філософія освіти, філософія науки.

Коло наукових інтересів: історія української філософської думки, філософія освіти.

 


 

2 karanda

Каранда Марина Василівна

Кандидат філософських наук, доцент.

Народилася 8 квітня 1974 року у місті Донецьку. У 1997 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: етика та естетика, вступ до художньої культури, культурологічне біблієзнавство, музична культура, історія української культури, методика викладання художньої культури, теорія художньої культури.

Коло наукових інтересів: християнська естетика та мистецтво, неорелігійні мотиви в сучасному мистецтві.


 

5 pulina

Пуліна Вікторія Іванівна

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1989 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю історія (спеціалізація археологія та музеєзнавство)

У 1999 році закінчила Фінансово-економічний інститут при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (присвоєно кваліфікацію економіста-менеджера).

У 2006 році закінчила аспірантуру з естетики по кафедрі філософії га культурології.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка по темі «Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша».

З 2009 року працює на посаді доцента кафедри філософії та культурології.

У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри філософії та культурології.

Має 35 наукових публікацій, 2 навчально-методичних посібника.

Стаж науково-педагогічної роботи більше 17 років.


6 kolesnik

Колесник Олена Сергіївна

Доктор культурології.

Закінчила Національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка в 1997 році.

     У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Художня інтерпретація як       феномен культури».

Коло наукових інтересів – художня інтерпретація, міфопоетика в сучасній культурі, шекспірознавство.

 

 


7 tsarenok

Царенок Андрій Вікторович

Кандидат філософських наук, старший викладач.

Народився 31 травня 1981 року у місті Сєвєроморськ Мурманської області (Росія).

У 2003 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. У 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Естетичні виміри візантійського аскетизму»

Викладає навчальні курси: філософія, історія світової філософії, етика та естетика, музеєзнавство, релігієзнавство.

Коло наукових інтересів: патристика, аскетика, релігієзнавство, історія філософських вчень, патристична естетика.

 

     ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ,
     які забезпечуються викладачами кафедри філософії та культурології
     для спеціальності 034 Культурологія

    1. Виробнича асистентська практика у ЗВО
    2. Виробнича культурологічна (комплексна) практика
    3. Вступ до спеціальності
    4. Етнокультурні виміри сміхової культури
    5. Культурологічна інтерпретологія
    6. Історія науки і техніки в контексті культури
    7. Історія та теорія зарубіжної культури
    8. Компаративна міфологія
    9. Культура народів Африки та Азії
    10. Культура народів Європи та Америки ХХ-ХХІ ст.
    11. Культурологічне біблієзнавство
    12. Культурологія
    13. Методика викладання культурології
    14. Методика викладання культурологічних дисциплін
    15. Методика наукового дослідження
    16. Міфологія та її інтерпретації
    17. Радянська сміхова культура
    18. Спецкурс з проблем сучасного візуального мистецтва
    19. Спецкурс зі сценарної майстерності
    20. Теоретичне і практичне музеєзнавство
    21. Українська культура: європейський цивілізаційний контекст

 

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.