ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (+фотозвіт)

Залиште оцінку
(1 голос)
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (+фотозвіт)

4 та 5 травня 2017 року у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка відбулася уже традиційна ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини». Спільно з кафедрою біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту організаторами її стали Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.

Формування особистості фахівця вважається сьогодні нагальною необхідністю сучасної вищої освіти. Сучасне суспільство потребує фахівців з високим рівнем культури здоров’я, здатних створювати і розвивати здоров’язбережувальне освітнє середовище навчальних закладів або здоров’яорієнтоване робоче середовище організацій. В умовах пріоритетності здоров’я людини як найважливішої соціальної цінності, якісна професійна підготовка компетентного фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, є перспективним напрямком розвитку системи здоров’язбереження в сучасній загальноосвітній і вищій школі.

З огляду на це основною метою конференції є висвітлення результатів наукових досліджень щодо теоретико-методичних, методологічних та валеологічних аспектів професійної підготовки майбутнього фахівця, технологій здоров’язбережувальної і здоров’яформувальної оптимізації навчально-виховного і тренувального процесів, використання електронних ресурсів і модульно-рейтингової системи у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, індивідуалізації методичної підготовки майбутніх учителів, індивідуального здоров’язбереження вчителя, методичного забезпечення ефективності функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України.

Під час відкриття конференції з вітальним словом виступили:

Носко Микола Олексійович – ректор Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, д.пед.наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Приймаков Олександр Олександрович – доктор біологічних наук, професор, професор факультету фізичної культури і промоції здоров’я Щецинського університету (м.Щецин, Польща)

Гаркуша Сергій Васильович – декан факультету фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних наук, професор

Учасниками конференції стали представники з різних міст України: Києва, Львова, Рівного, Вінниці, Одеси, Чернігова, Полтави, Запоріжжя, Слов’янська, Миколаєва, Харкова, Черкас, Херсона, Сум, Житомира, Хмельницького, Стрия, Луцька, Краматорська, Дніпра, Дрогобича, Кролевця, Мелітополя, Кропивницького, Глухова, Івано-Франківська, Сєверодонецька; а також Польщі (м.Щецин) та Російської Федерації (м.Красноярськ).

Загальна кількість учасників конференції – понад 210 осіб. Серед учасників конференції – 14 докторів наук, професорів.

Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні та інших запланованих заходах за тематичними напрямами:

1. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

2. Діагностування індивідуальних здібностей дітей і молоді та здоров’язбережувальна оптимізація навчально-виховного і тренувального процесів.

3. Професійно-прикладні аспекти викладання дисциплін циклу природничо-наукової підготовки у сучасній вищій школі.

4. Здоров’я вчителя як предмет міждисциплінарних досліджень.

5. Інноваційні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі.

6. Медико-валеологічний та психолого-педагогічний супровід у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

1. Жиденко Алла Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, м.Чернігів

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ ЯК НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

2. Кудін Анатолій Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

3. Грицай Наталія Богданівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри біології та медичної фізіології, Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

4. Завидівська Наталія Назарівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури, м.Львів

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ЗДОРОВ’Я

5. Приймаков Олександр Олександрович (Pryimakov Oleksandr), доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ; професор факультету фізичної культури і промоції здоров’я, Щецинський університет, м.Щецин, Польща

KONTROLA KOMPLEKSOWA STRUKTURY PRZYGOTOWANIA ZAPAŚNIKÓW NAJWYŻSZEJ KWALIFIKACJI NA RÓŻNYCH ETAPACH PROCESU SZKOLENIOWEGO (КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ СТРУКТУРИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ)

6. Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук, докторант, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; старший викладач, Вінницька академія неперервної освіти, м.Вінниця

КОРДОЦЕНТРИЧНО-ЦІННІСНІ ІНТЕНЦІЇ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ ЯК СИСТЕМОФОРМУВАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

7. Жáра Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, м.Чернігів

ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Конференція проходила у доброзичливій атмосфері. Представлені доповіді здійснювались на високому науково-методичному рівні та супроводжувалися змістовними і яскравими мультимедійними презентаціями.

 

У рамках міжнародної конференції 5 травня 2017 року працювала ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості».

Відкриття конференції молодих учених і студентів і школи для молодих науковців здійснили:

Дятлов Володимир Олександрович – перший проректор і проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, доктор історичних наук, професор

Під час проведення школи для молодих науковців працювали три майстер-класи: «Універсальне моделювання стилю лідерства» (модератори – колектив Громадського науково-дослідного центру універсальних технологій розвитку людини, м.Чернігів, м.Київ – Колесник Марина Олександрівна, доцент, к.пед.наук; Колесник Олександр Сергійович, професор, д.філ.наук; Жиденко Алла Олександрівна, професор, д.біол.наук; Жáра Ганна Іванівна, доцент, к.пед.наук); «Освітній вимір феноменології серця: цінніснісно-смисловий аспект, розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури» (модератор – Федорець Василь Миколайович, к.мед.наук, докторант, старший викладач, м.Вінниця); «Емоції… або Хто чий господар?» (модератор – Демченко Ольга Анатоліївна, к.мед.наук, лікар-ендокринолог, м.Харків)

Наприкінці конференції під керівництвом професора Жиденко Алли Олександрівни відбулося підведення підсумків конференції, нагородження молодих науковців за кращі доповіді, прийняття резолюції конференції.

Диплом за найкращу доповідь отримала Степаненко Юлія (студентка 54 групи факультету фізичного виховання, магістратура), за кращу презентацію – Марушевська Катерина (студентка 53 групи факультету фізичного виховання), за найкращу можливість практичного втілення результатів дослідження – Хольченкова Н.М. (аспірант кафедри ППМФВ).

Усі учасники конференції отримали сертифікати.

До початку роботи конференції було видано Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (випуск 143), який містить 75 наукових праць учасників конференції, і збірник студентської наукової конференції, опублікований за матеріалами конференції, – 35 наукових статей.

У збірниках представлені результати досліджень докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та учнів-членів Малої академії наук України.

Тісне спілкування учасників конференції було продовжене під час екскурсійної програми до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», а також до історичних пам’яток смт.Седнів Чернігівської області.

Організатори конференції вдячні усім науковцям за активну участь і сподіваються на подальшу плідну співпрацю.