Увага!!! Нова спеціальність на фізико-математичному факультеті!

Залиште оцінку
(0 голосів)
Увага!!! Нова спеціальність на фізико-математичному факультеті!

Спеціальність МАТЕМАТИКА (шифр 111)

Математик - високоінтелектуальна професія. Праця математиків має в наші дні всебічно прикладне значення. Процес впровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках і галузях знань.

Освітній
рівень:

Кваліфікація:

Термін
навчання:

Спеціалізації:
бакалавр Бакалавр математики 3 роки 10 місяців

Актуарна (страхова) та фінансова математика.

Математична економіка та економетрика.

Математичний аналіз та диференціальні рівняння

спеціаліст Математик 10 місяців

Математична економіка та економетрика.

Інформаційні технології

магістр

Магістр математики.

Викладач вищого навчального закладу (математика)

1 рік10 місяців

Актуарна (страхова) та фінансова математика.

Математична економіка та економетрика.

Інформаційні технології

Сфера діяльності бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Математика”: наукові дослідження у галузі знань МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА, розробка, впровадження і застосування математичних методів і алгоритмів для різних галузей господарства, математичне забезпечення досліджень в галузі науки, розробка та використання математичного забезпечення ЕОМ.

Бакалаври та спеціалісти за спеціальністю “Математика” можуть займати посади інженерно-технічного персоналу  (інженер, програміст обчислювального центру, лабораторії або конструкторського бюро); посади консультанта, дилера в комерційних фірмах, які пов’язані з математичним і програмним забезпеченням; магістри – посади наукових співробітників, старшого або головного інженера, керівника лабораторії в наукових організаціях, викладача ВНЗ.

Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати: 2121.1 Молодший науковий співробітник (математика); 2121.2 Математик; 2310.2 Асистент; 2310.2 Викладач вищого навчального закладу;

При підготовці фахівців в області “Актуарна (старахова) та фінансова математика” студенти вчаться досліджувати математичними засобами закономірності випадкових явищ і процесів. Випускники спеціалізації «Актуарна (страхова) та фінансова математика» можуть обіймати інженерно–технічні посади в закладах статистичної обробки даних та фінансових установах, у комерційних компаніях, які спеціалізуються на розробці й реалізації алгоритмів аналізу даних та супроводженні спеціалізованого програмного забезпечення, актуаріями, системними та фінансовими аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками та викладачами статистики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.

Особливістю підготовки фахівців в області «Математична економіка та економетрика» є фундаментальна підготовка в галузі математичних, економічних, та інформаційних технологій.  Математик — економіст є фахівцем-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і ЕОМ. Варіанти працевлаштування. Фахівець з управління ринковими і фінансовими ризиками, аналітик ринків різних секторів економіки та ін.

Диплом математика - це відмінний старт для наукової кар'єри, а також для діяльності в різних інноваційних галузях і в бізнесі.

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG