Спілка молодих науковців філологічного звітується

Залиште оцінку
(1 голос)
Спілка молодих науковців філологічного звітується

31 березня 2020 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців та студентів «Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти», до організаційного комітету якої ввійшли В.О.Дятлов, Т.О.Стеченко, С.Л.Бобир, О.О.Борисов, Л.В.Шевкопляс та Д.В.Никипорець.

Усі організаційні заходи по забезпеченню успішної роботи конференції здійснювали голова та члени Спілки молодих науковців філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка Л.В.Шевкопляс, А.О.Лугова, Н.В.Деркач, А.В.Царенок, О.О.Лілік, а також студенти філологічного факультету Д.Никипорець, Д.Грищенко, Ю.Ісаченко, Д.Панченко та ін.

У зв’язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, 157 науковців із різних закладів вищої освіти України взяли участь у конференції дистанційно.

Програма конференції передбачала організацію роботи семи секційних засідань:

• Комунікативно-функціональний, лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний аспекти англомовного дискурсу. Літературознавчі розвідки: актуальні проблеми літературознавства (керівник – Н.В. Деркач)

• Актуальні питання методики навчання іноземних мов (керівник – О.В. Бирюк)

• Сучасні аспекти дослідження мови і культури в інформаційному суспільстві (керівник – С.Л. Бобир)

• Полікультурні аспекти навчання та виховання (керівник – С.М. Гергуль)

• Педагогічні системи минулого та сьогодення (керівник – О.М. Тютюнник)

• Актуальні проблеми українського мовознавства й літературознавства та методики їх викладання (керівник – О.В. Сазонова)

• Філософсько-культурологічний та лінгвоестетичний аспекти полілогу культур (керівник – А.В. Царенок)

Учасники змогли ознайомитися з тезами доповідей та обговорити їх на сайті філологічного факультету. Тези відзначалися глибиною опрацьованого матеріалу, оригінальним підходом до розв’язання поставлених проблем, цікавою формою та особистісним стилем викладу матеріалу, а тому викликали жвавий інтерес аудиторії, а організація роботи в дистанційному режимі створила умови для активного обговорення на сайті та висловлення власних ідей студентами і викладачами.

За матеріалами конференції підготовлено збірник тез доповідей.