«Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання»

Залиште оцінку
(2 голосів)
«Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання»

Шановні студенти, аспіранти, викладачі!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання», яка відбудеться 19-20 квітня 2018 року на базі природничо-математичного факультету.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Актуальні питання досліджень у галузі природничо-математичних наук.

• Методичні аспекти підготовки фахівців природничо-математичних дисциплін.

• Історія та методологія природничо-математичних наук.

Форма участі в конференції: очна, заочна.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Тези конференції будуть надруковані:

• в електронній версії збірника в форматі PDF;

• для бажаючих отримати друковану версію збірник буде роздрукований за додаткові кошти (прохання повідомити заздалегідь).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Дятлов Володимир Олександрович – перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор (голова).

Третяк Олександр Петрович – декан природничо-математичного факультету НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент (співголова).

Нак Марина Миколаївна – доцент кафедри математики та економіки НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, канд. пед. н., доцент.

Колесник Марина Олександрівна – доцент кафедри біологіі НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, канд. пед. н., доцент.

Самойленко Павло Васильович – доцент кафедри хімії НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, канд. пед. н., доцент.

Паперник Вікторія Вікторівна – доцент кафедри екології та охорони природи НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, канд. біолог. н., доцент.

Дедович Валентин Миколайович – доцент кафедри фізики та астрономії НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, канд. пед. н., доцент.

Матвійчик Людмила Анатоліївна – доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, канд. пед. н.

Слюта Аліна Миколаївна – старший викладач кафедри географії НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, канд. пед. н.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Приймаються до друку матеріали обсягом 1-2 сторінки, формат аркуша А4, набрані в редакторі MS Word у вигляді файлу з розширенням *.doc або *.rtf. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (наприклад: Іваненко_тези.doc або Іваненко_тези.rtf).

Шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14. Міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля – 2 см з усіх сторін; вирівнювання – по ширині, номер сторінки не проставляти. 

Рисунки, діаграми, схеми, графіки і т.п. повинні бути чорно-білими. 

Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType або Microsoft Equation, вмонтованому в Microsoft Word.

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА

на участь у конференції

ПІБ учасника ____________________________________________________________________________________________

Повна назва та адреса ЗВО_________________________________________________________________________________

Курс____________________________________________________________________________________________________

Назва секції _____________________________________________________________________________________________

Назва доповіді ___________________________________________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, учене звання)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Домашня адреса учасника (з індексом) _______________________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________________(обов’язково)

Форма участі:

• участь з усною доповіддю (до 7 хв)

• заочна участь (подання тез).

Особистий підпис ___________________

Підпис наукового керівника ___________


 

Для участі у роботі конференції необхідно до 31 березня 2018 року надіслати матеріали на адресу оргкомітету:

1. Видрукуваний примірник тексту, підписаний автором та науковим керівником.

2. Відомості про автора(ів).

3. Копію квитанції про оплату.

4. Електронною поштою матеріали тез доповіді та відомості про автора(ів) на електронну адресу:

Оргвнесок складатиме – 40 грн.

За зміст матеріалів несе відповідальність автор.

Матеріали, що не відповідають вимогам або надіслані після 31 березня 2018 р., не приймаються.

АДРЕСА ДЛЯ КОНТАКТІВ:

14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53. Національний університет «Чернігівський колегіум», природничо-математичний факультет, Всеукраїнська науково-практична конференція.

Координатор конференції Нак Марина Миколаївна (050-419-64-50)

Редакційний комітет Матвійчук Людмила Анатоліївна (097-742-68-10); Слюта Аліна Миколаївна (096-132-77-82)

Оргвнесок надсилається поштовим переказом за адресою: Колесник Марина Олександрівна, 14013 м.Чернігів – 13, до запитання.
Контакти: Колесник Марина Олександрівна (066-180-19-95)

 

Завантажити інформаційний лист

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG