Науковий часопис «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок у галузі педагогіки вищої школи, природничих та технічних наук, психології, філософських наук, історії та історичних наук, фізичного виховання та спорту. Науковий часопис заснований 30 листопада 1998 року. Засновник — Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія КВ № 17500-6250 ПР від 16.11.2010 р. Постановою Вищої атестаційної Комісії України (Постанова президії ВАК України від 16 грудня 2009 року № 1-05/6) «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

 

Перейти на сайт вісника