Про відділНормативні документиКорисні посиланняПідвищення кваліфікаціїЗаходи відділуСпівробітництво з іншими ЗВОРейтинг здобувачів освітиРейтинг науково-педагогічних та педагогічних працівниківОсвітні програмиАкадемічна доброчесністьОпитуванняСкринька довіри

Основне завдання відділу внутрішнього забезпечення якості освіти — розбудова та підтримка внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.

Відділ створено з метою покращення якості освітнього процесу наказом ректора №426 від 14.12.2020 року. Відділ розпочав роботу з 01.01.2021 року.

Контактна інформація: телефон (0462) 941-116, e-mail 

Склад відділу

Panchenko T

Панченко Тамара Степанівна - начальник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти

 

 

 

 

 


Nalivayko

Наливайко Олена Валеріївна - фахівець І категорії

 

 

 

 

 

 


Lyahovets

Ляховець Лариса Олексіївна - фахівець І категорії

 

 

 

 

 

  

Професійний стандарт вчителя початкових класів, вчителя закладу загальної середньої освіти, вчителя з початкової освіти

Професійний стандарт "Практичний психолог закладу освіти"

Європейська класифікація умінь, компетентностей, кваліфікацій та професій ESCO

Аналіз актуальних вакансій і запитів на уміння в країнах ЄС

Прогнози майбутніх тенденцій зайнятості за секторами, видами економічної діяльності та професійними групами у європейському розрізі

Сертифікати про акредитацію на сайті НАЗЯВО

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Національна рамка кваліфікацій

Затверджені Стандарти вищої освіти на сайті МОН

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації

Положення та рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв

013 Початкова освіта. Бакалаврат (2017)

013 Початкова освіта. Бакалавр (проєкт 2019)

013 Початкова освіта. Бакалаврат (2020)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2020

014 Cередня освіта (Музичне мистецтво) Бакалавр (проєкт)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Бакалавр 2019 (проєкт)

012 дошкільна освіта. Магістр 2020 (проєкт)

012 Дошкільна освіта. Бакалавр (проєкт)

ОП 012 Дошкільна освіта (бакалавр)

012 Дошкільна освіта. Бакалаврат

012 Дошкільна освіта. Магістратура

ОП 012 Дошкільна освіта (на основі молодшого спеціаліста)

013 Початкова освіта. Магістратура(2016)

013 Початкова освіта. Магістратура (2020)

013 Початкова освіта. Магістр 2020 (проєкт)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Магістратура

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Галузь знань 02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Галузь знань 02 Культура і мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Бакалаврат

Технологічний факультет

Освітня програма Професійна освіта (Транспорт), магістр (проєкт)

ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), бакалавр

ОПП 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), магістр

ОПП 015 Професійна освіта (Харчові технології), магістр

ОПП 015.38 Професійна освіта (Транспорт), магістр

ОПП 015.38 Професійна освіта (Транспорт), магістр (pdf)

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання і технології), бакалавр

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання і технології), магістр

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання і технології), магістр (проєкт)

Освітня програма Професійна освіта (Транспорт), бакалавр

Освітня програма Професійна освіта (Транспорт), магістр

Освітня програма Професійна освіта (Харчові технології), бакалавр

Освітня програма Професійна освіта (Харчові технології), магістр

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання та технології), бакалавр (на основі диплому молодшого спеціаліста)

Природничо-математичний факультет

Харчові технології

ОПП 181 Харчові технології та інженерія 2019-2020, перший рівень вищої освіти


Біологія

091

НП 091 біологія (другий освітній рівень) 2020-2021

ОПП Біологія 2020 (другий освітній рівень)

ОПП Біологія (другий освітній рівень) ПРОЄКТ

091 Біологія. Бакалаврат (на основі молодшого спеціаліста)

091 Біологія. Бакалаврат

091 Біологія. Магістратура

014.05

ОПП_Середня освіта (Біологія та здоров"я людини) 2020 перший рівень вищої освіти

ОПП_Середня освіта (Біологія та здоров"я людини) 2019 перший рівень вищої освіти

Проєкт_ ОПП_Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 2021 перший рівень вищої освіти

Проєкт_ ОПП_Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 2020 перший рівень вищої освіти

Проєкт_ ОПП_Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 2019 перший рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія, Хімія). Бакалаврат

014 Середня освіта (Біологія, Хімія). Магістратура

014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини, Хімія). Бакалаврат

014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини, Хімія). Магістратура

014 Середня освіта (Біологія). Бакалаврат (на основі молодшого спеціаліста)


Географія

014.07

ОПП 014 Середня освіта (Географія) перший рівень вищої освіти 2020-2021

ОПП 014 Середня освіта (Географія) другий рівень вищої освіти 2021-2022

ОПП 014 Середня освіта (Географія) другий рівень вищої освіти 2020-2021

ОПП 014 Середня освіта (Географія) другий рівень вищої освіти 2019-2020

103

ОПП 103 Науки про Землю перший рівень вищої освіти 2020-2021

106

ОПП 106 Географія перший рівень вищої освіти 2029-2021


Екологія

101 Екологія. Бакалавріат

101 Екологія. Магістратура


Інформатика

014 Середня освіта (інформатика). Бакалаврат. 2020 р.

014 Середня освіта (інформатика). Магістратура. 2020 р.

122 Комп'ютерні науки. 2020 р.

014 Середня освіта (Інформатика). Бакалаврат

014 Середня освіта (Інформатика). Магістратура

122 Комп'ютерні науки. Бакалавріат


Математика

ОПП Середня освіта (Математика), перший рівень вищої освіти_2020

ОПП Середня освіта (Математика), другий рівень вищої освіти_2020

ОПП Математика, перший рівень вищої освіти_2020

ОПП Математика, другий рівень вищої освіти_2020

ОПП Середня освіта (Математика), перший рівень вищої освіти_2017

ОПП Середня освіта (Математика), другий рівень вищої освіти_2017

ОПП Математика, перший рівень вищої освіти_2017

ОПП Математика, другий рівень вищої освіти_2017


Фармація

Проєкт_ОПП Фармація, промислова фармація 2021_перший рівень вищої освіти

ОПП Фармація, промислова фармація 2020 (перший рівень вищої освіти)

Проєкт_ОПП Фармація, промислова фармація 2020_перший рівень вищої освіти

ОПП Фармація, промислова фармація 2019 (перший рівень вищої освіти)

ОПП Фармація, промислова фармація 2018 (перший рівень вищої освіти)


Фізика

014.08 Середня освіта (Фізика). Бакалаврат 2020 р

014.08 Середня освіта(Фізика) Магістратура 2020 р

014.08 Середня освіта(Фізика) Магістратура 2017 р

014 Середня освіта (Фізика). Бакалаврат

104 Фізика. Бакалаврат


Хімія

102

ОПП Хімія 2020 (перший освітній рівень)

ОПП Хімія 2020 (другий освітній рівень)

Проєкт ОПП Хімія 2020 (другий освітній рівень)

ОПП Хімія 2019 (перший освітній рівень)

ОПП Хімія 2019 (другий освітній рівень)

102 Хімія. Магістратура

102 Хімія. Бакалаврат

014.06

Проєкт_ОПП Середня освіта (Хімія) 2021_перший рівень вищої освіти

Проєкт_ОПП Середня освіта (Хімія) 2020_ перший рівень вищої освіти

Проєкт_ОПП Середня освіта (Хімія) 2019_ перший рівень вищої освіти

ОПП Середня освіта (Хімія) 2020 (другий рівень вищої освіти)

ОПП Середня освіта (Хімія) 2020 (перший рівень вищої освіти)

ОПП Середня освіта (Хімія) 2019 (перший освітній рівень)

014 Середня освіта (Хімія, Біологія). Бакалаврат

014 Середня освіта (Хімія). Магістратура

Шановні здобувачі освіти та викладачі НУЧК! Нам дуже важлива ваша думка з приводу вашого бачення якості забезпечення освітнього процесу в університеті.

Ця скринька дає можливість висловити свої зауваження та побажання. Анонімність та конфіденційність гарантуємо.

Вельми вдячні за вашу зацікавленість у процесі покращення якості освіти.

00

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG