Print this page

Список студентів, які допущені до конкурсного відбору для вступу на кафедру військової підготовки СумДУ

Залиште оцінку
(1 голос)
Список студентів, які допущені до конкурсного відбору для вступу на кафедру військової підготовки СумДУ

Всі студенти, які рекомендовані до вступу на кафедру військової підготовки, повинні підтвердити своє бажання, надіславши до 09.08.2016 на адресу електронної пошти листа, в якому вказати:

1. Прізвище та ініціали

2. Слово «ТАК» або «НІ»

У разі відмови допущених студентів з будь-яких причин взяти участь в конкурсному відборі, студентом пишеться власноруч заява на ім’я начальника кафедри військової підготовки СумДУ (голови конкурсної комісії) згідно зразка, яка надсилається на адресу військової кафедри.

Зразок

                                                                                    Голові конкурсної комісії

                                                                                                               кафедри військової підготовки

                                                                                                        Сумського державного університету полковнику Ляпі М.М.

               студента ___ курсу

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

                                                                                                  Факультету___________________

                                                                                                                            Групи _________                                                        

__________________________ (ПІБ)

ЗАЯВА

Прошу Вас відрахувати мене з числа кандидатів допущених до участі в конкурсному відборі на зарахування для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки в 2016-2018 н.р. у зв’язку з сімейними обставинами (складним матеріальним становищем, зміною рішення щодо доцільності навчання…).

Студент ___________                       ______________

                        (підпис)                         (ініціали, прізвище)

«____» ___________ 2016р

Останні новини користувача НУЧК