Кафедра була створена в 2004 році, хоча підготовка фахівців за напрямом «Соціальна педагогіка» була започаткована за ініціативи провідних викладачів кафедри ще в 2000 році.

Історія кафедриНавчальні дисципліниВибіркові дисципліни на наступний рікСклад кафедриНормативні документиАнкетуванняСтажуванняПрофесійна активність викладачівСилабусиЗабезпечення освітнього процесуСпівпраця зі стейкхолдерамиНауково-громадська діяльністьМіжнародне співробітництвоСтудентське життяАкредитаціяДистанційне навчанняЗавдання для самостійної роботи студентів

Підготовка фахівців за напрямком «Соціальна педагогіка» проводилась на історичному факультеті ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з 2000 року, коли було здійснено перший набір студентів на подвійну спеціальність «Історія і соціальна педагогіка». Для забезпечення навчально–методичного процесу студентів цієї спеціальності з вересня 2001 року на кафедрі педагогіки і методики викладання історії і права сформована секція соціальної педагогіки, кількість викладачів у якій зростала зі збільшенням контингенту студентів та навчальних курсів. Розвиток науково–педагогічного потенціалу кафедри з одного боку, а також можливість масштабніше розгорнути наукові дослідження в галузі соціально–педагогічного знання і соціальної роботи, що сприятиме розвитку гуманітарної освіти і науки в Чернігівському регіоні поставило питання про необхідність відкриття спеціальності «Соціальна педагогіка» (зі спеціалізацією «Соціально–правовий захист дітей та молоді. Соціальний менеджмент.»). В результаті у 2002 році було здійснено перший набір на цю спеціальність.

У зв’язку з створенням у 2004 році психолого–педагогічного факультету рішенням Вченої ради університету була створена кафедра "Соціальної педагогіки". З вересня 2017 року перейменована на кафедру "Соціальної роботи". У 2018 році започатковано ОП "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка". З жовтня 2019 року кафедра  "Соціальної роботи" перейменована на кафедру "Соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук".

Викладацький склад

Станом на 2020 рік на кафедрі "Соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук" підготовку фахівців здійснюють 9 викладачів. Всі викладачі мають вчені ступені та наукові звання, з них: 1 доктор наук, професор, 2 доктори наук, доценти; 1 кандидат наук, професор; 3 кандидати наук, доценти, 2 кандидати наук, старші викладачі. Викладачами кафедри здійснюється підготовка фахівців зі спеціальностей: «Соціальна робота» (бакалаврат і магістратура) освітня програма – «Соціальна педагогіка», і «Освітні, педагогічні науки» освітня програма – «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю» (бакалаврат) та освітня програма – «Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка» (магістратура). Викладачами кафедри розроблено й викладаються понад 80 навчальних дисциплін.

В.о.завідувача кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент РЕНЬ Лариса Василівна.

Співробітництво

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з інститутом соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедрою соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кафедрою соціальної педагогіки і соціальної роботи Донецького педагогічного університету; кафедрою дошкільної освіти та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»; кафедрами соціальної педагогіки та психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди; факультетом психології і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Інститутом «Людини» Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, лабораторією соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, НДІ педагогіки НАПН України, Українською академією акмеології та іншими науковими установами.

Науково-дослідна робота.

Викладачі кафедри здійснюють наукову розробку комплексної теми “Науково–методична підготовка спеціалістів педагогічної освіти - соціальних педагогів”. При кафедрі існує разова аспірантура зі спеціальностей 13.00.01 – “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.05 – “Соціальна педагогіка”. Співпрацюючи з багатьма ВНЗ України та являючись учасниками Всеукраїнської програми “Соціальна освіта в Україні”, викладачі кафедри регулярно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково–практичних конференціях і форумах. При кафедрі створений осередок Української Академії Акмеологічних наук.

1 курс_Освітні, педагогічні науки (магістратура)

Наразі розділ у стадії наповнення :(

1 курс_Соціальна робота (магістратура)

Наразі розділ у стадії наповнення :(

Ren

В.о. завідувача кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

РЕНЬ Лариса Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 2005 році закінчила Чернігівський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та соціальна педагогіка». У 2006 році закінчила магістратуру в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні умови профілактичної роботи з дітьми вулиці»(за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка). Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно в 2014 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками; особливості їх соціально-правового захисту.

Автор 60 наукових праць (50 - статті у наукових виданнях, 10- методичні рекомендації, посібники).

Викладає навчальні дисципліни: «Основи соціально-правового захисту», «Система правоохоронних органів»,«Основи профорієнтаційної роботи», «Діловодство в установах соціальної сфери», «Соціальний патронаж», «Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу».

GoogleSholar


Zavatska

ЗАВАЦЬКА Людмила Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, професор, в.о. директора Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи, відмінник освіти України.

У 1978 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика». Кандидат педагогічних наук з 1989 року (тема: «Розвиток змісту і методів викладання предметів природничо-математичного циклу в середніх ПТУ» за спеціальністю 13.00.01 „Теорія та історія педагогіки”).

Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 1995 р. У січні 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки.

У 2011 році обрана академіком Української Академії Акмеології по відділенню «Соціальна акмеологія». Член асоціації завідувачів кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи. Член правління громадської організації «Вибір».

Стаж науково-педагогічної роботи 39 років, в тому числі у Чернігівському державному (національному) педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями клієнтів, особливості соціального патронажу клієнтів, інклюзивна освіта, профілактика негативних звичок у підлітковому середовищі. Має 135 друкованих праць.

Основні навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Технології соціальної роботи», «Соціальний супровід сім'ї», «Інклюзивна освіта», «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Актуальні проблеми соціальної роботи».

GoogleSholar


Grishchenko

ГРИЩЕНКО Світлана Владиславівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 1981 закінчила році Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, історичний факультет за спеціальністю «Історія». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Науково-педагогічна діяльність В.С. Іконникова у вищих закладах освіти України (друга половина XIX – початок XX століття)» (за спеціальністю 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки).

Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно у 2011 році. З січня 2015 доктор педагогічних наук «Теоретико-методичні основи самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери» (13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти). У грудні 2018 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної роботи. 

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.  

Сфера наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота в зарубіжних країнах, здоровий спосіб життя, протидія торгівлі людьми, персоналії закладу вищої освіти, самовиховання, самовдосконалення.

Автор більше ніж 80 публікацій, з них: 5 – навчальних посібників у співавторстві, 3 – одноосібні монографії, 46 – фахових статей, 3 – у зарубіжних виданнях, 3 – у виданнях, що входять до наукометричних баз.

Викладає навчальні дисципліни: «Формування здорового способу життя», «Соціологія виховання», «Основи соціально-педагогічних досліджень», «Охорона праці в галузі», «Методика викладання соціально-педагогічних (фахових) дисциплін», «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах», «Організація діяльності суб’єктів інклюзивного навчання», «Спеціалізовані служби в соціальній сфері».

GoogleSholar


Yanchenko

ЯНЧЕНКО Тамара Василівна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 1991 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та право». Впродовж 1991 – 1995 років працювала вчителем історії у середній школі №2 м. Чернігова.

У 1995 – 2001 роках працювала асистентом кафедри історії України та кафедри педагогіки та методики викладання історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію (тема «Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст»). Звання доцента отримала у 2008 році.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Витоки та засади наукового розвиткуі практичного втілення педології в Україні» (за спеціальністю 13.00.01 –Загальна педагогіка та історія педагогіки).

Стаж науково-педагогічної роботи – 29 років.

Автор близько 80 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: історія соціальної педагогіки.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Історія соціальної роботи», «Етнопедагогіка», «Методологія та організація наукових досліджень», «Педагогічні системи та технології в інклюзивній освіті».

GoogleSholar


Gavrilenko

ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 1996 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музика». Працювала вчителем музики ЗНЗ №32 м. Чернігова (1995-1998).

З 1999 р. працює в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка, на кафедрі – з 2003 року. Навчалася в аспірантурі ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка (1998-2002), докторантурі Інституту педагогіки НАПН України (2012-2015). У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.»). У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина XX – початок XXІ ст.)».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 22 роки.

Автор понад 100 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: педагогіка, історія педагогіки, історія початкової освіти в Україні.

Викладає навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Основи сімейної педагогіки», «Основи професійної творчості в соціальній сфері», «Педагогіка вищої школи», «Організація управління освітнім процесом у ЗВО», «Технології роботи соціального гувернера з дітьми з ООП», «Державна освітня політика в Україні».

GoogleSholar


Platonova

ПЛАТОНОВА Оксана Георгіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, в.о. заступника директора з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка у 1992 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».  У 2019 році закінчила Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, здобула ступінь магістра спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (професійна кваліфікація: Фахівець з інклюзивної освіти, корекційної педагогіки, викладач закладу вищої освіти). З дня заснування психолого-педагогічного факультету і дотепер (ННІ психології та соціальної роботи), працює викладачем на кафедрі соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеології. Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.

Науково-педагогічний стаж – 26 років.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів під час літньої організаційно-відпочинкової соціально-педагогічної практики.

Автор 50 публікацій, з них 46 наукових, 5 навчально-методичного характеру.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Основи красномовства», «Теорія і практика соціально-виховної роботи (Соціально-виховна робота за місцем проживання)», «Основи корекційної педагогіки», «Соціальне виховання», «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», «Організація роботи з різними групами клієнтів», «Соціально-педагогічне консультування», «Соціально-педагогічна терапія».

GoogleSholar


Mihaylenko

МИХАЙЛЕНКО Оксана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, в.о. заступника директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи.

В 1990 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання». У 1998 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Психологія. Практична психологія».

На кафедрі працює з 2003 року. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з обдарованими дітьми»(за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Стаж науково-педагогічного роботи - 21 рік.

Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми, підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованим дітьми.

Автор понад 45 публікацій.

Викладає навчальні дисципліни: «Соціалізація особистості», «Основи ювентології», «Деонтологія», «Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми», «Теорія соціальної роботи», «Технології пробації у виховній роботі», «Соціальна профілактика», «Соціально-виховна робота у пенітенціарних установах», «Соціальна реабілітологія», «Соціально-педагогічна робота в ЗДО з дітьми з ООП».

GoogleSholar


Mahotkina

МАХОТКІНА Ліна Борисівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 2004 році закінчила Чернігівський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки». На кафедрі працює з 2007 року.

Навчалася в аспірантурі ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка з 2010-2013 роки. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічний супровід дітей-сиріт у новому соціально-виховному середовищі»(за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка).

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками; особливості їх соціально-правового захисту.

Автор 20 наукових праць.

Викладає навчальні дисципліни: «Людина в сучасному соціумі», «Прикладні методики», «Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля», «Соціальне забезпечення», «Соціальне проектування», «Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти», «Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей».

GoogleSholar


Mogylny

Могильний Федір Віталійович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 2009 році закінчив Чернiгiвський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Соціальна педагогіка». У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) на тему «Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури». У 2020 році закінчив докторантуру при Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Стаж науково-педагогічної роботи – 6 років.

Сфера наукових інтересів: контроль та діагностика розвитку людини, здоров’язбережувальні технології, менеджмент освіти, психофізіологічні особливості людини, соціалізація особистості.

Громадська діяльність (участь):

• програма USID «Рада: Відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво»;
• програма ГО «Центр розвитку ЛІДЕР»: Leader Land у Водограї;
• проєкт «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах». За фінансової підтримки Європейського Союзу;
• проєкт «ЄС: вибір української молоді»;
• проєкт «Історичні прогулянки містом».

Автор понад 35 наукових праць.

Викладає курси: «Методики роботи з дитячими та молодіжними організаціями(Гендерне виховання)», «Волонтерська діяльність», «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», «Соціальна діагностика», «Менеджмент соціальної роботи» «Акмеологія», «Соціально-педагогічна робота з сім’ями які виховують дітей з ООП».

GoogleSholar


Drozdova

Дроздова Марина Анатоліївна

Кандидат психологічних наук, доцент.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (2003 р.), магістратуру за спеціальністю «Психологія» (2004 р.). В університеті працює з 2004 р. Закінчила аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка зі спеціальності «соціальна психологія» (2010 р.).

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Механізми відтворення батьківських образів в уявленнях молоді про політичних лідерів» (спеціальність 19.00.11 – політична психологія) захищена у 2010 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2012 р.

Член Асоціації політичних психологів України.

Стаж науково-педагогічного роботи - 16 років.

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, психологія творчості та мистецтва. Автор понад 50 наукових праць.

Викладає навчальні дисципліни: соціальна психологія, психодіагностика, психологія масової поведінки, психологія креативності та мистецтва.

GoogleSholar


Voroshilo

Ворошило Наталія Федорівна

Старший лаборант кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

Закінчила психолого-педагогічний факультет Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Соціальна педагогіка» (2011 р.).

На кафедрі працює з 2016р.

Для магістрів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" , ОПП "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка"

Методологія та організація наукових досліджень

Педагогічні системи та технології в інклюзивній освіті

Педагогіка вищої школи

Корекційна педагогіка

Інклюзивна освіта

Організація діяльності суб’єктів інклюзивного навчання

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

Методика викладання фахових дисциплін

Соціальна реабілітологія

Технології терапевтичної діяльності

Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей з ООП.

Соціально-педагогічна робота в закладах дошкільної освіти з дітьми з особливими освітніми потребами

Державна освітня політика в Україні

Формування здорового способу життя

Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти.

Психологія сирітства

Психологія вищої школи

Основи психогенетики

Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу

Соціально-середовищна орієнтація

Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які виховують дітей з ООП

Соціальний патронаж

Організація управління освітнім процесом у ЗВО

Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників

Технології роботи соціального гувернера з дітьми з ООП

Організація роботи з різними групами клієнтів

Робочі програми навчальних дисциплін. Бакалаврат (ОП Соціальна педагогіка)

Історія України

Людина в сучасному соціумі

Основи інформатики та ОТ

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Валеологія та основи медичних знань

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Українознавство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія та культурологія

Основи соціально-педагогічних досліджень

Основи політології та соціології

Основи красномовства

Вступ до спеціальності

Основи демографії

Загальна і вікова психологія

Основи соціально-правового захисту

Історія соціальної роботи

Педагогіка

Соціальна педагогіка

Соціальне виховання

Основи сімейної педагогіки

Соціальне забезпечення

Теорія соціальної роботи

Соціальна психологія

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

Соціальна діагностика

Соціально-педагогічне консультування

Технології соціальної роботи

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

Соціальний супровід сім'ї

Основи корекційної педагогіки

Соціальна профілактика

Менеджмент соціальної роботи

Соціальне проєктування

Система правоохоронних органів

Соціалізація особистості

Прикладні методики

Методики роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Основи профорієнтаційної роботи

Основи ювентології

Основи бізнесу

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

Волонтерська діяльність

Деонтологія

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми

Кримінальне право

Етнопедагогіка

Сімейне право

Основи професійної творчості в соціальній сфері

Спеціалізовані служби у соціальній сфері

Соціальна геронтологія

Робочі програми навчальних дисциплін. Магістратура
Навчально-методичне забезпечення 2019

Методичні рекомендації "Соціально-педагогічна терапія"

Методичні рекомендації "Корекційна педагогіка. Інклюзія" 

Методичні рекомендації "Організація роботи з різними соціальним групами" Магістратура

Методичні рекомендації "Соціологія виховання"

Методичні рекомендації "Педагогіка 2019" 

Методичні рекомендації "Основи соціально-педагогічних досліджень" 

Методичні рекомендації до самостійної роботи "Організація діяльності суб'єктів інклюзивного навчання"

Методичні рекомендації "Методика викладання фахових дисциплін" 

Методичні рекомендації "Спеціалізовані служби в соціальній сфері"

Методичні рекомендації до самостійної роботи  "Методика викладання фахових дисциплін"

Методичні рекомендації "Методика викладання соціально-педагогічнх дисциплін"

Методичні рекомендації "Технології соціальної роботи в  зарубіжних країнах"

Методичні рекомендації "Охорона праці в галузі"

Методичні рекомендації "Формування здорового способу життя"

Методичні рекомендації "Психологія вищої школи"

Навчально-методичний посібник "Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти"

Навчально-методичні матеріали "Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей"

Лист_запит_ЧНРЦ 2

Лист_ запит_ Управління освіти

Вiдгук_на_ОПП_Скорко_О.А.

Вiдгук_роботодавця_Бiлогура_В.О.

Рецензiя_на_ОПП_Засенко_В.

Дистанційне засідання кафедри

Онлайн-конференція

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради від 26.12.19

Професійна підготовка фахівців з інклюзивної та корекційної освіти 

Виступ на телебаченні в програмі "Тема дня"

Лист начальнику управління освіти

Вибіркові навчальні дисципліни 

Витяг засідання кафедри N6 от 16.01.2020 

Витяг з протоколу_11_від 11.06.2020_Зустріч робочої групи

Протокол_Вчена рада факультету_лютий 2020

Круглий стіл_Співпраця та наступність в організації інклюзивного навчання дітей з ООП

Виступ співпраця

Співпраця Фото 1

Співпраця Фото 2

Практика в "Логосі"

Розробка проєкту

Майстер-класи Фото

Коди приєднання для дистанційного навчання

1 курс. Спеціальності: 231 Соціальна робота; 011 Освітні педагогічні науки
2 курс. Спеціальності: 231 Соціальна робота; 011 Освітні педагогічні науки

Теорія соціальної роботи (Практичне заняття №10 07.05)

Теорiя i практика (12.05 практичне)

Теорiя i практика (14.05 лабораторне)

Основи ювентологiї (практичне заняття №6 05.05)

Основи ювентологiї (практичне заняиття №7 12.05)

Соціальне виховання (04.05)

Теорія і практика соціально-виховної роботи (практичне 05.05)

Основи ювентологiї (практичне заняття №5 28.04)

Соцiальне виховання (лекцiя 27.04)

Соцiальне виховання (практичне 27.04)

Теорiя i практика соціально-виховної роботи (лекція 28.04)

Теорiя соціальної роботи (практичне заняття №9 30.04)

Теорiя соціальної роботи (практичне заняття №8 30.04)


Теорія i практика соціально-виховної роботи (практичне 21.04)

Технології корекційно-педагогічної дiяльностi (лекцiя 21.04)

Соцiальне виховання (20.04 лекцiя)

Соцiальне виховання (20.04 практичне)

Соцiальне виховання (лекцiя 13.04)

Соцiальне виховання (практичне 13.04)

Теорiя i практика соціально-виховної роботи (лекцiя 14.04)

Теорiя соціальної роботи (лекцiя №10 24.04)

Теорiя соцiальної роботи (лекцiя №9 17.04)

Теорiя соцiальної роботи (лекцiя №8 17.04)

Теорiя соціальної роботи (практичне заняття №7 24.04)

Технологiї пробацiї у виховній роботi (практичне заняття №5 20.04)

Технологiї пробацiї у виховній роботi (практичне заняття №4 13.04)

Технологiї пробацiї у виховній роботi (практичне заняття №3 13.04)

Основи ювентологiї (практичне заняття №3 14.04)

Основи ювентологiї (практичне заняття №4 21.04)

Соцiальне забезпечення (практичне №3 17.04)

Соцiальне забезпечення (практичне №4 24.04)

Соцiальне забезпечення (практичне №5 01.05)

Соцiальне забезпечення (самостiйна робота)

Основи профорieнтацiйної роботи (08.04, 15.04, 22.04)

Основи ювентологiї (Лекцiя 7 07.04)

Основи ювентологiї (Лекцiя 8 07.04)

Соцiальне виховання (06.04.2020)

Соцiальне виховання (пр.№5 06.04.2020)

Теорiя i практика соціально-виховної роботи (Практичне №5 07.04.2020)

Теорiя соцiальної роботи (Лекцiя 7 10.04.2020)

Теорiя соцiальної роботи (Пр.з. №6 10.04.2020)

Технологiї пробацiї у виховнiй роботi (Лекцiї 9-10 06.04.2020)

3 курс. Спеціальність: 231 Соціальна робота

Деонтологія (лекція №10 05.05)

Деонтологія (практичне заняття №4 28.04)


Деонтологiя (лецiя 9 21.04)

Деонтологiя (практичне заняття №3 14.04)

Технологiї соцiальної роботи (практичне №4 07.04)

Технологiї соціальної роботи (практичне №5 14.04)

Соцiальна дiагностика (лабораторна робота №2 13.04.2020)

Соцiальна дiагностика (лабораторна робота №3 27.04.2020)

Соцiальна дiагностика (практичне заняття №2 06.04.2020)

Соцiальна дiагностика (практичне заняття №3 20.04.2020)

Соцiально-педагогiчне консультування (лабораторне заняття 09.04)

Деонтологія. Лекція (08.04)

Основи соцiально-педагогiчних дослiджень (07.04, 14.04, 21.04, 28.04.2020)

Прийомна сiм'я. Методика створення та супроводу

Психолого-педагогічний супровiд дiтей з ООП (07.04.2020 практичне заняття 8)

Соцiальна робота в зарубiжних країнах-2016

Соцiальний супровiд сiмї (П.з. №3 08.04)

Соцiальний супровiд сiмї (П.з. №4 15.04)

Соцiальний супровiд сiмї (П.з. №5 22.04)

Технологiї соціальної роботи в зарубiжних країнах (06.04 (2 пари), 13.04 (2 пари), 20.04 (2 пари), 27.04(2_пари))

1 курс магістратури. Спеціальності: 231 Соціальна робота; 011 Освітні педагогічні науки

Організація роботи з різними групами клієнтів (29.04)


Організація роботи з рiзними групами клiєнтів (22.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (практичне 24.04)

Організація роботи з рiзними групами клiєнтів (практичне 15.04)

Організація роботи з рiзними групами клiєнтів (лекцiя 15.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (практичне №2 17.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (практичне 17.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (лекцiя 14.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (лекцiя 14.04)

Соціальний патронаж (07.04, 14.04, 21.04)

ПВШ (практичне №3 06.04)

ПВШ (практичне №4 13.04)

ПВШ (практичне №5 20.04)

ПВШ (практичне №6 27.04)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної дiяльностi (10.04 практичне 6)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної дiяльностi (10.04 практичне 7)

Дiловодство в установах соцiальної сфери (07.04, 14.04, 21.04)

Методика викладання соціально-педагогічних фахових дисциплiн (07.04.2020, 14.04.2020)

Методика проведення соцiально-просвiтницького тренiнгу (09.04, 16.04, 23.04)

Організація роботи з рiзними групами клiєнтiв (лекцiя 08.04.2020)

Органiзацiя роботи з рiзними групами клiєнтiв (практичне заняття №3 08.04.2020)

Педагогiчнi системи. Методичний посiбник

Педагогiчнi системи (практичні заняття 08.04, 15.04, 22.04)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної дiяльностi (лекцiя №6 07.04)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної роботи (лекцiя №7 07.04)

Формування здорового способу життя (08.04, 15.04, 22.04, 29.04.2020)

4, 29.04.2020)

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG