Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М.А.Скока була створена у 1993 р. як кафедра психології тодішнього історичного факультету. Перший кафедральний склад налічував 5 викладачів: М.А.Скок (завідувач до 2007 р.), А.Г.Скок, Л.М.Завацька, Г.Г.Сутріна, Л.В.Ульяненко. Пізніше кафедра поповнювалася своїми учнями – колишніми студентами, а також досвідченими чернігівськими фахівцями (В.Ю.Дмитрієв, В.П.Пишняк та інші)

Історія кафедриСклад кафедриНавчальні дисципліниВибіркові дисципліни на наступний рікОсвітні програмиРейтинг викладачівНаукова робота кафедриКваліфікаційні роботиНавчально-методичне забезпеченняНормативна документаціяМатеріали науково-методичних семінарівСилабусиРезультати опитувань студентівСпівпраця зі стейкхолдерамиВипускникиПрограми підвищення кваліфікації практичних психологівСтажування викладачівМіжнародне співробітництво кафедриДистанційне навчанняАкредитація

Logo Skok

Допомогу в розвитку кафедри також надавали київські фахівці з Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (С.Д.Максименко, Л.М.Карамушка), Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (М.М.Слюсаревський, В.О.Васютинський, В.П.Казміренко), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Л.Ф.Бурлачук, Ю.Л.Трофімов). З 2004 р. кафедра стала структурною одиницею новоствореного психолого-педагогічного факультету, перетворившись у 2005 році на кафедру загальної та вікової психології, а у 2013 році – загальної, вікової та соціальної психології. Протягом 2007-2016 рр. кафедрою завідувала А.Г.Скок. Співробітниками кафедри у різні роки були такі відомі вітчизняні психологи, як О.І.Бондарчук, Л.Ф.Бурлачук, Л.М.Карамушка, М.С.Корольчук, Ю.Л.Трофімов. 

На кафедрі працює 14 викладачів (2021 р.), зокрема 1 доктор та 12 кандидатів наук. Завідувач кафедри – доктор психологічних наук О.Ю.Дроздов (з 2017 р.). Кафедра забезпечує викладання фундаментальних психологічних курсів та спецкурсів за напрямками «Психологія особистості та розвитку», «Соціальна психологія», «Екологічна психологія та психологія здоров’я». Викладачами розроблено й викладаються понад 80 навчальних дисциплін психологічного спрямування. Кафедра є випусковою за освітньо-професійними програмами «Психологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Науково-дослідна робота викладачів охоплює широке коло проблем психології особистості, психології розвитку, соціальної, політичної та екологічної психології. Основною науково-дослідною темою є «Проблеми психологічної безпеки сучасної молоді». Кафедра виступає організатором щорічної Міжнародної наукової конференції «Сіверянські соціально-психологічні читання».

Кафедра підтримує наукові та методичні зв’язки з навчальними, соціальними, медичними, військовими закладами м. Чернігова та Чернігівської області, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Університетом менеджменту освіти НАПН України, факультетом психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Полоцьким державним університетом (Білорусь), Херсонським державним університетом, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

 

Завідувач кафедри

ДРОЗДОВ Олександр Юрійович

Закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1997 р.). У 1997-1998 рр. працював психологом у Чернігівському обласному центрі соціальних служб для молоді. На кафедрі працює з 1998 р. Закінчив аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка зі спеціальності «соціальна психологія» (2003 р.), докторантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України зі спеціальності «політична психологія» (2016 р.). У 2004-2013 рр. був заступником декана психолого-педагогічного факультету з навчальної роботи.

Доктор психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді» захищена у 2003 р.; докторська дисертація на тему «Психологія масової геополітичної свідомості» захищена у 2016 р.

Член Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, політична психологія, методологія психології, експериментальна психологія. Автор понад 100 наукових праць.


СКОК Алла Георгіївна

SkokA

Декан психолого-педагогічного факультету, кандидат психологічних наук, доцент.

Закінчила Ленінградський державний університет імені О.Жданова, факультет психології за спеціальністю «Психологія» (1977). Викладала у Далекосхідному державному університеті (м.Владивосток, 1981-1986), Інституті підвищення кваліфікації вчителів (1990-1997), працювала практичним психологом у спеціалізованій середній школі №1 (з поглибленим вивченням іноземних мов) та середній школі №29, м. Чернігів (1992-2003).

З 1987 р. по цей час працює в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. У 2007-2013 рр. – завідувач кафедри загальної та вікової психології, з 2013 р. по 2016 р. – завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології психолого-педагогічного факультету.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності викладача вищого навчального закладу» захищена у 2007 р.

Член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: вікова психологія, психологія особистості, психологія толерантності. Автор біля 80 наукових праць.


ДЕРЕВ’ЯНКО Світлана Петрівна

Derevyanko

Доцент кафедри. Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1998 р.), магістратуру (2001 р.) та аспірантуру (2009 р.) ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка. Протягом 1998-2001 рр. працювала практичним психологом у ЗОШ №23 м. Чернігова. В університеті працює з 2001 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища» захищена у 2010 р.

Сфера наукових інтересів: когнітивна психологія, психологія емоцій, психологія емоційного інтелекту та емоційної креативності, психологія дитячої творчості. Автор понад 40 наукових праць. 


 

ЛІСНЕВСЬКА Алла Олексіївна

Lisnevska

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (2000 р.), аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (2005 р.) В університеті працює з 2000 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Психологічні чинники політичної активності молоді» захищена у 2010 р.

Член Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: політична психологія, соціальна психологія, психосемантика, медіапсихологія. Автор близько 40 наукових праць. 

 


ЛЯХОВЕЦЬ Лариса Олексіївна

Lyahovets

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1998 р.). Протягом 1998-2001 рр. працювала практичним психологом у загальноосвітній школі-ліцеї з поглибленим вивченням іноземної мови № 22 м. Чернігова. В університеті працює з 2001 р. У 2007 р. закінчила аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». З 2012 р. виконує обов’язки секретаря Вченої ради психолого-педагогічного факультету.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Особливості формування соціального інтелекту у майбутніх психологів» захищена у 2009 р.

Сфера наукових інтересів: вікова психологія, акмеологія, психологія розвитку, дитяча психодіагностика та психокорекція, психологія соціального інтелекту, диференційна психологія. Автор близько 40 наукових праць.


ПАНЧЕНКО Вікторія Олександрівна

Panchenko V

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1996 р.). В університеті працює з 2006 р. Закінчила аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з фаху «Соціальна психологія» (2014 р.).

Кандидат психологічних наук. Кандидатська дисертація на тему «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій» захищена у 2016 р.

Сфера наукових інтересів: психологія життєстійкості особистості, конфліктологія, перинатальна психологія. Автор близько 20 наукових праць.


ПАНЧЕНКО Тамара Степанівна

Panchenko T

Старший викладач кафедри, заступник декана з навчальної роботи.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1996 р.). В університеті працює з 1999 р. Закінчила аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з фаху «Соціальна психологія» (2008 р.). З 2013 р. – заступник декана психолого-педагогічного факультету з навчальної роботи.

Член Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: соціальна та юридична психологія. Автор біля 20 наукових праць. 

 


ПОЗНЯК Тетяна Миколаївна

NoPhoto

Доцент кафедри.

Закінчила фізичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка (1979 р.), аспірантуру НДІ педагогіки (м. Київ, 1988). В університеті працює з 1980 р.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Проблема соціалістичного гуманізму і оптимізму в радянській педагогіці 1917-1931 рр.» захищена у 1989 р.

Сфера наукових інтересів: педагогічна психологія, психологія обдарованості. Автор біля 30 наукових праць.


ПРИМАК Юлія Володимирівна

Primak

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (2003 р.), магістратуру (2004 р.) та аспірантуру (2012 р.) ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. У 2002-2004 рр. працювала вчителем історії, права, суспільствознавства у ЗНЗ №27 та ЗНЗ №1 м. Чернігова. В університеті працює з 2004 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічні механізми формування особистісної ідентичності підлітків у нуклеарній сім’ї» захищена у 2012 р.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія сім'ї, психологія дитячо-батьківських стосунків, психологія ідентичності. Автор близько 40 наукових праць.


ФЕРА Світлана Володимирівна

Fera

Доцент кафедри.

Закінчила факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія» (2006 р.). У 2006-2009 рр. працювала практичним психологом НВК «школа-садок» № 27 м. Чернігова. В університеті працює з 2006 р. У 2006-2011 рр. працювала на кафедрі практичної психології факультету початкового навчання, з 2011 р. – викладач кафедри загальної та вікової психології.

Кандидат психологічних наук. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічна гра як засіб економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку» захищена у 2011 р.

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, економічна психологія, дитяча психологія. Автор 28 наукових праць. 


ЮЩЕНКО Ірина Миколаївна

Yushchenko

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Київського державного університету (1987 р.), факультет післядипломної освіти ЧОІПКППО (1996 р.) за спеціальністю «Практична психологія», аспірантуру ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (2009 р.) зі спеціальності «соціальна психологія». З 1996 р. по 2002 р. працювала практичним психологом ЗСНЗ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов. В університеті працює з 2002 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Особливості адаптації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до соціальних змін» захищена у 2012 р.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, практична психологія освіти, віково-психологічне консультування. Автор понад 30 наукових праць.


Шилова Анастасія Дмитрівна

Shilova

Старший лаборант кафедри.

Закінчила психолого-педагогічний факультет Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Психологія» (2020 р.).

Навчається у магістратурі НУЧК за спеціальністю «Психологія».

В університеті працює з 2020 р.

 

 


Girchenko

Гірченко Олена Леонідівна

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія». Працювала практичним психологом СЗНЗ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Чернігова (2003-2010 рр.)

Упродовж 2006-2009 р. навчалась в аспірантурі Інституту психології імені Г.С.Костюка. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Комп’ютерні ігри, як фактор розвитку тривожності молодших школярів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Член правління Громадської організації «Екопсихологічна ініціатива».

У науковому плані займається вивченням проблеми етнічної ідентичності у контексті екологічної психології. Автор понад 20 наукових публікацій.


Dyachenko

Дяченко Вікторія Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Психологія» (2002 р). Працювала практичним психологом в Краснохутірській загальноосвітній школі-інтернат для дітей-сиріт (2002-2007 рр.).

Упродовж 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі Інституту психології імені Г.С.Костюка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості становлення «Образу-Я» дітей-сиріт в інтернатних закладах освіти» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Сфера наукових пошуків зорієнтована на вивчення суб’єктивного благополуччя особистості. Автор понад 20 наукових публікацій.


Munasipova Motyash

Мунасипова-Мотяш Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія, біологія та екологія», кваліфікація вчитель хімії, біології та екології). Працювала вчителем хімії та біології ЗНЗ № 35 м.Чернігова.

Упродовж 2001 – 2005 рр. навчалась в аспірантурі Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія)», 03.00.08. – Зоологія.

З 2006 року працювала асистентом кафедри біологічних основ фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. З 2007 року переведена на посаду викладача кафедри екологічної психології та психічного здоров’я.

Закінчила Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, кваліфікація практичний психолог з напряму педагогічна освіта (2011р).

Член правління Громадської організації «Екопсихологічна ініціатива».

У науковому плані займається вивченням проблеми саморегуляції екологічної свідомості. Автор понад 30 наукових публікацій.


Butko

Бутько Світлана Михайлівна

Старший лаборант кафедри.

У 1994 році закінчила факультет фізичного виховання ЧДПІ імені Т.Г.Шевченка, отримала спеціальність «Фізичне виховання», (1994 – 2001рр.) працювала інструктором по фізичній культурі у дошкільному навчальному закладі №69 м.Чернігова.

У 2002 році отримала другу вищу освіту, закінчила ЧДПУ (заочне відділення) за спеціальністю «Психологія».

ОСНОВНІ КУРСИ:

- Валеологія та основи медичних знань
- Вікова психологія
- Вступ до спеціальності
- Диференціальна психологія
- Експериментальна психологія
- Загальна психологія
- Загальна (когнітивна) психологія
- Загальна психологія (особистості)
- Історія психології
- Клінічна психологія
- Крос-культурна психологія
- Методика викладання психології
- Методика та організація наукових досліджень
- Основи психологічного консультування
- Основи психотерапії та психокорекції
- Патопсихологія
- Педагогічна психологія
- Політична психологія
- Практикум з загальної психології
- Психодіагностика
- Психологічна служба
- Психологія вищої школи
- Психологія креативності та мистецтва
- Психологія масової поведінки
- Психологія менеджменту
- Психофізіологія
- Соціальна психологія
- Статистичний аналіз даних у психології
- Теоретико-методологічні проблеми психології
- Технології Public Relations (PR)
- Технологія психологічного тренінгу
- Психологія праці та інженерна психологія

ВИБІРКОВІ СПЕЦКУРСИ:

- Аксіологія екологічної свідомості
- Актуальні проблеми акмеології
- Групова психотерапія
- Екологічна психологія
- Еколого-психологічна терапія
- Еколого-психологічний тренінг
- Економічна психологія
- Конфліктологія
- Корекція психічного розвитку дитини
- Медіапсихологія
- Організаційна психологія
- Основи віково-психологічного консультування
- Основи перінатальної психології
- Клінічна психодіагностика
- Онкопсихологія
- Основи психогенетики
- Основи психогігієни
- Позитивна психотерапія
- Практикум з нейропсихології
- Практикум з патопсихології
- Практикум з психології здоров’я
- Практикум з психологічної реабілітації
- Психологічна реабілітація
- Психологія агресивної поведінки
- Психологічні аспекти сексології
- Геронтопсихологія
- Психологія адиктивної поведінки
- Психологія безпеки
- Психологія дитячої обдарованості
- Психологія впливу
- Психологія екстремальних ситуацій
- Психологія здоров’я
- Психологія толерантності
- Психологія соціального пізнання
- Психологія емоційного інтелекту
- Психологія релігії
- Психологія сім’ї
- Психологія життєстійкості
- Психологія молодіжних субкультур
- Психологія соціальної роботи
- Психолого-педагогічна експертиза
- Робота психолога у дошкільному закладі
- Соціальна психологія особистості
- Соціальна психологія малих груп
- Соціально-психологічний тренінг
- Психологія сирітства
- Психологія стресу
- Психосоматика
- Сімейне консультування
- Спеціальна психологія
- Фізіологічні основи психічної саморегуляції
- Юридична психологія

ОС Бакалавра
3 курс

МР_Диференційна психологія

МР_Експериментальна психологія

МР_Конфліктологія

МР_Курсові роботи

МР_Основи психологічного консультування

МР_Педагогічна психологія

МР_Психологія праці та інженерна психологія

МР_Психологія сім’ї

МР_Психологія агресивної поведінки

НП_Психологія екстремальних ситуацій

НП_Аксіологія екологічної свідомості

НП_Психологія безпеки

НП_Соціальна психологія малих груп

НП_Практикум з психології здоров’я

НП_Соціальна психологія особистості

РНП_Навчальна практика

РНП_Диференційна психологія

РНП_Еколого-психологічний тренінг

РНП_Експериментальна психологія

РНП_Експериментальна психологія_(МС)

РНП_Конфліктологія

РНП_Конфліктологія_(МС)

РНП_Основи психологічного консультування

РНП_Патопсихологія

РНП_Педагогічна психологія

РНП_Психологія праці та інженерна психологія

РНП_Психологія праці та інженерна психол_(МС)

РНП_Психологія сім’ї

РНП_Психологія агресивної поведінки

4 курс

МР_Осн. віково-психол. консультування

МР_Кваліфікаційні роботи

МР_Корекція психічного розвитку дитини

МР_Корекція психічного розвитку дитини_(МС)

МР_Медіапсихологія

МР_Організаційна психологія

МР_Основи психотерапії та психокорекції

МР_Психологічна служба

МР_Фізіол. основи психічної саморегуляції

НП_Актуальні проблеми акмеології

НП_Економічна психологія

НП_Психологія емоційного інтелекту

НП_Психологія соціального пізнання

NP_vk19 НП_Робота психолога у дошкільних закладах

НП_Соціально-психологічний тренінг

РНП_Виробнича практика

РНП_Осн. віково-психол. консультування

РНП_Осн. віково-психол. консультування_(МС)

РНП_Клінічна психологія

РНП_Корекція психічного розвитку дитини

РНП_Корекція психічного розвитку дитини_(МС)

РНП_Медіапсихологія

РНП_Організаційна психологія

РНП_Основи психотерапії та психокорекції

РНП_Психологічна служба

РНП_Психологічна служба_(МС)

РНП_Статистичний аналіз даних у психології

РНП_Фізіол. основи психічної саморегуляції

РНП_Юридична психологія

П_Комплексний іспит з психології (2021)

ОС Магістра
ОС Бакалавра
ОС Магістра

Психологія креативності та мистецтва

Психологія масової поведінки

Технологія психологічного тренінгу

Психологія впливу

Онкопсихологія

Психологія стресу

Психосоматика

Клінічна психодіагностика

Психологія сирітства

Групова психотерапія

Сімейне консультування

Основи психогенетики

Позитивна психотерапія

Практикум з психологічної реабілітації

Психологічні аспекти сексології

Виробнича практика

Геронтопсихологія

Крос-культурна психологія

Методика викладання психології

Методика та організація наукових досліджень

Науково-дослідна практика

Перинатальна психологія

Психологія вищої школи

Психологія життєстійкості особистості

Психологія менеджменту

Психологія молодіжних субкультур

Психологія толерантності

Психолого-педагогічна експертиза

Теоретико-методологічні проблеми психології

Технології PR

У 2018 році студенти спеціальності «Психологія» психолого-педагогічного факультету Анна Молочко та Серафима Молчанова взяли участь у семестральному обміні студентами у Польщі. Протягом літнього семестру (з лютого по червень включно) вони навчалися у Поморській Академії міста Слупськ, де вивчали такі дисципліни: психологія розвитку, кримінологія, клінічна психологія, пенітенціарна та юридична, соціальна й консультативна психології тощо. Крім того, студентки брали участь у різноманітних науково-практичних конференціях психолого-педагогічного напряму, презентуючи дослідження в галузі психології мистецтва та освіти.

Цей міжнародний досвід став поштовхом для впровадження прогресивних інновацій в роботу факультету, обміну передовим досвідом і сприяв активному формуванню фахових компетентностей студентів.

photo 2021 02 02 22 45 00  photo 2021 02 02 22 45 01

photo 2021 02 02 22 47 14

photo 2021 02 02 22 50 15

photo 2021 02 02 23 05 08

photo 2021 02 02 22 50 21

photo 2021 02 02 23 08 45

 


 

26 лютого 2018 р. було підписано договір про співробітництво з гуманітарним факультетом Полоцького державного університету (м. Новополоцьк, Республіка Білорусь). Серед іншого, договір передбачає організацію спільних науково-дослідних розробок, можливість науково-педагогічного стажування, публікацій у наукових виданнях університету-партнера.

8 жовтня 2018 р. на психолого-педагогічний факультет НУЧК імені Т.Г.Шевченка прибула делегація з гуманітарного факультету Полоцького державного університету (ПГУ; Республіка Білорусь) у складі завідувача кафедри технології та методики викладання, кандидата історичних наук, Н.В.Довгяло, а також студенток спеціальності «Психологія» А.В.Сущ та В.Л.Смєртьєвої. Протягом двох тижнів студенткам ПГУ викладалися ознайомлюючі курси з соціальної психології (проф. Т.В.Данильченко) та психології агресивної поведінки (проф. О.Ю.Дроздов). Гості були ознайомлені з історією Чернігова та нашого університету, досвідом підготовки фахівців із напрямку «Психологія». Н.В.Довгяло виступала перед викладацьким складом кафедри загальної, вікової та соціальної психології та ППФ із доповідями про особливості науково-педагогічної діяльності своєї кафедри, специфіку підготовки психологів у ПГУ. Згідно з Договором про співробітництво було обговорено напрямки подальшої навчально-методичної та науково-дослідної співпраці.

Спільно з білоруськими колегами кафедрою було організовано та проведено Міжнародні наукові конференції «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (30.11.2018 р.) та «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (29.11.2019 р.). На 2020 рік заплановано спільне проведення чергової наукової конференції.

DSC05778

DSC05781

DSC05783

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG