Print this page

Робота кафедри хімії, технологій та фармації в умовах дистаційного навчання

Залиште оцінку
(1 голос)
Робота кафедри хімії, технологій та фармації в умовах  дистаційного навчання

За час дистанційного навчання викладачами кафедри хімії, технологій та фармації зроблено наступне:

1. Розроблено електронні навчальні курси по всім дисциплінам кафедри, які розмішені на зареєстрованій на сайті університету платформі Moodle.

2. Проведено засідання кафедри з використанням платформи Zoom, на якому обговорені проблеми дистанційного навчання, зокрема захисту курсових робіт, ліквідації академзаборгованості, проведення іспитів та ін.

3. Проведено кваліфікаційний іспит з хімії для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з використанням ресурсів платформи Moodle.

4. З використанням платформи Zoom проведено  два засідання робочої групи по проведенню кваліфікаційних іспитів та обговоренню результатів.

5. Організована дистанційна підготовка до кваліфікаційних іспитів з хімії для студентів денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) та 102 Хімія.

6. З використанням Google-forms студентами організовано та проведено обговорення освітніх програм 102 Хімія, 226 Фармація, промислова фармація, 014 Середня освіта (Хімія), які потребують оновлення.

 

Останні новини користувача НУЧК