Правила прийому 2021

 

Додатки

 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

 

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів для здобуття ступеня магістр

 

Додаток 6.1. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на місця державного замовлення

 

Додаток 6.2. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

Додаток 7. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для осіб, які здобули ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки, нормативні терміни навчання та вступні випробування

 

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури

 

Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

Додаток 10. Таблиця переведення середнього бала диплома, обрахованого за 100-бальною шкалою в 20-ти бальну шкалу

 

Додаток 11. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

 

Додаток 12. Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG