Положеня про вчену раду Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту

Положення про порядок проведення виборів до вчених рад Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

План роботи Вченої ради

 

Персональний склад вченої ради

Персональний склад вченої ради Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Члени вченої ради за посадами 

№ з/п

П.І.Б.

науковий ступінь,вчене звання

Посада  
1.

Шеремет Олег Семенович

доктор юридичних наук, доцент

Ректор   
2.

Дятлов Володимир Олександрович

доктор історичних наук, професор

Перший проректор  
3.

Панченко Валентин Іванович

кандидат історичних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  
4.

Тимошенко Анатолій Григорович

кандидат історичних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної роботи, питань молодіжної політики та іміджевої діяльності;

Голова первинної профспілкової організації працівників

 
5.

Неговський Ігор Вікторович

кандидат педагогічних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної роботи та господарських питань  
6. Конопацький Микола Анатолійович начальник управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації  
7.

Коваленко Олександр Борисович

кандидат історичних наук, професор

Директор навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського  
8.

Торубара Олексій Миколайович

доктор педагогічних наук, професор

Декан технологічного факультету  
9.

Завацька Людмила Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, професор

В.о. директора навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи  
10.

Стеченко Тетяна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Декан філологічного факультету  
11.

Третяк Олександр Петрович

кандидат біологічних наук, доцент

Декан природничо-математичного факультету  
12.

Стрілець Світлана Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв  
13.

Гаркуша Сергій Васильович

доктор педагогічних наук, професор

Декан факультету фізичного виховання  
14.

Кудра Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

 
15. Василенко Тетяна Станіславівна Учений секретар  
16.

Макарова Ганна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Директор бібліотеки  
17.

Гапоненко Дмитро Іванович

кандидат історичних наук, доцент

Голова первинної профспілкової організації студентів  
18. Гомбалевська Поліна Андріївна Голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 122 – Комп’ютерні науки  
Виборні члени вченої ради  
19.

Острянко Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, доцент

завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи  
20.

Ячменіхін Костянтин Михайлович 

доктор історичних наук, професор

завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  
21.

Дроздов Олександр Юрійович


доктор психологічних наук, доцент

завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології  
22.

Гавриленко Тетяна Леонідівна

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук  
23.

Жила Світлана Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри української мови і літератури  
24.

Борисов Олексій Олександрович

доктор філологічних наук, доцент

завідувач кафедри германської філології  
25.

Столяр Марина Борисівна

доктор філософських наук, доцент

завідувач кафедри філософії та культурології  
26.

Лисенко Людмила Леонідівна 

 кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання  
27.

Ткаченко Сергій Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри спорту  
28.

Ващенко Іван Михайлович

кандидат історичних наук, доцент

завідувач кафедри фізичного виховання та хореографії  
29.

Горошко Юрій Васильович

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки  
30.

Мехед Ольга Борисівна

кандидат біологічних наук, доцент

завідувач кафедри біології  
31.

Курмакова Ірина Миколаївна

доктор технічних наук, професор

завідувач кафедри хімії, технологій та фармації  
32.

Носовець Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти  
33.

Гетта Василь Григорович

кандидат педагогічних наук, професор

професор кафедри технологічної освіти та інформатики  
34.

Мінько Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення, заступник декана з навчальної роботи  
35.

Дорошенко Тетяна Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри мистецьких дисциплін  
36.

Турчина Ірина Станіславівна

кандидат педагогічних наук, доцент

в.о. завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти  
37.

Мамчич Олена Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри мов і методики їх викладання  
38. Рекун Оксана Олегівна аспірант кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти  
39.

 Нестеренко Альона Вікторівна 

здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 014.11 – Середня освіта (фізична культура)   
40. Мішустіна Владислава Сергіївна здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 014.05 – Біологія та здоров’я людини  
41. Кульбако Анастасія Василівна здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності  

 

Представники за посадами:

Ректор університету; проректори; декани (директор) факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету.

Виборні представники:

Обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу вищої освіти.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Виборні представники з числа працівників закладу вищої освіти обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів

Накази

Наказ №403 від 01.11.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №3 від 27.10.2021)

Наказ №253 від 31.08.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету протокол №1 від 31.08.2021

Наказ №231 від 30.06.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету протокол №10 від 30.06.2021

Наказ №159 від 29.04.2021 "Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №8 від 28.04.2021)"

Наказ №87 від 05.03.2021 "Про веддення  в дію рішень вченої ради (протокол 7 від 03.03.2021)"

Наказ №14 від 29.01.2021 "Про веддення  в дію рішень вченої ради (протокол 6 від 27.01.2021)"

Наказ №11 від 27.01.2021 року "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу"

Наказ №436 від 24.12.2020 "Про введення в дію рішень вченої ради (протокол №5 від 23.12.2020 року)"

Наказ №260 вiд 31.08.2020 "Про введення в дiю рiшень вченої ради (протокол №1 вiд 31.08.2020 року)"

Наказ №141 від 04.03.2020 "Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №7 від 04.03.2020)"

Наказ №140 від 04.03.2020 "Про зміни в складі вченої ради університету"

Наказ №5 від 10.02.2020 "Про затвердження програм підвищення кваліфікації"

Наказ №51 від 06.02.2020 "Про затвердження ряду положень"

Наказ №50 від 06.02.2020 "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2019 рік та завдання на 2020 рік, та затвердження кошторису на 2020 рік"

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради від 27 жовтня 2021 року

Рішення вченої ради від 05 жовтня 2021 року (частина ІІ)

Рішення вченої ради від 05 жовтня 2021 року (частина І)

Рішення вченої ради від 31 серпня 2021 року

Рішення вченої ради від 30 червня 2021 року Про підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура, основи здоров'я)

Рішення вченої ради від 30 червня 2021 року Про підсумки: атестації випускників Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка у 2021 році; акредитації освітніх програм

Рішення вченої ради від 26 травня 2021 року

Рішення вченої ради від 28 квітня 2021 року Про затвердження змін до правил прийому

Рішення вченої ради від 28 квітня 2021 року Про організацію дистанційного навчання на факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв у період карантинних обмежень 2019-2020 та 2020-2021 н.р.

Рішення вченої ради від 03.03.2021 "Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання щодо підвищення якості навчання"

Рішення вченої ради університету "Про перспективи студентоцентрованого підходу в проєктування та реалізацію освітніх програм"

Рішення вченої ради університету "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2020 рік та завдання на 2021 рік"

Рішення вченої ради університету "Про затвердження ліміту стипендіатів"

Рішення вченої ради університету "Про затвердження кошторису"

Рішення вченої ради університету "Про ліквідацію кафедри екологічної психології та соціології"

Рішення вченої ради університету "Про реорганізацію психолого-педагогічного факультету"

Рішення вченої ради університету "Про дозвіл на читання лекційних курсів викладачами і старшими викладачами університету на 2020-2021 навчальний рік"

Рішення вченої ради університету "Про стан та перспективи міжнародної діяльності університету"

Рішення Вченої ради "Про затвердження змiн до Правил прийому"

Рішення Вченої ради "Про пiдсумки роботи за минулий 2019-2020 н.р. i стратегiчнi завдання на новий 2020-2021 н.р."

Рішення Вченої ради "Рiшення щодо органiзацii освiтнього процесу в перiод карантину в зв'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби"

Рішення Вченої ради "Щодо внесення змiн та затвердження нормативних документiв"

Рішення Вченої ради "Щодо затвердження освiтнiх програм"

Рішення Вченої ради від 04.03.2020 "Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання щодо підвищення якості навчання"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про призначення студентам університету стипендій Президента України, Кабінету Міністрів, ім.М.С. Грушевського"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про затвердження кошторису університету на 2020 рік та затвердження лімітів стипендіатів"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2019 р. та завдання на 2020 р."

Рішення Вченої ради від 26.12.2020 "Про затвердження Правил прийому"

Рішення Вченої ради від 26.12.2019 "Про організаційно-методичне забезпечення проходження акредитації освітньої програми "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка"


КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG