Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту

Положення про порядок проведення виборів до вчених рад Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

План роботи Вченої ради

 

Персональний склад вченої ради

Персональний склад вченої ради Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Члени вченої ради за посадами (завантажити) 


з/п

П.І.Б.

науковий ступінь,вчене звання

Посада  
1.

Шеремет Олег Семенович

доктор юридичних наук, професор

Ректор   
2.

Дятлов Володимир Олександрович

доктор історичних наук, професор

Перший проректор  
3.

Панченко Валентин Іванович

кандидат історичних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  
4.

Тимошенко Анатолій Григорович

кандидат історичних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної роботи, питань молодіжної політики та іміджевої діяльності

Голова первинної профспілкової організації працівників

 
5.

Неговський Ігор Вікторович

кандидат педагогічних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної роботи та господарських питань  
6.

Коваленко Олександр Борисович

кандидат історичних наук, професор

Директор навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського  
7.

Торубара Олексій Миколайович

доктор педагогічних наук, професор

Директор навчально-наукового інституту професійної освіти та технології  
8.

Завацька Людмила Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, професор

Директор навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи  
9.

Стеченко Тетяна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Декан філологічного факультету  
10.

Третяк Олександр Петрович

кандидат біологічних наук, доцент

Декан природничо-математичного факультету  
11.

Стрілець Світлана Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв  
12.

Кудін Сергій Федорович

кандидат педагогічних наук

Декан факультету фізичного виховання  

13.

 

Кудра Олександр Миколайович Головний бухгалтер  

14.

 

Василенко Тетяна Станіславівна

Учений секретар  
15.

Макарова Ганна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Директор бібліотеки  
16.

Гапоненко Дмитро Іванович

кандидат історичних наук, доцент

Голова первинної профспілкової організації студентів  
17. Гомбалевська Поліна Андріївна Голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 122 Комп’ютерні науки  

 

Виборні члени вченої ради 

 

18. 

 

 Конопацький Микола Анатолійович  начальник управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації  
19.

 Чорний Олександр Олексійович

доктор філософських наук, доцент

завідувач кафедри права, філософії
та політології

 
20.

Ячменіхін Костянтин Михайлович 

доктор історичних наук, професор

завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  
21.

Дроздов Олександр Юрійович

доктор психологічних наук, доцент

завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології  
22.

Рень Лариса Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

 
23.

Жила Світлана Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри української мови і літератури  
24.

Борисов Олексій Олександрович

доктор філологічних наук, доцент

завідувач кафедри германської філології  
25.

Носко Микола Олексійович

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

 
26.

Багінська Ольга Володимирівна

доктор педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри спорту  
27.

Горошко Юрій Васильович

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки  
28.

Мехед Ольга Борисівна

кандидат біологічних наук, доцент

завідувач кафедри біології  
29.

Курмакова Ірина Миколаївна

доктор технічних наук, професор

завідувач кафедри хімії, технологій та фармації  
30.

Носовець Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти  
31.

Мінько Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення, заступник декана з навчальної роботи  
32.

Дорошенко Тетяна Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри мистецьких дисциплін  
33.

Турчина Ірина Станіславівна

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти  

34.

 

Барбаш Віталій Іванович начальник навчально-методичного відділу  

35.

 

Панченко Тамара Степанівна начальник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти  
36. Сотниченко Яніна Дмитрівна здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 053 Психологія  
37.

Нестеренко Альона Вікторівна

здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)  
38. Коваленко Галина Вікторівна здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)  
39.

 Кульбако Анастасія Василівна

здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності   

 

Представники за посадами:

Ректор університету; проректори; декани (директор) факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету.

Виборні представники:

Обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу вищої освіти.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Виборні представники з числа працівників закладу вищої освіти обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів

Накази

Наказ № 74 від 31.08.2023 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол № 1 від 31.08.2023)

Наказ № 43 від 31.05.2023 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол № 11 від 25.05.2023)

Наказ № 19 від 31.03.2023 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол № 8 від 29.03.2023)

Наказ № 6 від 27.01.2023 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол № 6 від 25.01.2023)

Наказ № 93 від 27.10.2022 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол № 3 від 26.10.2022)

Наказ № 86 від 03.10.2022 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол № 2 від 28.09.2022)

Наказ № 76 від 29.08.2022 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №1 від 26.08.2022)

Наказ № 51 від 30.06.2022 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №10 від 29.06.2022)

Наказ № 37 від 26.05.2022 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №9 від 25.05.2022)

Наказ №28 від 19.04.2022 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №8 від 18.04.2022)

Наказ №5 від 27.01.2022 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №7 від 26.01.2022)


Наказ №461 від 30.12.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №6 від 29.12.2021)

Наказ №460 від 24.12.2021 Про введення в дію рішення вченої ради університету (протокол №5 від 23.12.2021)

Наказ №449 від 03.12.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №4 від 01.12.2021)

Наказ №403 від 01.11.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №3 від 27.10.2021)

Наказ №253 від 31.08.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету протокол №1 від 31.08.2021

Наказ №231 від 30.06.2021 Про введення в дію рішень вченої ради університету протокол №10 від 30.06.2021

Наказ №159 від 29.04.2021 "Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №8 від 28.04.2021)"

Наказ №87 від 05.03.2021 "Про веддення  в дію рішень вченої ради (протокол 7 від 03.03.2021)"

Наказ №14 від 29.01.2021 "Про веддення  в дію рішень вченої ради (протокол 6 від 27.01.2021)"

Наказ №11 від 27.01.2021 року "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу"

Наказ №436 від 24.12.2020 "Про введення в дію рішень вченої ради (протокол №5 від 23.12.2020 року)"

Наказ №260 вiд 31.08.2020 "Про введення в дiю рiшень вченої ради (протокол №1 вiд 31.08.2020 року)"

Наказ №141 від 04.03.2020 "Про введення в дію рішень вченої ради університету (протокол №7 від 04.03.2020)"

Наказ №140 від 04.03.2020 "Про зміни в складі вченої ради університету"

Наказ №5 від 10.02.2020 "Про затвердження програм підвищення кваліфікації"

Наказ №51 від 06.02.2020 "Про затвердження ряду положень"

Наказ №50 від 06.02.2020 "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2019 рік та завдання на 2020 рік, та затвердження кошторису на 2020 рік"

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради від 31 серпня 2023 року

Рішення вченої ради від 28 червня 2023 року (Про викладання дисципліни "Фізичне виховання" в Унівесітеті)

Рішення вченої ради від 28 червня 2023 року

Рішення вченої ради від 25 травня 2023 року

Рішення вченої ради від 3 травня 2023 року

Рішення вченої ради від 28 лютого 2023 року

Рішення вченої ради від 25 січня 2023 року (Про затвердження кошторису університету на 2023 рік та затвердження лімітів стипендіантів)

Рішення вченої ради від 25 січня 2023 року (Про стан науково-технічної діяльності університету за 2022 рік та завдання на 2023 рік)

Рішення вченої ради від 25 січня 2023 року (Про затвердження: програм підвищення кваліфікації; освітніх програм та навчальних планів)

Рішення вченої ради від 28 грудня 2022 року

Рішення вченої ради від 09 грудня 2022 року

Рішення вченої ради від 26 жовтня 2022 року

Рішення вченої ради від 28 вересня 2022 року (частина ІІ)

Рішення вченої ради від 28 вересня 2022 року (частина І)

Рішення вченої ради від 26 серпня 2022 року

Рішення вченої ради від 29 червня 2022 року

Рішення вченої ради від 25 травня 2022 року 

Рішення вченої ради від 18 квітня 2022 року (частина ІІ)

Рішення вченої ради від 18 квітня 2022 року (частина І)

Рішення вченої ради від 26 січня 2022 року (частина ІІІ)

Рішення вченої ради від 26 січня 2022 року (частина ІІ)

Рішення вченої ради від 26 січня 2022 року (частина І)


Рішення вченої ради від 29 грудня 2021 року

Рішення вченої ради від 01 грудня 2021 року (частина ІІІ)

Рішення вченої ради від 01 грудня 2021 року (частина ІІ)

Рішення вченої ради від 01 грудня 2021 року (частина І)

Рішення вченої ради від 27 жовтня 2021 року

Рішення вченої ради від 05 жовтня 2021 року (частина ІІ)

Рішення вченої ради від 05 жовтня 2021 року (частина І)

Рішення вченої ради від 31 серпня 2021 року

Рішення вченої ради від 30 червня 2021 року Про підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура, основи здоров'я)

Рішення вченої ради від 30 червня 2021 року Про підсумки: атестації випускників Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка у 2021 році; акредитації освітніх програм

Рішення вченої ради від 26 травня 2021 року

Рішення вченої ради від 28 квітня 2021 року Про затвердження змін до правил прийому

Рішення вченої ради від 28 квітня 2021 року Про організацію дистанційного навчання на факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв у період карантинних обмежень 2019-2020 та 2020-2021 н.р.

Рішення вченої ради від 03.03.2021 "Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання щодо підвищення якості навчання"

Рішення вченої ради університету "Про перспективи студентоцентрованого підходу в проєктування та реалізацію освітніх програм"

Рішення вченої ради університету "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2020 рік та завдання на 2021 рік"

Рішення вченої ради університету "Про затвердження ліміту стипендіатів"

Рішення вченої ради університету "Про затвердження кошторису"

Рішення вченої ради університету "Про ліквідацію кафедри екологічної психології та соціології"

Рішення вченої ради університету "Про реорганізацію психолого-педагогічного факультету"

Рішення вченої ради університету "Про дозвіл на читання лекційних курсів викладачами і старшими викладачами університету на 2020-2021 навчальний рік"

Рішення вченої ради університету "Про стан та перспективи міжнародної діяльності університету"

Рішення Вченої ради "Про затвердження змiн до Правил прийому"

Рішення Вченої ради "Про пiдсумки роботи за минулий 2019-2020 н.р. i стратегiчнi завдання на новий 2020-2021 н.р."

Рішення Вченої ради "Рiшення щодо органiзацii освiтнього процесу в перiод карантину в зв'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби"

Рішення Вченої ради "Щодо внесення змiн та затвердження нормативних документiв"

Рішення Вченої ради "Щодо затвердження освiтнiх програм"

Рішення Вченої ради від 04.03.2020 "Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання щодо підвищення якості навчання"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про призначення студентам університету стипендій Президента України, Кабінету Міністрів, ім.М.С. Грушевського"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про затвердження кошторису університету на 2020 рік та затвердження лімітів стипендіатів"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2019 р. та завдання на 2020 р."

Рішення Вченої ради від 26.12.2020 "Про затвердження Правил прийому"

Рішення Вченої ради від 26.12.2019 "Про організаційно-методичне забезпечення проходження акредитації освітньої програми "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка"


Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG