Положеня про вчену раду ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Список членів вченої ради ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Члени вченої ради ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

1. Носко Микола Олексійович
2. Дятлов Володимир Олександрович
3. Панченко Валентин Іванович
4. Неговський Ігор Вікторович
5. Тимошенко Анатолій Григорович
6. Конопацький Микола Анатолійович
7. Кудра Олександр Миколайович
8. Шморгун Анатолій Васильович
9. Торубара Олексій Миколайович
10. Бобир Олександр Васильович
11. Коваленко Олександр Борисович
12. Кузьомко Леонід Михайлович
13. Третяк Олександр Петрович
14. Скок Микола Андрійович
15. Стеченко Тетяна Олександрівна
16. Половець Володимир Михайлович
17. Гриценко Микола Іванович
18. Савченко Віталій Федорович
19. Гетта Василь Григорович
20. Носовець Наталія Михайлівна
21. Стрілець Світлана Іванівна
22. Віхров Олександр Петрович
23. Ячменіхін Костянтин Михайлович
24. Власенко Степан Олексійович
25. Яковенко Борис Володимирович
26. Курмакова Ірина Миколаївна
27. Макарова Ганна Григорівна
28. Ячна Марина Геннадіївна
29. Василенко Тетяна Станіславівна
30. Тимошко Ганна Миколаївна
31. Шлімакова Ірина Іванівна
32. Боровик Анатолій Миколайович
33. Гаврилов Володимир Миколайович
34. Жиденко Алла Олександрівна
35. Жила Світлана Олексіївна
36. Католик Андрій Віталійович
37. Бенько Аліна Вадимівна
38. Бондар Світлана Сергіївна
39. Маляренко Катерина Олегівна
40. Степовик Марія Геннадіївна
41. Журавель Вікторія Вікторівна
42. Гаркуша Сергій Васильович

Оголошення

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Згідно з Законом України „Про вищу освіту”, наказом МОН України № 1005 від 05.10.2015 р. „Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)“.

о г о л о ш у є   к о н к у р с

на заміщення вакантних посад

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського

кафедра всесвітньої історії:

–    доцент (1);

кафедра археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи:

–    старший викладач (2).

Факультет початкового навчання

кафедра дошкільної та початкової освіти:

–    старший викладач (1);

кафедра мов і методики їх викладання:

–    доцент (1);

–    старший викладач (1);

кафедра мистецьких дисциплін:

–    доцент (1).

Фізико-математичний факультет

кафедра вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін:

–    доцент (1);

кафедра фізики і астрономії:

–    доцент (1).

Технологічний факультет

кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності:

–    доцент (1);

кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення:

–    старший викладач (2).

Факультет фізичного виховання

кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту:

–    завідувач кафедри, професор (1);

кафедра спорту:

–    доцент (2);

кафедра гімнастики, хореографії і плавання:

–    доцент (2);

кафедра фізичного виховання:

–    завідувач кафедри, доцент (1);

–    доцента (1).

Хіміко-біологічний факультет

кафедра хімії:

–    доцент (7);

–    старший викладач (1);

кафедра біології:

–    доцент (4);

кафедра екології та охорони природи:

–    професор (1);

–    доцент (4);

–    старший викладач (1);

кафедра географії

–    доцент (2);

–    старший викладач (1).

Психолого-педагогічний факультет

кафедра загальної, вікової та соціальної психології:

–    доцент (5);

–    старший викладач (2);

кафедра екологічної психології та психічного здоров’я:

–    завідувач кафедри, доцент (1);

кафедра соціальної роботи:

–    завідувач кафедри, професор;

–    професор (1);

–    доцент (1);

кафедра українознавства, політології і соціології:

–    доцент (1).

Філологічний факультет

– декана факультету;

кафедра української мови і літератури:

–    завідувач кафедри, професор (1);

–    доцент (2);

кафедра філософії та культурології:

–    доцент (1).

кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов:

–    доцент (2).

 

Термін подання документів на конкурс – місяць з дня опублікування оголошення.

До заяви на ім’я ректора педуніверситету подаються документи у відповідності до наказу МОН України № 1005 від 05.10.2015 року.

Адреса ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка: 14013, м.Чернігів, вул.Гетьмана Полуботка, 53; ученому секретарю вченої ради.

Телефон для довідок: 3-21-08.

Ректорат

Рішення вченої ради

Рішення

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.