Положеня про вчену раду Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

План роботи Вченої ради

 

Персональний склад вченої ради

Персональний склад вченої ради Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Члени вченої ради за посадами 

№ з/п

П.І.Б.

науковий ступінь,вчене звання

Посада  
1.

Носко Микола Олексійович

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Ректор  
2.

Дятлов Володимир Олександрович

доктор історичних наук, професор

Перший проректор  
3.

Панченко Валентин Іванович

кандидат історичних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  
4.

Тимошенко Анатолій Григорович

кандидат історичних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи;

Голова первинної профспілкової організації працівників

 
5.

Неговський Ігор Вікторович

кандидат педагогічних наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної роботи та господарських питань  
6. Конопацький Микола Анатолійович начальник управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації  
7.

Коваленко Олександр Борисович

кандидат історичних наук, професор

Директор навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського  
8.

Торубара Олексій Миколайович

доктор педагогічних наук, професор

Декан технологічного факультету  
9.

Скок Алла Георгіївна

кандидат психологічних наук, доцент

Декан психолого-педагогічного факультету  
10.

Стеченко Тетяна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Декан філологічного факультету  
11.

Третяк Олександр Петрович

кандидат біологічних наук, доцент

Декан природничо-математичного факультету  
12.

Стрілець Світлана Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв  
13.

Гаркуша Сергій Васильович

доктор педагогічних наук, професор

Декан факультету фізичного виховання  
14. Кудра Олександр Миколайович Головний бухгалтер  
15. Василенко Тетяна Станіславівна Учений секретар  
16.

Макарова Ганна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Директор бібліотеки  
17.

Гапоненко Дмитро Іванович

кандидат історичних наук, доцент

Голова первинної профспілкової організації студентів  
18. Бойчук Рената Русланівна Голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 014.03 –  Середня освіта. Історія; спеціалізація – Правознавство  
Виборні члени вченої ради  
19.

Острянко Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, доцент

завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи  
20.

Ячменіхін Костянтин Михайлович 

доктор історичних наук, професор

завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  
21.

Шлімакова Ірина Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент

завідувач кафедри екологічної психології та соціології  
22.

Завацька Людмила Миколаївна  

кандидат педагогічних наук, професора

завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук  
23.

Жила Світлана Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри української мови і літератури  
24.

Борисов Олексій Олександрович

доктор філологічних наук, доцент

завідувач кафедри германської філології  
25.

Столяр Марина Борисівна

доктор філософських наук, доцент

завідувач кафедри філософії та культурології  
26.

Лисенко Людмила Леонідівна 

 кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання  
27.

Ткаченко Сергій Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри спорту  
28.

Ващенко Іван Михайлович

кандидат історичних наук, доцент

завідувач кафедри фізичного виховання та хореографії  
29.

Горошко Юрій Васильович

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки  
30.

Мехед Ольга Борисівна

кандидат біологічних наук, доцент

завідувач кафедри біології  
31.

Курмакова Ірина Миколаївна

доктор технічних наук, професор

завідувач кафедри хімії, технологій та фармації  
32.

Носовець Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти  
33.

Гетта Василь Григорович

кандидат педагогічних наук, професор

професор кафедри технологічної освіти та інформатики  
34.

Мінько Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення, заступник декана з навчальної роботи  
35.

Дорошенко Тетяна Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри мистецьких дисциплін  
36.

Турчина Ірина Станіславівна

кандидат педагогічних наук, доцент

в.о. завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти  
37.

Мамчич Олена Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри мов і методики їх викладання  
38. Рекун Оксана Олегівна аспірант кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти  
39. Царьова Дарина Олександрівна здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 014.01 –  Середня освіта. Українська мова і література  
40. Мішустіна Владислава Сергіївна здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, природничо-математичного факультету  
41. Добридень Лілія Ігорівна здобувач вищої освіти « Магістр» денної форми навчання, спеціальності 013 – Початкова освіта.  

 

Представники за посадами:

Ректор університету; проректори; декани (директор) факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету.

Виборні представники:

Обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу вищої освіти.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Виборні представники з числа працівників закладу вищої освіти обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради університету "Про перспективи студентоцентрованого підходу в проєктування та реалізацію освітніх програм"

Рішення вченої ради університету "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2020 рік та завдання на 2021 рік"

Рішення вченої ради університету "Про затвердження ліміту стипендіатів"

Рішення вченої ради університету "Про затвердження кошторису"

Рішення вченої ради університету "Про ліквідацію кафедри екологічної психології та соціології"

Рішення вченої ради університету "Про реорганізацію психолого-педагогічного факультету"

Рішення вченої ради університету "Про дозвіл на читання лекційних курсів викладачами і старшими викладачами університету на 2020-2021 навчальний рік"

Рішення вченої ради університету "Про стан та перспективи міжнародної діяльності університету"

Рішення Вченої ради "Про затвердження змiн до Правил прийому"

Рішення Вченої ради "Про пiдсумки роботи за минулий 2019-2020 н.р. i стратегiчнi завдання на новий 2020-2021 н.р."

Рішення Вченої ради "Рiшення щодо органiзацii освiтнього процесу в перiод карантину в зв'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби"

Рішення Вченої ради "Щодо внесення змiн та затвердження нормативних документiв"

Рішення Вченої ради "Щодо затвердження освiтнiх програм"

Рішення Вченої ради від 04.03.2020 "Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання щодо підвищення якості навчання"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про призначення студентам університету стипендій Президента України, Кабінету Міністрів, ім.М.С. Грушевського"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про затвердження кошторису університету на 2020 рік та затвердження лімітів стипендіатів"

Рішення Вченої ради від 05.02.2020 "Про стан науково-технічної діяльності університету за 2019 р. та завдання на 2020 р."

Рішення Вченої ради від 26.12.2020 "Про затвердження Правил прийому"

Рішення Вченої ради від 26.12.2019 "Про організаційно-методичне забезпечення проходження акредитації освітньої програми "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка"


КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG