Положеня про вчену раду Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Список членів вченої ради ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Члени вченої ради Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

1. Носко Микола Олексійович
2. Дятлов Володимир Олександрович
3. Панченко Валентин Іванович
4. Неговський Ігор Вікторович
5. Тимошенко Анатолій Григорович
6. Конопацький Микола Анатолійович
7. Кудра Олександр Миколайович
8. Шморгун Анатолій Васильович
9. Торубара Олексій Миколайович
10. Бобир Олександр Васильович
11. Коваленко Олександр Борисович
12. Кузьомко Леонід Михайлович
13. Третяк Олександр Петрович
14. Скок Микола Андрійович
15. Стеченко Тетяна Олександрівна
16. Половець Володимир Михайлович
17. Гриценко Микола Іванович
18. Савченко Віталій Федорович
19. Гетта Василь Григорович
20. Носовець Наталія Михайлівна
21. Стрілець Світлана Іванівна
22. Віхров Олександр Петрович
23. Ячменіхін Костянтин Михайлович
24. Власенко Степан Олексійович
25. Яковенко Борис Володимирович
26. Курмакова Ірина Миколаївна
27. Макарова Ганна Григорівна
28. Ячна Марина Геннадіївна
29. Василенко Тетяна Станіславівна
30. Тимошко Ганна Миколаївна
31. Шлімакова Ірина Іванівна
32. Боровик Анатолій Миколайович
33. Гаврилов Володимир Миколайович
34. Жиденко Алла Олександрівна
35. Жила Світлана Олексіївна
36. Католик Андрій Віталійович
37. Бенько Аліна Вадимівна
38. Бондар Світлана Сергіївна
39. Маляренко Катерина Олегівна
40. Степовик Марія Геннадіївна
41. Журавель Вікторія Вікторівна
42. Гаркуша Сергій Васильович

Оголошення

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Згідно із Законами України: «Про вищу освіту», «Про освіту», наказом Міністерства освіти і науки України (№1005 від 05.10.2015р.) «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».

о г о л о ш у є   к о н к у р с

на заміщення вакантних посад

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського

кафедра археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи:
– доцент (1);
кафедра історії України:
– доцент (1);
кафедра всесвітньої історії
– доцент (1);
кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін:
– старший викладач, кандидат наук (1).

Факультет початкового навчання

кафедра дошкільної та початкової освіти:
– доцент (3);
кафедра мов і методики їх викладання:
– доцент (2);
кафедра мистецьких дисциплін:
– доцент (5).

Технологічний факультет

кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти:
– доцент (2);
кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення:
– доцент (1);
– старший викладач, кандидат наук (1);
кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності:
– доцент (2);
кафедра технологічної освіти та інформатики:
– старший викладач, кандидат наук (1).

Природничо-математичний факультет

кафедра хімії:
– доцент (6);
– старший викладач, кандидат наук (1);
кафедра географії:
– доцент (2);
– старший викладач, кандидат наук (1);
кафедра інформатики та обчислювальної техніки:
– доцент (3).

Філологічний факультет

кафедра германської філології:
– доцент (2);
кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов:
– доцент (3).

Психолого-педагогічний факультет

кафедра загальної, вікової та соціальної психології:
– доцент (1);
кафедра екологічної психології та соціології:
– доцент (3);
кафедра соціальної роботи:
– доцент (1);
– старший викладач, кандидат наук (1).

Факультет фізичного виховання

кафедра спорту:
– доцент (2);
– старший викладач, кандидат наук (1);
кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту:
– старший викладач, кандидат наук (3).

Строк подання документів на конкурс – місяць від дня опублікування оголошення. До заяви на ім’я ректора подаються документи у відповідності до наказу МОН України № 1005 від 05.10.2015 року.

Адреса університету: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, ученому секретарю вченої ради.

Телефон для довідок: 3-21-08.

Ректорат


 

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Згідно із Законами України: «Про вищу освіту», «Про освіту», наказом Міністерства освіти і науки України (№1005 від 05.10.2015р.) «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».

о г о л о ш у є   к о н к у р с

на заміщення вакантних посад

Навчально-науковий інститут історії, етнології та

правознавства імені О.М. Лазаревського

– директор інституту (1);

кафедра археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи:

– професор (1);

кафедра правових дисциплін:

– професор (1).

Технологічний факультет

кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення:

– завідувач кафедри (1).

Природничо-математичний факультет

кафедра фізики та астрономії:

– завідувач кафедри (1).

Факультет фізичного виховання

кафедра спорту:

– завідувач кафедри (1).

Факультет початкового навчання

кафедра дошкільної та початкової освіти:

– професор (1).

Філологічний факультет

кафедра філософії та культурології:

– професор (1).

Строк подання документів на конкурс – місяць від дня опублікування оголошення. До заяви на ім’я ректора подаються документи у відповідності до наказу МОН України № 1005 від 05.10.2015 року.

Адреса університету: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, ученому секретарю вченої ради.

Телефон для довідок: 3-21-08.

Рішення вченої ради

Рішення