1) Німецька служба академічних обмінів – DAAD
 

 

 

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців

Огляд

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.

Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Хто може подавати заяву?

Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.

На що надається підтримка?

 • Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове стажування може проходити і у різних інституціях.
 • Підтримка може надаватися лише один раз у три роки.
 • Поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.

Тривалість фінансування

 • Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого плану.
 •  Стипендія не подовжується.

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 •  Пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе на батьківщині
 • Науковий проект потрібно узгодити з німецьким науковим партнером. Має гарантуватися надання робочого місця.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD. Крім того, необхідно надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська)

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

 • формуляр-заява онлайн
 • повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки)
 • список наукових публікацій (максимум 3 сторінки)
 • докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок)
 • календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути / наукові партнери) запланованого наукового стажування
 • письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову співпрацю, яке спирається на план перебування та у якому гарантується надання робочого місця

2. Документи, які надсилаються поштою:

зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016

Стипендії можуть починатися не раніше 1 липня 2017 року.

31.05.2017

Стипендії можуть починатися не раніше 1 грудня 2017 року.

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

 

Наукові стипендії - короткі стипендії

Огляд

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. Крім того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Основною метою цієї програми є підтримка наукових проектів в рамках написання дисертацій.

Хто може подавати заяву?

Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію.

На що надається підтримка?

Науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.

Тривалість фінансування

 • Від 1 місяця до максимально 6 місяців; період виплати стипендії встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого планування.
 • Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?

 • щомісячні виплати в розмірі 1.000 євро
 • виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
 • допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з фахових науковців.

Основними критеріями відбору є

 • переконливий та добре спланований науковий проект або підвищення кваліфікації
 • академічні досягнення

Крім того, до розгляду будуть залучені і додатково подані документи, які засвідчують вашу фахову придатність або дають інформацію про вашу позафахову діяльність.

Умови участі

Які передумови слід виконати?

• На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з моменту захисту має минути не більше 4 років. В аспірантів має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.

• Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD. Крім того, необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 1 екземпляр роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладка „Подати заяву“ у базі даних стипендій буде видна лише доти, доки триває строк подання заяв. Після завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового періоду прийому заяв.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська, українські документи подаються з перекладом)

Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD.

Лише в разі надання стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!

1. Документи для завантаження на портал DAAD (мова документів - німецька або англійська):

 • формуляр-заява онлайн
 • повна автобіографія у табелярній формі (CV, максимум 3 сторінки)
 • за наявності - список публікацій (максимум 10 сторінок)
 • докладний та точний опис наукового проекту (Proposal), узгодженого з науковим керівником, а також опис попередніх наукових робіт (максимум 10 сторінок)
 • календарний план передбачених досліджень
 • підтвердження про наукове керівництво від німецького науковця, з посиланням на плани пошукача, де зазначається згода приймаючого інституту щодо надання робочого місця
 • всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками, включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді української копії та перекладу.
 • підтвердження про зарахування до аспірантури на батьківщині, якщо там планується захист дисертації - копія та переклад
 • атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та переклад
 • інші документи, важливі для вашої заяви (наприклад, довідки з місць роботи, підтвердження про проходження практики тощо) - копія та переклад

2. Документи, які надсилаються поштою:

 • зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 1 екземпляр до місця прийому заяв.
 • свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви один екземпляр рекомендації у закритому конверті (мова - німецька або англійська). Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після реєстрації.

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016

Виплата стипендії починається не раніше 1 липня 2017 року.

31.05.2017

Виплата стипендії починається не раніше 1 грудня 2017 року.

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

 

Наукові стипендії - річні стипендії

Огляд

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. Крім того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Основною метою цієї програми є підтримка наукових проектів в рамках написання дисертацій.

Хто може подавати заяву?

Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію.

На що надається підтримка?

Науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.

Тривалість фінансування

• Від 7 місяців до, як правило, 10 місяців; період виплати стипендії встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого планування.

• Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?

• щомісячні виплати, залежно від попередньої освіти, в розмірі
   750 євро для випускників,
   1.000 євро для аспірантів

• виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності

• допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона

Крім того, за певних умов можуть надаватися наступні додаткові виплати:

• щомісячна допомога на оренду житла

• щомісячні доплати на супроводжуючих членів сім´ї

Для мовної підготовки до перебування у Німеччині DAAD пропонує наступні виплати:

• Покриття вартості мовного онлайн-курсу „Deutsch-Uni Online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) протягом 6 місяців з моменту отримання підтвердження про надання стипендії.

• За необхідності: мовний курс (2, 4 або 6 місяців) перед початком навчання; рішення щодо участі та тривалості приймає DAAD залежно від рівня володіння німецькою мовою та намірів. Участь у мовному курсі є обов´язковою, якщо мовою викладання або робочою мовою у німецькій приймаючій інституції буде німецька.

• Допомога на участь у самостійно обраному курсі німецької мови під час навчання.

• Повернення витрат на складання іспиту TestDaF на батьківщині стипендіата після отримання підтвердження про надання стипендії або у Німеччині до завершення виплати стипендії.

• Як альтернатива тесту TestDaF для стипендіатів, яким призначено мовний курс: повернення коштів за складений під час отримання стипендії іспит DSH або GI (Гете-Інституту).

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з фахових науковців.

Основними критеріями відбору є

• переконливий та добре спланований науковий проект або підвищення кваліфікації

• академічні досягнення

Крім того, до розгляду будуть залучені і додатково подані документи, які засвідчують вашу фахову придатність або дають інформацію про вашу позафахову діяльність.

Умови участі

Які передумови слід виконати?

• На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з моменту захисту має минути не більше 2 років. В аспірантів має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.

• Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.

Знання мов

Вимоги до рівня володіння мовою залежать від намірів та фаху пошукача: для гуманітарних та соціальних наук, а також юриспруденції очікується, як правило, принаймні добре володіння німецькою мовою. Для природничих та інженерних наук, а також якщо у приймаючому інституті спілкування може відбуватися англійською мовою, допускається також підтвердження доброго володіння англійською мовою.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD. Крім того, необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 1 екземпляр роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладка „Подати заяву“ у базі даних стипендій буде видна лише доти, доки триває строк подання заяв. Після завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового періоду прийому заяв.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська, українські документи подаються з перекладом)

Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD. Лише в разі надання стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

 • формуляр-заява онлайн
 • повна автобіографія у табелярній формі (CV)
 • за наявності - список публікацій (максимум 10 сторінок)
 • докладний та точний опис наукового проекту (Proposal), узгодженого з науковим керівником, а також опис попередніх наукових робіт (максимум 10 сторінок)
 • календарний план передбачених досліджень
 • підтвердження про наукове керівництво від німецького науковця, з посиланням на плани пошукача, де зазначається згода приймаючого інституту щодо надання робочого місця
 • всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками, включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді української копії та перекладу.
 • підтвердження про зарахування до аспірантури на батьківщині, якщо там планується захист дисертації - копія та переклад
 • атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та переклад
 • інші документи, важливі для вашої заяви (наприклад, довідки з місць роботи, підтвердження про проходження практики тощо) - копія та переклад
 • підтвердження знань іноземної мови (німецької або англійської). 

Німецька мова: onDaF, TestDaF, Гете-Сертифікати, DSH, DSD-II, telc Deutsch; вимагається також і від германістів.

Англійська мова: onSET, TOEFL або IELTS. При наявності інших мовних сертифікатів слід спочатку з´ясувати в Інформаційному центрі DAAD у Києві, чи підходять вони для подання заяви. 

2. Документи, які надсилаються поштою:

 • Зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 1 екземпляр до місця прийому заяв.
 • свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви один екземпляр рекомендації у закритому конверті (мова - німецька або англійська). Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після реєстрації.

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016

Початок стипендії: 01.10.2017

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

 

Наукові стипендії - повна аспірантура у Німеччині

Огляд

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. Крім того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Метою цієї програми є підтримка навчання в аспірантурі у Німеччині.

Хто може подавати заяву?

Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра.

На що надається підтримка?

Навчання в аспірантурі у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині:

• індивідуальний проект під керівництвом викладача (наукового керівника)

або

• участь у структурованій аспірантській програмі

Тривалість фінансування

 • Як правило, максимально 3 роки, у виключних випадках до 4 років; період виплати стипендії встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого планування.
 • Стипендія надається спочатку на 1 рік. Її подовження залежить від того, чи буде попередній період оцінений відбірковою комісією як успішний.
 • В рамках багаторічного навчання в аспірантурі у Німеччині можуть підтримуватися періоди проведення досліджень поза межами Німеччини, якщо це є необхідним для успішної підготовки дисертації. Заплановані перебування за кордоном слід вказати у заяві у робочому та календарному плані, вони не можуть перевищувати чверть загального періоду отримання стипендії.

Що включає в себе стипендія?

• щомісячні виплати, залежно від попередньої освіти, в розмірі
   750 євро для випускників,
   1.000 євро для аспірантів

• виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності

• допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона

Крім того, при безперервному перебування понад 6 місяців за певних умов можуть надаватися наступні додаткові виплати:

• щомісячна допомога на оренду житла

• щомісячні доплати на супроводжуючих членів сім´ї

Для мовної підготовки до перебування у Німеччині DAAD пропонує наступні виплати:

• Покриття вартості мовного онлайн-курсу „Deutsch-Uni Online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) протягом 6 місяців з моменту отримання підтвердження про надання стипендії.

• За необхідності: мовний курс (2, 4 або 6 місяців) перед початком навчання; рішення щодо участі та тривалості приймає DAAD залежно від рівня володіння німецькою мовою та намірів. Участь у мовному курсі є обов´язковою, якщо мовою викладання або робочою мовою у німецькій приймаючій інституції буде німецька.

• Допомога на участь у самостійно обраному курсі німецької мови під час навчання.

• Повернення витрат на складання іспиту TestDaF на батьківщині стипендіата після отримання підтвердження про надання стипендії або у Німеччині до завершення виплати стипендії.

• Як альтернатива тесту TestDaF для стипендіатів, яким призначено мовний курс: повернення коштів за складений під час отримання стипендії іспит DSH або GI (Гете-Інституту).

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з фахових науковців.

Основними критеріями відбору є

 • переконливий та добре спланований науковий проект або підвищення кваліфікації
 • академічні досягнення

Крім того, до розгляду будуть залучені і додатково подані документи, які засвідчують вашу фахову придатність або дають інформацію про вашу позафахову діяльність.

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 • На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже почали навчання в аспірантурі, від його початку має минути не більше 3 років.
 • Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.

Примітка:

Для пошукачів в галузі медицина, ветеринарна медицина та стоматологія діють додаткові положення, які ви знайдете у пам´ятці

Знання мов

Вимоги до рівня володіння мовою залежать від намірів та фаху пошукача: для гуманітарних та соціальних наук, а також юриспруденції очікується, як правило, принаймні добре володіння німецькою мовою. Для природничих та інженерних наук, а також якщо у приймаючому інституті спілкування може відбуватися англійською мовою, допускається також підтвердження доброго володіння англійською мовою.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD.

Крім того, необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладку „Подати заяву“ у базі даних стипендій буде видно лише доти, доки триває строк подання заяв. Після завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового періоду прийому заяв.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська, українські документи подаються з перекладом)

Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD. Лише в разі надання стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

 • формуляр-заява онлайн
 • повна автобіографія у табелярній формі (CV)
 • за наявності - список публікацій (максимум 10 сторінок)
 • докладний та точний опис дисертаційного проекту (Proposal), узгодженого з науковим керівником, а також опис попередніх наукових робіт (максимум 10 сторінок)
 • при індивідуальному проекті під керівництвом викладача (наукового керівника):
 • підтвердження про наукове керівництво від німецького наукового керівника
 • календарний план передбачених досліджень
 • при участі у структурованій аспірантській програмі:
 • допуск до навчання на програмі; якщо на момент подання заяви його ще не буде, його можна дослати перед початком стипендії.
 • підтвердження контактів з координатором аспірантської програми - листування

Додатково для всіх пошукачів:

 • всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками, включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді української копії та перекладу.
 • атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та переклад
 • інші документи, важливі для вашої заяви (наприклад, довідки з місць роботи, підтвердження про проходження практики тощо) - копія та переклад
 • підтвердження знань іноземної мови (німецької або англійської).

Німецька мова: TestDaF, Гете-Сертифікати, DSH, DSD-II, telc Deutsch, onDaF (тільки для подання заяви на стипендію, для вступу до аспірантури слід виконати умови обраного вузу), вимагається також і від германістів.

Англійська мова: TOEFL, IELTS або onSET (для вступу до аспірантури слід виконати умови обраного вузу). При наявності інших мовних сертифікатів слід спочатку з´ясувати в Інформаційному центрі DAAD у Києві, чи підходять вони для подання заяви.

2. Документи, які надсилаються поштою:

• Зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.

• 2 свіжі рекомендації від викладачів ВНЗ, які містять інформацію про вашу кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви по два екземпляри рекомендацій у закритих конвертах (мова - німецька або англійська). Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після реєстрації.

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016

Початок стипендії: 01.10.2017

21-23 лютого 2017 року у Києві проводитимуться співбесіди з пошукачами. Особиста участь є необхідною. Будь ласка, заплануйте це при підготовці Вашої заяви!

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

 

Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей

(Винятки: пошукачі в галузі економіки подають заяву на стипендію ERP (це не стосується тих, хто розпочинає навчання у Німеччині вже цього року, оскільки стипендія ERP не надається на другий рік навчання), пошукачі в галузі архітектури, мистецтва, музики подають заяви на відповідні стипендії).

Огляд

Ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у Німеччині на післядипломній програмі.

Хто може подавати заяву?

• Висококваліфіковані випускники, які закінчать навчання максимум до початку стипендії та отримають перший кваліфікаційний рівень (бакалавр, спеціаліст або інший відповідний академічний ступінь).

• Для пошукачів в галузі мистецтва та архітектури DAAD пропонує спеціальні стипендійні програми.

На що надається підтримка?

• участь у післядипломній програмі після завершення першого освітньо-класифікаційного рівня для подальшої фахової та наукової спеціалізації

• конкретно підтримка надається на наступне:

- післядипломна або магістерська програма з отриманням диплому у державному або державно визнаному ВНЗ у Німеччині

або

- перший або другий рік навчання у державному або державно визнаному ВНЗ у Німеччині в рамках післядипломної або магістерської програми з отриманням диплому в іноземному ВНЗ; в такому випадку має гарантуватися зарахування отриманих у Німеччині знань та оцінок. Рік навчання у Німеччині не має впливати на стандартний час навчання на післядипломній або магістерській програмі.

Тривалість фінансування

Післядипломні або магістерські програми з отриманням диплому в Німеччині:

 • Від 10 до 24 місяців, залежно від тривалості обраної навчальної програми.
 • Стипендії надаються на весь період навчання на обраній навчальній програмі (максимум на 24 місяці). При дворічних навчальних програмах для отримання подальшого фінансування отримані під час першого року навчання результати мають свідчити про те, що подальше навчання буде успішно завершене з отриманням диплому.
 • Навіть при 2-річній навчальній програмі стипендії надаються спочатку на один академічний рік. Можливість подовження залежить від того, чи буде попереднє навчання зі стипендією оцінене відбірковою комісією як успішне.
 • Пошукачі, які на момент подання заяви вже навчаються у Німеччині на першому курсі 2-річної післядипломної або магістерської програми, можуть подавати заяву на другий рік навчання. Подовження стипендії в такому разі є виключеним.

Навчання у Німеччині в рамках післядипломної або магістерської програми на батьківщині:

 • як правило, один навчальний рік, подовження не можливе
 • початок: як правило, 1 жовтня, при включеному мовному курсі відповідно раніше.

Що включає в себе стипендія?

 • щомісячні виплати в розмірі 750 євро
 • виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
 • допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона
 • одноразову допомогу на навчання

Крім того, за певних передумов можуть надаватися наступні додаткові виплати:

 • допомога на покриття вартості навчання (максимально 500 євро на семестр)
 • щомісячна допомога на оренду житла
 • щомісячні доплати на супроводжуючих членів сім´ї

Для мовної підготовки до перебування у Німеччині DAAD пропонує наступні виплати:

 • Покриття вартості мовного онлайн-курсу „Deutsch-Uni Online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) протягом 6 місяців з моменту отримання підтвердження про надання стипендії.
 • За необхідності: мовний курс (2, 4 або 6 місяців) перед початком навчання; рішення щодо участі та тривалості приймає DAAD залежно від рівня володіння німецькою мовою та намірів. Участь у мовному курсі є обов´язковою, якщо мовою викладання або робочою мовою у німецькій приймаючій інституції буде німецька.
 • Допомога на участь у самостійно обраному курсі німецької мови під час навчання.
 • Повернення витрат на складання іспиту TestDaF на батьківщині стипендіата після отримання підтвердження про надання стипендії або у Німеччині до завершення виплати стипендії.
 • Як альтернатива тесту TestDaF для стипендіатів, яким призначено мовний курс: повернення коштів за складений під час отримання стипендії іспит DSH або GI (Гете-Інституту).

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з науковців з відповідних спеціальностей. Основними критеріями відбору є:

 • попередні успіхи у навчанні
 • переконливі фахові та особисті мотиви щодо запланованого навчання у Німеччині

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 • На момент подання заяви має пройти, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів.
 • Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.
 • Допуск до навчання на обраній програмі у німецькому ВНЗ; будь ласка, зверніть увагу на те, що ви самі несете відповідальність за вчасне подання заяви на вступ до обраного ВНЗ. Якщо при поданні заяви на стипендію допуску до навчання ще немає, його слід дослати до початку стипендії. Підтвердження про надання стипендії набуде чинності лише тоді, коли ви отримаєте дозвіл на навчання у обраному ВНЗ.
 • Якщо стипендіат зарахований на магістерську або післядипломну програму, якою передбачене кількамісячне навчання або практика за кордоном, цей період, як правило, фінансується лише за наступних умов:
  • Перебування за кордоном є необхідним для досягнення мети стипендії.
  • Перебування за кордоном складає максимально чверть від всього періоду виплати стипендії. Більш тривале перебування не може фінансуватися, навіть частково.
  • Перебування за кордоном не включає перебування на батьківщині стипендіата.

Знання мов

 • При зарахуванні на обрану навчальну програму ви маєте, як правило, підтвердити достатній рівень володіння мовою викладання. Вимоги щодо знання мов ви знайдете в інформації про навчання та зарахування обраного ВНЗ.
 • Як правило, для навчання у Німеччині, зокрема, на гуманітарних спеціальностях, необхідне добре знання німецької мови. Виключення можливі, якщо стипендіати беруть участь у програмах, де мовою викладання є англійська.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD.

Крім того, необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 3 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладка „Подати заяву“ у базі даних стипендій буде видна лише доти, доки триває строк подання заяв. Після завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового періоду прийому заяв.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська, українські документи подаються з перекладом)

Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD. Лише в разі надання стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

 • формуляр-заява онлайн
 • повна автобіографія у табелярній формі (CV, максимум 3 сторінки)
 • опис фахових та особистих мотивів щодо запланованого навчання в Німеччині (мотиваційний лист; 1 - 3 сторінки)
 • допуск до навчання у обраному ВНЗ; якщо при поданні заяви на стипендію допуску до навчання немає, його слід подати перед початком стипендії

При післядипломній або магістерській програмі з отриманням диплому у Німеччині:

• формуляр „Інформація про обрані магістерські програми“ для трьох рівноцінних навчальних програм у різних університетах (для пошукачів, які вже зараховані на навчання у німецькому університеті та подають заяву на другий рік навчання, достатньо однієї навчальної програми, заяви всіх інших пошукачів, в яких вказана лише одна або дві навчальні програми, будуть вважатися неповними та не будуть розглянуті)

При перебуванні у Німеччині в рамках післядипломної або магістерської програми українського вузу:

• підтвердження того, що отримані в Німеччині знання та оцінки будуть зараховані на батьківщині (стосується тільки зазначеної категорії пошукачів!)

Додатково для всіх пошукачів:

• всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками, включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді української копії та перекладу

• шкільний атестат, який дає право на здобуття вищої освіти на батьківщині пошукача (з додатком) - копія та переклад

• інші документи, які видаються вам важливими для вашої заяви (наприклад, підтвердження про проходження практики, довідки з місць роботи) - копія та переклад

• підтвердження про володіння мовою викладання (німецькою або англійською). Німецька мова: TestDaF, Гете-Сертифікати, DSH, DSD-II, telc Deutsch, onDaF (тільки для подання заяви на стипендію, для вступу на навчання слід виконати умови обраних вузів), вимагається також і від германістів. Англійська мова: TOEFL, IELTS або onSET (при вступі до університету від Вас вимагатимуть сертифікат TOEFL або IELTS). При наявності інших мовних сертифікатів слід спочатку з´ясувати в Інформаційному центрі DAAD у Києві, чи підходять вони для подання заяви.

2. Документи, які надсилаються поштою:

• зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 3 екземпляри до місця прийому заяв

• свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу кваліфікацію; будь ласка, докладіть до кожного екземпляру вашої заяви по одному екземпляру рекомендації у закритому конверті (мова - німецька або англійська). Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після реєстрації.

Кінцевий термін подання заяв

10.11.2016

Стипендія починається з 1 жовтня 2017 року.

21-23 лютого 2017 року у Києві проводитимуться співбесіди з пошукачами. Особиста участь є необхідною. Будь ласка, заплануйте це при підготовці Вашої заяви!

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

 

Літні курси у Німеччині для іноземних студентів

Огляд

Ця стипендійна програма служить поглибленню знань німецької мови (загальна німецька, фахова німецька) та країнознавства.

Хто може подавати заяву?

 • Подавати заяву можуть студенти бакалаврата та магістратури з усіх спеціальностей.
 • Студенти бакалаврата мають до початку стипендії закінчити принаймні другий курс навчання.
 • Випускники з дипломом магістра/спеціаліста та аспіранти не можуть брати участь у конкурсі.

На що надається підтримка?

• Стипендії пропонуються для відвідання мовних, країнознавчих курсів, а також фахових курсів німецької мови, які пропонуються державними або державно визнаними німецькими ВНЗ або мовними інститутами при ВНЗ. Перелік їх Ви знайдете на сайті DAAD: www.daad.de/hsk-kursliste

• Мовою викладання на курсах є виключно німецька.

Тривалість фінансування

 • Курси мають тривати щонайменше 18 днів (максимально 5 днів на тиждень, не рахуються дні приїзду та від'їзду), мати від 25 навчальних годин на тиждень.
 • Стипендії не подовжуються.
 • Курси пропонуються, як правило, у період з червня до грудня.

Що включає в себе стипендія?

 • Одноразову виплату в розмірі 850 євро.
 • Виплату на проїзд: 250 євро.
 • Виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності.
 • Увага: вартість курсу на витрати на проживання, як правило, відраховуються організаторами мовних курсів зі стипендії, отже, стипендіати на місці отримають лише ту суму, яка залишиться після відрахування вартості курсу та проживання.

Відбір

 • Рішення по заявах приймає відбіркова комісія.
 • Основними критеріями відбору є:
  • попередня академічна успішність,
  • переконливе обгрунтування з описом попереднього навчання та вибору спеціальності
  • знання німецької мови

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 • Студенти 4 курсу бакалаврської програми та останнього курсу магістерської програми не можуть брати участь у конкурсі.
 • Пошукачі на початку стипендії мають бути не молодшими за 18 років.
 • На початку стипендії пошукачі мають бути зарахованими до ВНЗ в себе на батьківщині або у країні, де вони навчаються (окрім Німеччини).
 • Стипендія DAAD на літній або інтенсивний курс може надаватися лише один раз на три роки.
 • Одночасне подання заяв на стипендії на літні курси і стипендії на інтенсивні мовні курси не можливе.

Знання мов

 • Пошукачі мають бути спроможними слідкувати за доповідями та працювати у групах.
 •  У заяві має бути підтвердження володіння німецькою мовою.
 • Мовні сертифікати необхідного для навчання рівня мають бути не старішими за один рік. Мовні сертифікати рівня B2 та вище або TDN4 в усіх частинах іспиту можуть бути старішими за один рік.
 • Приймаються виключно такі мовні сертифікати: onDaF, TestDaF, GI-Nachweis, DSD II, DSH, telc Deutsch, ÖSD.
 • Від германістів вимагається рівень від B1, від пошукачів з інших спеціальностей - А2.

Процедура подання заяв

Будь ласка, зверніть увагу на те, що відтепер заяви подаються тільки в режимі онлайн через портал DAAD (для цього, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних (www.funding-guide.de) оголошення про цю програму та натисніть вкладку „подати заяву). Без онлайн-реєстрації заяви будуть недійсними!

Документи для заяви на стипендію

Подання заяв відбувається в режимі онлайн, а також у паперовому вигляді. Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна подавати у незавіреному вигляді. DAAD у Бонні лишає за собою право попросити додатково надіслати завірені документи.

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

 • формуляр-заява (німецькою мовою)
 • повна автобіографія в табелярній формі - CV (німецькою мовою)
 • мотиваційний лист (німецькою мовою)
 • за наявності - копія диплому з додатком (з перекладом на німецьку або англійську)
 • витяг з усіма оцінками за останні два роки навчання (з перекладом на німецьку або англійську)
 • мовний сертифікат: onDaF, TestDaF, Гете-Сертифікати B1-С2, DSH, DSD II, telc Deutsch, ÖSD; вимагається також і від германістів.
 • інші документи, важливі для вашої заяви, за необхідності з перекладом на німецьку мову (наприклад, довідки з місць роботи, підтвердження про проходження практики тощо)

2. Документи, які надсилаються поштою:

 • зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 1 екземпляр до місця прийому заяв
 • свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви один екземпляр рекомендації у закритому конверті. Будь ласка, зверніть увагу на інформацію, наведену в розділі „Bewerbung einreichen“ (після переходу на сайт www.funding-guide.de, в описі відповідної стипендійної програми).

Кінцевий термін подання заяв

01.12.2016

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • У формулярі-заяві пошукачам слід вказати бажані курси. Пошукачам слід заповнити всі поля та вказати різні міста проведення курсів та/або різний час проведення курсів. По можливості вони будуть враховуватися при остаточному призначенні курсу з боку DAAD.

Важливо: оскільки можливості прийому є обмеженими, DAAD лишає за собою право призначення іншого курсу.

 • Бажані курси, вказані у заяві, є обов´язковими. Зміна або переривання курсу не можливі.
 • Розглядаються лише вчасно подані та повні заяви.
 • Ваші документи для заяви на стипендію, включаючи всі додатки, рекомендації тощо переходять у власність DAAD без права відшкодування. Повернення документів не відбувається.

 

Навчальні поїздки груп іноземних студентів до Німеччини

Якою є мета програми?

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) з коштів Міністерства закордонних справ (AA) пропонує стипендії на навчальні поїздки груп іноземних студентів під керівництвом викладачів вузів до Федеративної Республіки Німеччина. Метою навчальних поїздок є:

 • встановлення та підтримка контактів між німецькими на іноземними ВНЗ
 • сприяння поглибленню знань за фахом за допомогою візитів принаймні до двох ВНЗ, екскурсій суто фахового спрямування та інформаційних бесід
 • фахові зустрічі з німецькими студентами та науковцями
 • ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям Німеччини. Бажано, аби тематика була пов’язана зі спеціальністю. Однак ця частина має займати не більше третини терміну перебування.

Хто може подавати заяву?

Подавати заяву можуть викладачі іноземних ВНЗ. Щорічна підтримка для одного заявника, однієї спеціальності або одного інституту неможливі; лише раз у два календарні роки може розглядатися заява від одного заявника, факультету чи інституту.

На що надається підтримка?

Заходи

Може надаватися підтримка на навчальні поїздки до Німеччини для 15 студентів 2 і вище курсу, які навчаються на одній навчальній програмі в іноземному ВНЗ, під керівництвом та у супроводі викладача. Число студентів у групі має складати не менше 10 та, як правило, не більше 15 осіб. Супровід викладача є обов'язковим. Поїздка самостійно організовується та проводиться групою та викладачем, який подає заяву.

Тривалість фінансування

Навчальні поїздки зі стипендією мають тривати від 7 до 12 днів (враховуючи дні прибуття та від'їзду), при чому сама поїздка може бути довшою.

З коштів DAAD загалом виділяється по 50 євро на особу на день. Кошти за проїзд не сплачуються.

Для яких спеціальностей надається підтримка?

Програма відкрита для усіх спеціальностей.

Яким цільовим групам надається підтримка?

Студенти від другого курсу, викладачі ВНЗ, у виняткових випадках - аспіранти.

Які умови слід виконати?

Навчальна поїздка не може відбуватися після завершення навчання у ВНЗ. Для забезпечення успішної участі у програмі всі учасники мають володіти німецькою або англійською мовою приблизно на однаковому рівні.

Процедура подання заяв

Заяви подаються у повному обсязі та у вказані терміни винятково через онлайн портал DAAD (https://portal.daad.de). Заява може подаватися німецькою або англійською мовою. Відповідальним за проект має бути викладач з ВНЗ, від якого подається заява.

Документи для заяви на стипендію

 • формуляр-заява (онлайн-формуляр на порталі DAAD)
 • план фінансування (онлайн-формуляр на порталі DAAD)
 • список учасників (завантажити на портал DAAD як додаток до заяви)
 • обгрунтування змісту програми (завантажити на портал DAAD як додаток до заяви) з описом точних побажань стосовно відвідин та екскурсій, інформацією про те, чи планується зустрічний візит іншої сторони; підтвердження, що запланована поїздка не є обов'язковою екскурсією (загальні дані, як, наприклад, „відвідання музеїв/університетів“ не достатні).
 • календарний план у табличній формі (завантажити на портал DAAD як додаток до заяви)
 • опис роботи над змістовою частиною програми (завантажити на портал DAAD як додаток до заяви)
 • підтвердження контактів (завантажити на портал DAAD як додаток до заяви). Підтвердження контактів мають вказувати на заплановану поїздку, наприклад, запрошення та підтвердження окремих пунктів програми. Угоди, партнерські договори не є достатніми для підтвердження контактів, але можуть подаватися додатково, якщо вони були укладені не більше двох років тому.

Зазначені вище документи для заяви є обов'язковими додатками до заяви, які слід подати до кінцевого терміну подання заяв. Документи слід називати відповідно до цього переліку та нумерувати. Після завершення терміну подання заяв DAAD не буде просити додавати документи, а будь-які доповнення, зміни, в тому числі щодо фінансування, враховуватися не будуть. Неповні заяви розглядатися не будуть.

Інша важлива інформація по вимогах до подання заяв знаходиться на відповідній сторінці з оголошенням конкурсу

Оцінка заяв з боку ІЦ DAAD подається безпосередньо до DAAD (див. адресу нижче). Кінцеві терміни подання заяв є остаточними.

Кінцевий термін подання заяв

1 лютого для поїздок з 01.06. кожного року (рішення приймається у середині квітня)

1 травня для поїздок з 01.09. кожного року (рішення приймається у середині липня)

1 листопада для поїздок з 01.03. кожного року (рішення приймається у середині січня)

Увага! З технічних причин на порталі кінцевий термін подання заяв вказаний як 31.12. Але обов'язковими є терміни, вказані вище.

Які критерії відбору діють?

Рішення приймається в DAAD відбірковою комісією.

Основними критеріями відбору є:

 • Якість запланованої програми подорожі
 • Знання мов
 • Змістова підготовка
 • Підтвердження контактів: зобов'язання приймаючої сторони
 • Співвідношення фахової та екскурсійної частин програми (візити до ВНЗ/фахові заходи, зазвичай в усі робочі дні; рекомендується обирати для візитів не більше 5 ВНЗ)
 • Зустрічі та спілкування з німецькими студентами та науковцями.

Перевага надається поїздкам, які проводитимуться у тісній співпраці з ВНЗ, науковцями та студентами у Німеччині.

Контактна особа та подальша інформація

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Referat P14 - Mobilitäts- und Betreuungsprogramme
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Контактна особа:
пані Лаура Пінсдорф
Tel.: +49 228 / 882-391
Mail:

2) Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

 

ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ

для студентів старших курсів та випускників ВНЗ

Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ВНЗ. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

для молодих викладачів та дослідників

Fulbright Research and Development Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО).

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program: Стажування з викладання української мови (асистенція американським викладачам) в університетах/коледжах США тривалістю дев'ять місяців. У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, американських студій, викладання англійської мови. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (липень 2017 року).

для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту

Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років; аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.

для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю

The Fulbright Scholar-in-Residence Program: Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проектів й академічних обмінів. Відбором кандидатів на участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки навчального закладу.

для навчальних та наукових установ України

U.S. Fulbright Scholar Program: Запрошення американських науковців й фахівців різного профілю для викладання й проведення дослідження на термін від одного семестру до двох.

Fulbright Specialist Program: Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях; консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою; проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.

3) IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів)

 

З часу свого заснування у 1968 році, IREX щороку витрачає на програми приблизно 50 мільйонів доларів. В організації працює понад 500 професіоналів у різних куточках світу. IREX та IREX-Europe адмініструють програми та надають консультації у більш ніж 50 країнах.

Контакти:
Тел.: +38 (044) 537-0604; 586-2780;
Адреса: м.Київ, вул. Саксаганського 36-д, 2-й під'їзд, 5 поверх;
Web-site: www.irex.ua

Освітні програми IREX:

• Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD);

• Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE);

• Програма Педагогічної майстерності вчителів (ТЕА) на 2010-2011.

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD)

Програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам першого, другого та третього курсів навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США.

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD) є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США і адмініструється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам першого, другого та третього курсів з Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Республіки Киргизія, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США.

Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу.

Всі учасники будуть:

 • відвідувати академічні заняття протягом одного року;
 • брати участь у не менш ніж 20 годинах волонтерської роботи на користь того міста, де вони будуть мешкати;
 • брати участь у стажуванні протягом другого семестру.

Студенти, які на час подання документів на конкурс є першокурсниками, проживатимуть в американській родині або студентському гуртожитку та відвідуватимуть дворічний коледж. Студенти, які на час подання документів на конкурс навчаються на другому та третьому курсах, житимуть у студентських гуртожитках та навчатимуться у чотирирічних коледжах та університетах.

Спеціальності: Американські студії, антропологія, бізнес, біологія, бухгалтерський облік, геологія, економіка, журналістика та ЗМІ, інженерія, комп'ютерні дисципліни, кримінальне право, менеджмент готельного та ресторанного господарства, менеджмент охорони навколишнього середовища, методологія освіти, міжнародні відносини, планування міста, політологія, право, психологія, сільське господарство, соціологія, фізика, хімія та інші спеціальності.

Ця програма повністю фінансується і передбачає:

 • візову підтримку (віза J-1);
 • оплату подорожі від міста проживання учасника програми до відповідного навчального закладу у США і назад додому після закінчення терміну навчання;
 • обмежене медичне страхування на випадок хвороби або нещасного випадку;
 • плату за навчання та обов'язкові студентські внески;
 • проживання та харчування;
 • щомісячну стипендію;
 • кошти на придбання підручників;
 • різноманітні можливості професійного розвитку випускників обмінних програм.

Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE)

Програма MUSKIE надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеня магістра.

Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (Muskie) є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США та адмініструється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма ім. Мuskie надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеню магістра громадянам Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану.

Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу.

Навчальні дисципліни для громадян України: адміністрування бізнесу, економіка, право, державне управління, громадська політика.

Учасники будуть:

 • навчатися за повною університетською програмою протягом одного/двох років;
 • розробляти і виконувати протягом першого академічного року проект, спрямований на користь місцевої спільноти;
 • брати участь у стажуванні по закінченню навчання.

Програма повністю фінансується і передбачає:

 • візову підтримку (віза J-1);
 • оплату подорожі з місць проживання учасників у Євразії до приймаючого університету в США;
 • щомісячну стипендію;
 • медичне страхування на випадок хвороби або нещасного випадку;
 • оплату навчання та інших університетських зборів;
 • обмежені кошти на придбання підручників;
 • курси англійської мови перед початком програми (за необхідністю);
 • широкі можливості контактів з випускниками програми та різноманітні програми тренінгів.

Кандидати, які стануть півфіналістами конкурсу, повинні скласти іспити TOEFL, GRE або GMAT.

Програма Педагогічної майстерності вчителів (ТЕА)

Програма Педагогічної майстерності вчителів (ТЕА) є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США і адмініструється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма TEA надає унікальну можливість вчителям загальноосвітніх шкіл Євразії та Південної Азії поглибити компетентність у предметах, які вони викладають, покращити навички викладання, дізнатись більше про США.

Учасники програми відвідають Сполучені Штати Америки, щоб взяти участь у 6-тижневій програмі підвищення кваліфікації в одному з американських університетів. Програма підвищення кваліфікації включатиме академічне навчання та інтенсивний тренінг з методів викладання, написання навчального плану, стратегій викладання в умовах рідних країн учасників, лідерства в освіті, а також навчання роботі в мережі Інтернет і електронній обробці текстів для їх використання у процесі викладання. Шеститижнева програма також включатиме 3-тижневе стажування у середній школі з метою активної співпраці учасників з американськими колегами та учнями. Програма запропонує учасникам культурну програму та академічну підтримку.

Навесні 2011 року американські вчителі відвідають учасників програми з Євразії та Південної Азії. Також по завершенню візитів програма TEA надасть учасникам із Євразії та Південної Азії гранти для придбання необхідних навчальних матеріалів, проведення тренінгів для інших вчителів, а також проведення інших заходів як продовження обміну.

Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу.

Програма повністю фінансується і забезпечує:

 • візову підтримку (віза J-1);
 • оплату подорожі з місць проживання учасників до приймаючого університету в США;
 • університетську тренінгову програму;
 • ознайомчу сесію у Вашингтоні;
 • медичне страхування на випадок хвороби або нещасного випадку;
 • проживання (як правило разом з іншими учасниками програми) та харчування;
 • можливість запросити американського викладача з візитом на 2 тижні;
 • можливість взяти участь у конкурсі на отримання коштів для подальших програм в Україні.

4) Стипендії Міжнародного Вишеградського фонду (International Visegrad Fund)

 

Міжнародний Вишеградський Фонд є міжнародною організацією, заснованою в Братиславі урядами Вишеградської групи (V4) - Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини, 9 червня 2000 року.

Співпраця Вишеградського фонду з країнами Східної Європи здійснюється через гранти, підтримку культурних, наукових та освітніх проектів, а також через сприяння молодіжним обмінам і надання стипендій за програмами мобільності.

Фондом розроблено чотири грантових програми, чотири схеми надання стипендій, а також декілька програм для університетів.

Грантова підтримка надається неурядовим організаціям, муніципалітетам і місцевим або регіональним органам влади, школам і університетам, а також приватним компаніям або фізичним особам, за умови, що їхні проекти мають відношення до регіону країн учасниць проекту і мають на меті подальший розвиток співпраці між партнерами по проекту.

Програма стипендій для українських студентів

Стипендії надаються українським вченим, які бажають навчатися в акредитованих державних або приватних університетах або інститутах країн Вишеградської групи (всього 60 семестрів на рік).

Заявники отримують стипендію в розмірі € 2300 у семестр. Кандидати, чиє місце навчання або роботи далі, ніж 1500 км від обраного вищого навчального закладу мають право на одноразовий грант.

5) Програма Global UGRAD Exchange Program