Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців

Залиште оцінку
(2 голосів)
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців

27 березня 2018 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців "Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти"

До участі запрошуються молоді викладачі, аспіранти, магістранти

Планується робота за такими напрямками:

  • Філософсько-культурологічний та лінгвоестетичний аспекти полілогу культур.
  • Полікультурні аспекти навчання та виховання.
  • Комунікативно-функціональний, лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний аспекти англо- й україномовного дискурсу.
  • Прагма- та психолінгвістичні засади дискурс-аналізу.
  • Актуальні проблеми методики навчання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах.
  • Проблеми літературознавства та методики вивчення зарубіжної літератури.
  • Актуальні проблеми українського мовознавства та методики навчання української мови у середніх і вищих навчальних закладах.
  • Актуальні проблеми українського літературознавства та методики навчання української літератури у середніх і вищих начальних закладах.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції після її проведення.

 

Завантажити документ

 

Залиште ваші коментарі

0
с правилами та умовами.
  • Коментарі не знайдено

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.