Забезпечує викладання загальноінженерних та спеціальних дисциплін, реалізує підготовку студентів із спеціалізацій «автосправа», «креслення» та «кулінарія». На кафедрі впроваджується використання комп’ютерної техніки в курсовому проектуванні, при виконанні графічних робіт.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Кафедру загальнотехнічних дисциплін створено в 1972 році при фізичному факультеті для забезпечення викладання загальноінженерних, спеціальних і методичних дисциплін, таких як нарисна геометрія і креслення, технологія конструкційних матеріалів, опір матеріалів, гідравліка, теплотехніка, електротехніка, теорія матеріалів і машин, деталі машин і підйомно-транспортні машини, основи взаємності, різання матеріалів, верстати та інструменти, автомобілі, трактори і сільськогосподарські машини, правила дорожнього руху, охорона праці, методика викладання загальнотехнічних дисциплін, методика трудового навчання, столярна, слюсарна і токарна справи. Було створено майстерні механічної деревообробки і слюсарної справи, а також необхідні лабораторії для викладання загальнотехнічних дисциплін. На той час у складі кафедри було 7 викладачів, з них 4 - кандидати наук (кандидати технічних наук В.Ф.Олизнюк, О.І.Пилипенко, В.О.Татурчук, кандидат педагогічних наук Є.І.Антоненко). Завідуючим кафедрою було призначено кандидата педагогічних наук Є.І.Антоненка.

У 1982 році відділення "Загальнотехнічні дисципліни і праця" при фізичному факультеті було реорганізовано у факультет загальнотехнічних дисциплін, до складу якого увійшла кафедра ЗТД. У 1983 році кафедру ЗТД розділили на дві: загальнотехнічних дисциплін, яку очолив кандидат технічних наук А.П.Чернишов і кафедру методики трудового навчання, завідуючим якої було призначено кандидата педагогічних наук Є.І.Антоненко.

За кафедрою залишились такі дисципліни як нарисна геометрія і креслення, основи взаємозамінюваності, опір матеріалів, технологія механізмів і машин, деталі машин і підйомно-транспортні машини та дисципліни автотракторної справи, а також виробнича і професійна практики. Кафедрі було надано приміщення їдальні головного корпусу інституту, в яких силами викладачів і співробітників, за підтримки ректорату, було створено сучасні лабораторії та кабінети.

У 1986 році на факультеті розпочато підготовку вчителів обслуговуючої праці. Викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін (швейної і кулінарної справ) забезпечує кафедра ЗТД. При кафедрі створено і забезпечено необхідним обладнанням сучасні швейні майстерні і кабінет кулінарії.

У 1990 році побудовано приміщення автокласу і поста технічного обслуговування тракторів. Кафедра забезпечувала підготовку студентів-водіїв автомобіля категорії "С" і трактора категорії "В".
Доцент В.М.Петрик був членом Нью-Йоркської Академії наук.

Новим поштовхом для удосконалення навчально-методичної бази кафедри стало введення додаткових спеціальностей "автосправа" та "конструювання і моделювання одягу". Відповідно оновилась і матеріальна база, методичне забезпечення нових дисциплін. З 1 квітня 2010 року, у зв’язку з реорганізацією, кафедра отримала назву "Загальнотехнічних дисциплін та креслення" (завідувач - кандидат педагогічних наук, доцент В.С.Люлька).

На кафедрі творчо працюють студентські наукові об’єднання та творчі гуртки, а саме: "Художнє оформлення кондитерських виробів" (керівник О.В.Плуток) та "Технічний гурток з автосправи" (керівник І.І.Смалюк).

Кафедра регулярно бере участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Викладацький склад кафедри представляють 8 викладачів, з них 6 – кандидати педагогічних наук.

Кафедра забезпечує викладання загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Всього 42 предмети.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за чотирма напрямками:

–дисципліни загальнотехнічного циклу;

–креслення;

–автосправи;

–основи харчових технологій.

Напрямок наукової діяльності кафедри: "Вдосконалення навчально-матеріальної бази та методик викладання дисциплін машинознавства і спеціальних дисциплін у середній та вищих школах".

Науково-методична робота кафедри спрямована на вдосконалення системи професійної підготовки. Кафедра є відповідальною за підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та ступеня "магістр" напряму підготовки "Технологічна освіта зі спеціалізацією "автосправа".

 1. Нарисна геометрія
 2. Креслення (проекційне)
 3. Стандартизація, управління якістю і сертифікація
 4. Креслення (машинобудівне)
 5. Теоретична механіка
 6. Креслення (будівельне)
 7. Опір матеріалів
 8. Теорія машин і механізмів
 9. Методика викладання креслення
 10. Деталі машин
 11. Різання матеріалів, верстати та інструменти
 12. Основи харчових технологій
 13. Практикум з кулінарії
 14. Будова автомобіля і трактора
 15. Експлуатація та ремонт рухомого складу
 16. Правила дорожнього руху
 17. Методика викладання автосправи
 18. Автотракторний практикум
 19. Сільськогосподарські машини
 20. Креслення (проекційне)
 21. Креслення (машинобудівне)
 22. Вступ до технології виробництва продуктів громадського харчування
 23. Будова трактора
 24. Технологічне обладнання харчової галузі
 25. Технологія виробництва продуктів громадського харчування
 26. Правила дорожнього руху
 27. Сільськогосподарські машини
 28. Харчові технології
 29. Автотракторний практикум
 30. Основи автомобільних перевезень
 31. Процеси та апарати харчових виробництв
 32. Експлуатація та ремонт рухомого складу
 33. Паливо-мастильні матеріали
 34. Двигуни автомобільного і місцевого транспорту
 35. Спеціальне діагностичне та ремонтне обладнання
 36. Системний аналіз технічних конструкцій
 37. Технологія харчової галузі
 38. Моделювання технологічних процесів харчової галузі
 39. Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства
 40. Проектування і розрахунок машин автомобільного і місцевого транспорту
 41. Динаміка транспортних машин
 42. Методи контролю харчових виробництв
Lyulka

Завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення

Люлька Василь Степанович

кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1991 року.

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут, 1990 р., спеціальність: "Загальнотехнічні дисципліни та праця", вчитель загальнотехнічних дисциплін. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.07 Теорія і методика виховання. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання".

Викладає дисципліни: методика викладання креслення, основи автомобільних перевезень, будова автомобіля, правила дорожнього руху, методика викладання автосправи.


GazukaГазука Тетяна Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2000 р., спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика", вчитель фізики і математики. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до проектної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін".

Викладає дисципліни: процеси та апарати харчових виробництв, організація та обслуговування в закладах ресторанного господарства, методи контролю харчових виробництв, моделювання технологічних процесів харчової галузі, товарознавство харчових продуктів.


 PlutokПлуток Олена Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1978 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1978 р., спеціальність: "Загальнотехнічні дисципліни та фізика", вчитель загальнотехнічних дисциплін та фізики. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-художньої творчості учнів основної школи".

Викладає дисципліни: технологія виробництва продукції громадського харчування, основи харчових технологій, харчові технології, деталі машин, системний аналіз технічних конструкцій.


 

 Minko

Мінько Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач.

На факультеті працює з 2007 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2007 р., спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання", магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 Теорія та методика навчання технологій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Методика підготовки майбутніх учителів технології до вивчення з учнями основ техніки".

Викладає дисципліни: технологічне обладнання харчової галузі, технологія харчової галузі, практикум з кулінарії.


DrozdenkoДрозденко Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач.

На факультеті працює з 2009 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2009 р., спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання", магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання, вчитель основ інформатики, автосправи, креслення і безпеки життєдіяльності. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 Теорія та методика навчання технологій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Формування інтересу учнів до професій побутового обслуговування у процесі допрофільної підготовки".

Викладає дисципліни: теоретична механіка, технологія приготування страв, харчові технології, проектування і розрахунок машин автомобільного і місцевого транспорту.


PerinskiyПеринський Юрій Євгенійович

викладач.

На факультеті працює з 2008 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1994 р., спеціальність: "Праця і професійне навчання (автосправа)", вчитель загальнотехнічних дисциплін, праці та професійного навчання із спеціалізацією автосправа.

Викладає дисципліни: будова трактора, експлуатація та ремонт рухомого складу, будова автомобіля і трактора, правила дорожнього руху, спеціальне діагностичне та ремонтне обладнання.


SmalyukСмалюк Ігор Іоктанович

асистент.

На факультеті працює з 1985 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1985 р., спеціальність: "Загальнотехнічні дисципліни і праця", вчитель загальнотехнічних дисциплін.

Викладає дисципліни: креслення, автотракторний практикум, сільськогосподарські машини.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.