Забезпечує викладання дисциплін за освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів спеціальностей: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, Транспорт). На кафедрі впроваджується використання комп’ютерної техніки в курсовому проектуванні, при виконанні графічних робіт.

 

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЗабезпечення освітнього процесуНаукова діяльністьПідвищення кваліфікаціїНормативні документиДистанційне навчанняРейтинг науково-педагогічних працівників

Кафедру загальнотехнічних дисциплін створено в 1972 році при фізичному факультеті для забезпечення викладання загальноінженерних, спеціальних і методичних дисциплін, таких як нарисна геометрія і креслення, технологія конструкційних матеріалів, опір матеріалів, гідравліка, теплотехніка, електротехніка, теорія матеріалів і машин, деталі машин і підйомно-транспортні машини, основи взаємності, різання матеріалів, верстати та інструменти, автомобілі, трактори і сільськогосподарські машини, правила дорожнього руху, охорона праці, методика викладання загальнотехнічних дисциплін, методика трудового навчання, столярна, слюсарна і токарна справи. Було створено майстерні механічної деревообробки і слюсарної справи, а також необхідні лабораторії для викладання загальнотехнічних дисциплін. На той час у складі кафедри було 7 викладачів, з них 4 – кандидати наук (кандидати технічних наук В.Ф. Олизнюк, О.І. Пилипенко, В.О. Татурчук, кандидат педагогічних наук Є.І. Антоненко). Завідуючим кафедрою було призначено кандидата педагогічних наук Є.І. Антоненка.


У 1982 році відділення «Загальнотехнічні дисципліни і праця» при фізичному факультеті було реорганізовано у факультет загальнотехнічних дисциплін, до складу якого увійшла кафедра ЗТД. У 1983 році кафедру ЗТД розділили на дві: загальнотехнічних дисциплін, яку очолив кандидат технічних наук А.П. Чернишов і кафедру методики трудового навчання, завідуючим якої було призначено кандидата педагогічних наук Є.І. Антоненко.

За кафедрою залишились такі дисципліни як нарисна геометрія і креслення, основи взаємозамінюваності, опір матеріалів, технологія механізмів і машин, деталі машин і підйомно-транспортні машини та дисципліни автотракторної справи, а також виробнича і професійна практики. Кафедрі було надано приміщення їдальні головного корпусу інституту, в яких силами викладачів і співробітників, за підтримки ректорату, було створено сучасні лабораторії та кабінети.

У 1990 році побудовано приміщення автокласу і пост технічного обслуговування тракторів. Кафедра забезпечувала підготовку студентів-водіїв автомобіля категорії «С» і трактора категорії «В». Доцент В.М. Петрик був членом Нью-Йоркської Академії наук.

З листопада 2007 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент В.С.Люлька.

З 1 квітня 2010 року, у зв’язку з реорганізацією, кафедра отримала назву «Загальнотехнічних дисциплін та креслення» (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент В.С. Люлька).

Кафедра регулярно бере участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Викладацький склад кафедри представляють 7 викладачів, всі мають ступінь кандидата наук.

Кафедра забезпечує викладання загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Всього 29 предметів.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за чотирма напрямками:

– дисципліни загальнотехнічного циклу;

– креслення;

– автосправи;

– основи харчових технологій.

Напрямок наукової діяльності кафедри: «Вдосконалення навчально-матеріальної бази та методик викладання дисциплін машинознавства і спеціальних дисциплін у середній та вищих школах».

Дисципліни вільного вибору

1. Інженерна та комп’ютерна графіка
2. Креслення (проекційне)
3. Стандартизація, управління якістю і сертифікація
4. Креслення (машинобудівне)
5. Різання матеріалів, верстати та інструменти
6. Технічна механіка
7. Креслення (будівельне)
8. Основи харчових технологій
9. Будова й експлуатація автомобіля
10. Сільськогосподарські машини
11. Правила дорожнього руху
12. Технічне обслуговування, діагностика та ремонт автомобілів
13. Проектування і розрахунок автотранспортних підприємств
14. Методика викладання автосправи
15. Обладнання швейної промисловості
16. Будова автомобіля і трактора
17. Практикум з кулінарії
18. Автотракторний практикум
19. Основи автомобільних перевезень
20. Експлуатація та ремонт транспортних машин
21. Основи теорії автомобіля і трактора
22. Основи надійності і довговічності транспортних машин
23. Технологічне обладнання харчової галузі
24. Харчові технології
25. Основи розвитку автомобільного транспорту
26. Паливно-мастильні матеріали
27. Двигуни автомобільного і місцевого транспорту
28. Технологія харчової галузі

LulkaV

Завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення

Люлька Василь Степанович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1991 року.

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут, 1990 р., спеціальність: «Загальнотехнічні дисципліни та праця». Кваліфікація: вчитель загальнотехнічних дисциплін.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.07 – Теорія і методика виховання. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання».

Викладає дисципліни: основи автомобільних перевезень, будова та експлуатація автомобіля, правила дорожнього руху, будова автомобіля і трактора.


MinkoN

Мінько Наталія Петрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 2007 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2007 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 – Теорія та методика навчання технологій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Методика підготовки майбутніх учителів технології до вивчення з учнями основ техніки».

Викладає дисципліни: кулінарознавство, технологія у харчовій галузі, основи харчових технологій, технологічний практикум, обладнання швейної промисловості.


BondarNБондар Наталія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2000 р., спеціальність: «Трудове навчання». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 Теорія і методика навчання (креслення). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Дидактичні умови активізації мислительної діяльності учнів 8-9 класів на уроках креслення».

Викладає дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, креслення.


 ByvalkevychLБивалькевич Леонід Мстиславович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 2010 року.

Освіта: Чернігівський державний технологічний університет, 2009 р., спеціальність: «Технологія та устаткування зварювання». Кваліфікація: електро-механік.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2010 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання, вчитель креслення і безпеки життєдіяльності.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів».

Викладає дисципліни: стандартизація, управління якістю і сертифікація, різання матеріалів, верстати та інструменти, технічна механіка, сільськогосподарські машини, основи діагностики автомобіля, проектування і розрахунок автотранспортних підприємств.


KilochytckaTКілочицька Тетяна Валентинівна

Кандидат історичних наук, доцент.

На факультеті працює з 2010 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2005 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач математики.

Аспірантура за спеціальністю: 07.00.07 – Історія науки і техніки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Становлення і розвиток асимптотичної теорії нелінійних коливань (нелінійної механіки) в Україні (30-60 рр. ХХ ст.)».

Викладає дисципліни: двигуни автомобільного і місцевого транспорту, розрахунок процесів експлуатації автотранспортних засобів, вища математика.


PerinskiyПеринський Юрій Євгенійович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

На факультеті працює з 2008 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1994 р., спеціальність: «Праця і професійне навчання (автосправа)». Кваліфікація: вчитель загальнотехнічних дисциплін, праці та професійного навчання із спеціалізацією автосправа.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування професійної готовності майбутніх учителів технологій до застосування інноваційних методів навчання в загальноосвітній школі».

Викладає дисципліни: експлуатація та ремонт транспортних машин, основи надійності і довговічності транспортних машин, паливомастильні матеріали, технічне обслуговування та ремонт автомобіля.


Negovskiy

Неговський Ігор Вікторович

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1988 р., спеціальність: «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Кваліфікація: учитель загальнотехнічних дисциплін.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування загальнотехнічних знань в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технології».

Викладає дисципліни: двигуни автомобільного і місцевого транспорту, сільськогосподарські машини, правила дорожнього руху.


KonokMКоньок Микола Миколайович

Завідувач навчальної лабораторії.

На факультеті працює з 2007 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2008 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Реалізація міжпредметних зав’язків у процесі фахової підготовки майбутніх учителів технологій».

 

Бакалаврат

Наразі матеріали відсутні :(

Магістратура

Наразі матеріали відсутні :(

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG