Кафедру географії створено у 2015 році, відповідно до рішення вченої ради університету від 31.08.2015 року (протокол №1).

Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітнім ступенем магістр (спеціальність 014 Середня освіта (Географія)); за освітнім ступенем бакалавр (спеціальності: 014 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія).

На кафедрі працює 5 штатних викладачів: 3 кандидати наук, 1 старший викладач, 1 викладач. Завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доцент Пархоменко Олександр Григорович ()


The Department of Geography was established in 2015, in accordance with the decision of the Academic Council of the University (protocol №1 of 31.08.2015).

It is a graduating department and provides training for Master's degree (speciality: 014 Secondary Education (Geography); for Bachelor's degree (specialities: 014 Secondary Education (Geography), 103 Earth Sciences, 106 Geography).

5 full-time teachers: 3 Candidates of Sciences, 1 senior lecturer, 1 lecturer work at the Department. The Head of the Department is Oleksandr Hryhorovych Parkhomenko, Candidate of Geographical Sciences (Ph.D.), Associate Professor.

 

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензування та акредитаціяЗабезпечення освітнього процесуМіжнародна діяльністьНауково-громадська діяльністьНормативні документиПрактикиСтудентське життяАнкетування стекхолдерів

Кафедра забезпечує викладання понад 30 фахових курсів на природничо-математичному факультеті.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:
• методичний (теорія та методологія суспільної географії, методика еколого-географічних досліджень, метод навчальних проектів, проблеми методичної підготовки майбутніх вчителів географії);
• інформаційний (використання геоінформаційних технологій, картографічного моделювання);
• конструктивний (вивчення природного, демографічного, виробничого та інтелектуального потенціалу регіону та України в цілому).

Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма установами Чернігівської області та України (Українським географічним товариством (м. Київ), Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ), Чернігівською обласною організацією ВДС “Екологічна варта”, науковими установами Національної Академії наук України (зокрема Інститутом географії, Інститутом геологічних наук); Іститутом водних проблем і меліорації Аграрної академії наку України; Національним університетом імені Тараса Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, та ін.), які є базовими для проходження навчальних та виробничих практик, підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів географії, обміну досвідом розробки та впровадження інноваційних технологій в освітній простір, участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах, наукових конференціях, організації спільних наукових проектів та програм.

Завідувач кафедри О.Г. Пархоменко є головою комісії при проведенні конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів закладів загальної середньої освіти з географії Чернігівської малої академії наук учнівської молоді.

Кафедра підтримує наукові зв’язки і постійно обмінюється науково-методичною інформацією з провідними навчальними та науково-дослідними установами України, в тому числі з кафедрою географії, екології та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, кафедрою географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  

103 Науки про Землю

1. Географія Чернігівської області (4 семестр) (https://docs.google.com/document/d/1SF9ysPCqyj53B2tFhHxEvdEIAzh97FSC/edit)

2. ПРП Чернігівської області (4 семестр) (https://docs.google.com/document/d/1FqRJJlUd3a6LwS1ZZzSl_bRLDOtor_0K/edit)
3. Геоекологія (https://docs.google.com/document/d/1p0xdp6wqH58FhiOVqPgcOrssowCmAras/edit)

4. Гідрометеорологічні основи охорони довкілля (https://docs.google.com/document/d/154kCqoUoXRUhmecluBdc3lhMfpzcJvoA/edit)

5. Географія Чернігівської області (6 семестр) (https://docs.google.com/document/d/1EljfzaSVNEq8Haeo9yUy4thJRxoOfPHV/edit)

6. ПРП Чернігівської області (6 семестр) (https://docs.google.com/document/d/1tszr34P0To_vXzG0lVklf7KQLk7gZs8Y/edit)

7. Основи географічного моделювання (https://docs.google.com/document/d/1rtkIwSJgxMegYMlfKT3c7h9J_On1bauZ/edit)

8. Геоінформаційні системи в географії (https://docs.google.com/document/d/1CY96jgQSdu0fanTLHWI4bH47Z4Iovjys/edit)

9. Географія промисловості (https://docs.google.com/document/d/1Gqvtv8eeuuszEsTua7eOYtvnRqBPbigN/edit)

10. Географічне країнознавство (https://docs.google.com/document/d/1vhtu2HwONdmnGlPvHaXl6rjVHPA-WhVi/edit)

11. Біопродуктивність ґрунтів (https://docs.google.com/document/d/1AgwpLcHdC7TSnOaHROv1AwR1nkWozgMr/edit)

12. Агроекологія (https://docs.google.com/document/d/1fXzn50ccrXApZAB8mHatLaHm1oAqCjzW/edit)

13. Охорона та раціональне використання ґрунтів (https://docs.google.com/document/d/1B-tXlkRc7nnAgknEivdPNew0d1y51VrD/edit)

14. Рекреаційні комплекси світу (https://docs.google.com/document/d/1Yrl_BQwGc4u2ri3SXhchb-_KbSnSJ9xX/edit)

15. Рекреаційна географія (https://docs.google.com/document/d/1TQn9_JljxQPyDZ49mCmcoUUFsAz3BF67/edit)

16. Географія промислових комплексів (https://docs.google.com/document/d/1ojN1M26cRSO7eEpBhvZV-tezw1uvgQ12/edit)

17. Регіональний географічний аналіз (https://docs.google.com/document/d/1wr-65q0sO8nHoMhlStLY6e-5WCf-AcRq/edit)

18. Географія релігій (https://docs.google.com/document/d/1cjxCP_kGtIOpIUXo45Qh3-q6MB1JPcio/edit)

19. Сакральна географія (https://docs.google.com/document/d/1a3woBPaGbZwdNN2Sgl0DL4vMKUeHj4en/edit)

20. Сучасні технології агровиробництва (https://docs.google.com/document/d/1467szOQLAbVTKvcujMsGsWvZ5IE6BWma/edit)

21. Основи промисловості і сільського господарства (https://docs.google.com/document/d/1pz72g3trzqSdgXvcBT1nEVDX1T-xumE3/edit)

22. Структурна геологія (https://docs.google.com/document/d/1lwj1DWdSuAOdSSN0nW57A1VGF3BhtHcG/edit)

23. Пошуки і розвідка корисних копалин (https://docs.google.com/document/d/1DQsHTghMfUsFtWvUABxUi-VvyzxzB3w_/edit)

24. Історична геологія з основами палеонтології (https://docs.google.com/document/d/19vsehX1_W4jQOIwxUuNkhKQMz6JKQ_xx/edit)

106 Геграфія

1. Технології комунікації та взаємодії в колективі (https://docs.google.com/document/d/1PXFG3rLsUf90aNClAy4MouNrYT6uYGRI/edit)

2. Чинники успішного працевлаштування за фахом (https://docs.google.com/document/d/11dx3Lj7CKy_eRlaWAw5E3WmBXWrHMJse/edit)

3. Ресурсознавство (https://docs.google.com/document/d/1rf4QK8-iJqMrQd8jzAOVMPOVOQ26BdlG/edit)

4. Охорона навколишнього середовища (https://docs.google.com/document/d/1IEzmhjHF4dcPwpTFFjOoJ43tc3At79cP/edit)

5. Паркознавство і рекреалогія (https://docs.google.com/document/d/1uDNTFCvtIQ952w2vCa33EqHap10nPwGO/edit)

6. Екологічне лісознавство (https://docs.google.com/document/d/1CwITIbZnhVajjW3pGlCI6Jdo1zrXDr_p/edit)

7. Історико-географічні системи землекористування (https://docs.google.com/document/d/1b5wynpr4oRFdq4VEkcDeyNgBprZtwYPX/edit)

8. Сучасні технології агровиробництва (https://docs.google.com/document/d/1_f4PTlSwGDVe2m44iLHH6JuzX-zcWJZJ/edit)

9. Геоурбаністика (https://docs.google.com/document/d/1XztA6pBAAH5mlS0psepOe1BkkOdsyrsv/edit)

10. Рекреаційна географія (https://docs.google.com/document/d/1T7T1YYA_qTAg9tnBLeMN-uRJ2A8hD5zJ/edit)

11. Землелогія (https://docs.google.com/document/d/1O-ZiH7WE1eEOXnOeveowXw51K0TzswE7/edit)

12. Земельний кадастр та бонітування (https://docs.google.com/document/d/1881AXI1clG7GKu6WUIrI5UAVyZnbkeEG/edit)

13. Історична геологія (https://docs.google.com/document/d/1AQblwPLd_1dTZzXR1TKWHsbdy-8H97J2/edit)

14. Динамічна геоморфологія (https://docs.google.com/document/d/1iWx3VH8Qip774H9cnq3TOjB6borqOK30/edit)

15. Регіональна фізична географія України (https://docs.google.com/document/d/16sFwROgeb3t324hcpqf_Z90RTCC_zHpB/edit)

16. Природнича географія України (https://docs.google.com/document/d/17CJCu1UGnRV3Dpz47d9uLK0acbRjOysQ/edit)

17. Географія Чернігівської області (https://docs.google.com/document/d/1igJ1bc8wJwhJirjh38XGbOCy1dLztegu/edit)

18. Топоніміка Чернігівської області (https://docs.google.com/document/d/1ZGBApHcgF8_IR8OHGX8Qv_qv_Nljp1HW/edit)

19. Географічне країнознавство (https://docs.google.com/document/d/1hcmQs9TE29v_J8R6nFD46-k9rG0VgXdb/edit)

20. Регіональний географічний аналіз (https://docs.google.com/document/d/1k8IzJncr6EHoNH_UfamsyM6O6czGeM47/edit)

21. Основи географічного моделювання (https://docs.google.com/document/d/1d1I4gsuxjz5qK8Tq2MJmmRz4ju3BhZSa/edit)

22. Геоінформаційні системи в географії (https://docs.google.com/document/d/1G3ULJRgqAqJIr2JXtVvS5ZF3WjQ5ni6J/edit)

23. Ландшафтне планування та дизайн (https://docs.google.com/document/d/1qnXPcXkbUP-D47MvmTba1XhI6tYudunh/edit)

24. Ландшафтний дизайн (https://docs.google.com/document/d/1shykSWCkU8WdnkA_UkivlfL-QXAmiPZU/edit)

25. Основи історичного ландшафтознавства (https://docs.google.com/document/d/1EiXK7OMhho6kHPhd5_KxsHW70gQYxavn/edit)

26. Антропогенне ландшафтознавство (https://docs.google.com/document/d/1IsE36ecEFKrYSygajfEUpNXqK11frd8t/edit)

27. Ландшафти України (https://docs.google.com/document/d/1IJ-SE1mzpll0ff2lDyki2ySiFtEi9BRT/edit)

28. Регіональне ландшафтознавство (https://docs.google.com/document/d/1qiDBtqdKGAZws6PTa_o5O9cI-I1TawOc/edit)

29. Географія релігій (https://docs.google.com/document/d/1XNtJQUtsTcaWws9UGBcVpbpSro4khYye/edit)

30. Сакральна географія (https://docs.google.com/document/d/1NWmjL6-doyG82f7eC0-3noQ5b-l8np2M/edit)

014 Середня освіта (Географія) Бакалаври

1. Органічна та біологічна хімія (https://docs.google.com/document/d/1b-PM-VrKsiQl8jZ0VLbClTHeifMaxCG4/edit)

2. Технології комунікації та взаємодії в колективі (https://docs.google.com/document/d/1eFH67FHl7rZ5c0Idr8zIE0UvpRZsA9fW/edit)

3. Краєзнавство (https://docs.google.com/document/d/10vouYOqJyWqCxdsHVr7B_SMtaO5Rf8EK/edit)

4. Географія світового господарства (https://docs.google.com/document/d/1N22hSPy5smuRoa6e1CrB1BjMDmVJLWse/edit)

5. Географія Чернігівської області (https://docs.google.com/document/d/1gKsQtZeq6gG4jYRMufWpvwY_NJER1LWR/edit)

6. Інклюзивна освіта (https://docs.google.com/document/d/1pNUjrVFLuB2UiBpk34vQ3YNNtqlrwngM/edit)

7. Політична географія з основами геополітики (https://docs.google.com/document/d/1r07tMyZKGsjsHbwp-myZSupc1QRHoylW/edit)

8. Суспільна географія (https://docs.google.com/document/d/1ya4ZEDOOlhgNj19vUDYYZiNc9zER5IgF/edit)

9. Географічні основи заповідної справи (https://docs.google.com/document/d/1ECa_JEsfIsDxSiY_JaGMPfxXMrivWf-J/edit)

10. Екологічна географія України (https://docs.google.com/document/d/1CHcwbRj8vgRxNTMRwIzM0Y-dW94sd6lt/edit)

11. Мікробіологія з основами вірусології та імунології (https://docs.google.com/document/d/1142KI4E_rkWDSxqmI_oB2dpHa1aSnVHj/edit)

12. Мікологія (https://docs.google.com/document/d/1jeg6ho74NM-OeoOMgHss0tikB0t2ufYN/edit)

13. Основи сільського господарства (https://docs.google.com/document/d/1oOfmQq7IAf7zLL7ljRAVasJ650cN5-TO/edit)

14. Геоекологія (https://docs.google.com/document/d/18fw5Sam3YHOom7BHe6DxjvSfYwopy_ml/edit)

15. Еволюційне вчення (https://docs.google.com/document/d/1rAHWdL-JdgAiMNarWm5DflTw09Aq28mb/edit)

16. Еволюційна біологія (https://docs.google.com/document/d/1W3DW0fZpz1iU2dSJuHJe2kg2Chyildn7/edit)

17. Біогеографія (https://docs.google.com/document/d/1MlQ3Ibft8NWk7dLzfM6WjRIJ-94eOE0t/edit)

18. Анатомія людини (https://docs.google.com/document/d/1YjUVpIDFRPxDeX7_mX_tbBz1g6sg8W-F/edit)

19. Функціональна анатомія (https://docs.google.com/document/d/1YmY5yHHFDs157q8APbPZs0ASNUB3mHtO/edit)

20. Фізіологія людини і тварин (https://docs.google.com/document/d/1UkK4pPelEWfAgWnLsH2x620lVN1G5a2Y/edit)

21. Нормальна фізіологія людини (https://docs.google.com/document/d/17u_X8iian7XU_9LgnVmBqxcfpt87Xmxm/edit)

22. Генетика з основами селекції (https://docs.google.com/document/d/1BSoXeW2uiXnY5g29PEX99a4qge6ChEGW/edit)

23. Молекулярна біологія (https://docs.google.com/document/d/1Xq3dNp-vEPQu4B9EOz7WrsWe0D3j5cDs/edit)

24. Фізіологія рослин (https://docs.google.com/document/d/1-2uyb3g8b31iaLGaVqbYh7Ie518kGEzZ/edit)

014 Середня освіта (Географія) Магістри)

1. Актуальні питання методики навчання географії в теорії і досвіді вчителів (https://docs.google.com/document/d/1OX_IK-wFIlpdYpCCZGJqWl_txyxuG47d/edit)

2. Антропогенне ландшафтознавство (https://docs.google.com/document/d/1rUVjsgBKtr80bj2AL7vVALq6P5j6jw77/edit)

3. Методика навчання учнів складанню та розв’язуванню задач з біології (https://docs.google.com/document/d/1iJov_grYS5tjmWFwRdo_aEzgqhzKd4kN/edit)

4. Радіобіологія (https://docs.google.com/document/d/1i9i7XojfMsUHzVuv-yQzqc0yLs0OUxLj/edit)

5. Основи аналітичної геополітики (https://docs.google.com/document/d/1tjyp2PB8Y0vuW-MNMx9lKdv3gCKQUUSk/edit)

6. Управління проєктами і програмами у сфері географії (https://docs.google.com/document/d/1xh4vGU39TNhBX2r57Hvwh3pE5e1EWxD0/edit)

7. Територіально-рекреаційні комплекси (https://docs.google.com/document/d/17VAvJGoGVcD3ItVxz0KgCzjN5aR5vCu4/edit)

8. Географія туризму країн світу (https://docs.google.com/document/d/1laxrPXHUcQgUS0hRFU7oZI8oFPI4bxLJ/edit)

9. Новітні технології екологічного виховання учнів (https://docs.google.com/document/d/1Nl6J9dwMh1zQaMtAcGmwDAXvO8kc48Ks/edit)

10. Теоретичні основи дистанційного навчання (https://docs.google.com/document/d/1xOg6l6SSc9xXhgiIsaGoJck7ODkC962V/edit)

11. Географія Чернігівської області (https://docs.google.com/document/d/1d_6aNGD-tvBcyws7Ae3HMsHRczzld5FR/edit)

12. Географія Українського Полісся (https://docs.google.com/document/d/115sp3InZb6qUVXI2D0-3WtEFqXZ9LJwg/edit)

13. Молекулярна біологія клітини (https://docs.google.com/document/d/1mk88ELgnmCjLt1kwfRqDEUaI-LDL22ZG/edit)

14. Адаптогенез у біологічних системах (https://docs.google.com/document/d/1p9wunOliNYE0B4dS25uR_VCrp8JSvaGM/edit)

parchomenko

Завідувач кафедри географії / Head of the Department of Geography
Пархоменко Олександр Григорович / Parkhomenko Oleksandr

Кандидат географічних наук, доцент (доктор філософії) / Candidate of geographical sciences (Ph.D.), аssociate professor

ORC ID: 0000-0001-7939-9576

SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210551735

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RXY8fFIAAAAJ&hl=uk

e-mail: 

Інформація

На факультеті працює з 2014 року.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність: «Географія та біологія» (2001 р.); Чернігівський технологічний університет, економічний факультет, спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит» (2002 р.). Аспірантура Інституту географії НАН України за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія» (2002 – 2004 рр.). Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту географії НАН України на тему: «Розвиток голоценових ґрунтів Середнього Придніпров’я» (2007 р.).

Навчальні дисципліни: «Загальне землезнавство», «Загальна гідрологія», «Політична географія з основами геополітики», «Фізична географія України», «Соціальна та економічна географія України», «Геологія з основами геоморфології», «Рекреаційна географія», «Біогеографія».

Наукові інтереси: геоархеологія, географічна освіта, краєзнавство, спортивний туризм.

Наукові досягнення: автор понад 90 наукових та науково-методичних праць.

Участь у проєктах:

– Ґрант Національної Програми розвитку гуманітарних наук «Каталог курганних могильників комарівської культури в басейні Верхнього Дністра (колишнє Станіславське воєводство)» (керівник проекту доктор габілітований, професор Пшемислав Макарович, Університет імені Адама Міцкевича в Познані) (nr 12H 001891).

– Grant Narodowego Centrum Nauki «Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe z III i II tys. przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań multidyscyplinarnych». Sygnatura. Переклад укр.: «Продовження і зміна. Курганні суспільства з ІІІ і ІІ тис. до Р.Х. басейну верхнього Дністра у світлі міждисциплінарних досліджень» (2018/31/B/HS3/01326).

Науково-методична діяльність: голова журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді».

Громадська діяльність:
- Голова Чернігівського обласного осередку Українського географічного товариства.

Information

He has been working at the faculty since 2014.

Education: Nizhyn State Pedagogical University named after Mykola Gogol, Faculty of Natural Geography, speciality: "Geography and Biology" (2001); Chernihiv University of Technology, Faculty of Economics, speciality: "Accounting and Auditing" (2002). Postgraduate studies at the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, majoring in Geomorphology and Paleogeography (2002–2004). He defended his candidate dissertation on "Development of Holocene soils of the Middle Dnieper" (2007) at the Specialized Scientific Council of the Institute of Geography of NAS of Ukraine.

Courses: "General Geoscience", "General Hydrology", "Political Geography with the Fundamentals of Geopolitics", "Physical Geography of Ukraine", "Social and Economic Geography of Ukraine", "Geology with the Fundamentals of Geomorphology", "Recreational Geography", "Biogeography".

Research interests: geoarchaeology, geographical education, regional studies, sports tourism.

Scientific achievements: author of more than 90 scientific and scientific-methodical works.

Participation in projects: Grant of the National Programme for the Development of the Humanities "Catalogue of Burial Mounds of the Komariv Culture in the Upper Dniester Basin (Former Stanisław Voivodeship)". The project leader is Doctor Habilitated, Professor Przemyslaw Makarowicz, Adam Mickiewicz University in Poznan. (nr 12 H 001891).

Grant Narodowego Centrum Nauki "Continuation and change. Mounds of society from the III and II millennium BC Upper Dniester basin in the light of interdisciplinary research" (2018/31/B/HS3/01326).
Scientific and methodical activity: Chairman of the jury of the all-Ukrainian contest-defence of research works at RMOEI "Chernihiv JAS of student youth".

Social activities:

– Chairman of the Chernihiv regional branch of the Ukrainian Geographical Society.

– Chairman of the jury of Earth Sciences Department of the Chernihiv Junior Academy of Sciences.


machulskiy

Доцент кафедри географії
Мачульський Григорій Миколайович / Machulskyi Hryhorii

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент (доктор філософії) Candidate of agricultural sciences (Ph.D.), аssociate рrofessor

ORC ID: 0000-0002-7164-1695

SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208260641

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?ser=5jQLR2oAAAAJ&hl=uk&authuser=1

e-mail: 

Інформація

На факультеті працює з 2002 року.

Освіта: Агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту імені В. В. Докучаєва з відзнакою, спеціальність «Вчений агроном» (1986 р.). Всеросійський науково-дослідний інститут картоплярства імені О. Г. Лорха відділу біотехнології та імунодіагностики, спеціальність «Біотехнологія» (1988-1990). Аспірантура Всеросійського науково-дослідного інституту картоплярства імені О. Г. Лорха, спеціальність «Селекція і насінництво» (1990–1993 рр.). Ностріфікація за спеціальністю «Селекція» при Інституті цукрових буряків УААН (2007 р.). Захищена кандидатська дисертація на тему: «Индуцированная изменчивость форм картофеля разной плоидности и ее селекционное использование» (1993 р.).

Навчальні дисципліни: «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Фітомеліорація», «Основи сільського господарства», «Основи промисловості та сільського господарства», «Економіка природокористування».

Наукові інтереси: дослідження техногенно-екологічної безпеки підземних споруд в ґрунтах Чернігівського Полісся, дослідження індукованої мінливості у диплоїдних та тетраплоїдних форм картоплі.

Наукові досягнення: автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.

Участь у держбюджетних темах:

–Тристоронній міжрегіональний проект фундаментальних досліджень у прикордонних територіях України, Білорусі, Росії «Стан та оцінка техногенного забруднення природних та сіяних луків, їх раціональне використання та охорона на прикордонних територіях Брянської (Росія), Чернігівської (Україна) та Гомельської (Республіка Білорусь) областей» (державний реєстраційний номер 0113U004533);

– «Стан, раціональне використання та охорона фіторізноманіття лучних екосистем заплави річки Дніпро трансграничних територій Гомельської (Республіка Білорусь) та Чернігівської (Україна) областей» (державний реєстраційний номер 0112U006135).

Експерт з акредитації ОП у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

Громадська діяльність:

– Член Всеукраїнської екологічної ліги – громадська організація метою діяльності якої є поліпшення екологічної діяльності у державі, формування нового природоохоронного менталітету.

– Член та голова журі ІІ етапу захисту наукових робіт МАН.

Information

He has been working at the faculty since 2002.

Education: Agronomy Faculty of V.V. Dokuchayev Agricultural Institute of Sumy (diploma with honours), speciality: "Scientist agronomist" (1986). All-Russian Research Institute of Potato Growing named after O. G. Lorch, Department of Biotechnology and Immunodiagnostics, speciality: "Biotechnology" (1988-1990). Postgraduate studies at the All-Russian Research Institute of Potato Growing named after O. G. Lorch, speciality: "Breeding and Seed Production" (1990-1993). Nostrification in the speciality "Breeding" at the Institute of Sugar Beets UAAS (2007). He defended his candidate's dissertation on "Induced variability of potato forms of various ploidy and its selection use" (1993).

Courses: "Geography of Soils with the Fundamentals of Soil Science", "Phytomelioration", "Fundamentals of Agriculture", "Fundamentals of Industry and Agriculture", "Economics of Nature Management".

Research interests: technogenic and ecological safety of underground structures in the soils of Chernihiv Polissya, induced variability in diploid and tetraploid forms of potatoes.

Scientific achievements: author of more than 80 scientific and scientific-methodical works.

Participation in state budget topics:

- Tripartite interregional project of fundamental research in the border areas of Ukraine, Belarus, Russia "Status and assessment of technogenic pollution of natural and sown meadows, their rational use and protection in the border areas of Bryansk (Russia), Chernihiv (Ukraine) and Gomel (Republic of Belarus)" (state registration number 0113U004533);

- "Status, rational use and protection of phytodiversity of meadow ecosystems of the Dnieper floodplain of the border areas of Gomel (Republic of Belarus) and Chernihiv (Ukraine) regions" (state registration number 0112U006135).

Expert on accreditation of EP at the National Agency for Quality Assurance in Higher Education.

Social activities:

- Member of the All-Ukrainian Ecological League – the public organization whose goal is to improve environmental activities in the country, to form a new environmental mentality.

- Member and chairman of the jury at the II stage of defense of scientific works at the Junior Academy of Sciences


sluta

Доцент кафедри географії
Слюта Аліна Миколаївна / Sliuta Alina

Кандидат педагогічних наук (доктор філософії) / Сandidate of pedagogical sciences (PhD)

ORC ID: 0000-0002-6055-1344

Scopus Author ID: 57200968330

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fiQDFAgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

e-mail: 

Інформація

На факультеті працює з 2012 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2012 р.) (диплом з відзнакою). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, інститут природничо-географічної освіти та екології, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2013 р.) (диплом з відзнакою). Аспірантура Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, спеціальність «Теорія і методика професійної освіти», кафедра екології та охорони природи (2012-2015 рр.). Захищена кандидатська дисертація на тему: «Формування професійних умінь майбутніх екологів у процесі виробничої практики» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015 р.).

Навчальні дисципліни: «Методика навчання географії», «Географія Чернігівської області», «Картографія з основами топографії», «Геоекологія», «ГІТ в географії».

Наукові інтереси: системно-поетапний підхід у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, професійні уміння майбутніх вчителів географії.

Наукові досягнення: авторка понад 70 наукових та методичних праць, 3 навчальних посібників, участь у 3 міжнародних науково-дослідних роботах, учасниця міжнародних проєктів під егідою ЮНЕСКО (2017-2018 роки).

Участь у держбюджетних темах:

– «Оцінка стану радіоактивного та техногенного забруднення прибережно-водних і лучних екосистем, їх раціональне використання та охорона у прикордонних територіях Брянської (Росія), Чернігівської (Україна) та Гомельської (Республіка Білорусь) областей» (державний реєстраційний номер 0112U004213).

– «Стан, раціональне використання та охорона фіторізноманіття лучних екосистем заплави річки Дніпро трансграничних територій Гомельської (Республіка Білорусь) та Чернігівської (Україна) областей» (державний реєстраційний номер 0112U006135).

– «Стан та оцінка техногенного забруднення природних та сіяних луків, їх раціональне використання та охорона на прикордонних територіях Брянської (Росія), Гомельської (Республіка Білорусь) та Чернігівської (Україна) областей у постчорнобильський період» (державний реєстраційний номер 0113U004533).

– Дослідний проєкт в Інституті біології та охорони навколишнього природного середовища в Польщі, Комітет ЮНЕСКО Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Program of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO, 2018. Projekt badawczy «Wpływ diety wysokotłuszczowej na metformin- i melatonin-zależne efekty stresu oksydacyjnego u szczur?w Sprague-Dawley z rakiem sutka».

Науково-методична діяльність: керівник науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Громадська діяльність:

- Член Всеукраїнської екологічної ліги (громадська організація, метою діяльності якої є поліпшення екологічної ситуації в державі).

- Член Чернігівської ОО НМЦ «Екологічні ініціативи» дитячої екологічної спілки «Екологічна варта».

- Член Чернігівського обласного осередку Українського географічного товариства.

Information

She has been working at the faculty since 2012.

Education: Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko, Faculty of Chemistry and Biology, speciality: "Ecology and Environmental Protection" (2012) (diploma with honours). M. P. Drahomanov National Pedagogical University, the Institute of Natural and Geographical Education and Ecology, speciality: "Ecology and Environmental Protection" (2013) (diploma with honours). Postgraduate studies at Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko, speciality: "Theory and Methods of Professional Education", Department of Ecology and Nature Protection (2012-2015). She defended the candidate's dissertation on "Forming future ecologists’ professional skills in the process of in-service practice", speciality 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education (2015).

Courses: "Methods of Teaching Geography", "Geography of Chernihiv Region", "Cartography with the Basics of Topography", "Geoecology", "GIT in Geography".

Research interests: systemic and staged approach in the process of preparing students for future professional activities, professional skills of future geography teachers.

Scientific achievements: author of more than 70 scientific and methodical works, 3 textbooks, participation in 3 international research works, participant of international projects under the auspices of UNESCO (2017-2018).

Participation in state budget topics:

- "Assessment of radioactive and technogenic contamination of coastal water and meadow ecosystems, their rational use and protection in the border areas of Bryansk (Russia), Chernihiv (Ukraine) and Gomel (Republic of Belarus) regions" (state registration number 0112U004213).

- "State, rational use and protection of phytodiversity of meadow ecosystems of the Dnieper floodplain of the cross-border territories of Gomel (Republic of Belarus) and Chernihiv (Ukraine) regions" (state registration number 0112U006135).

- "Status and assessment of technogenic pollution of natural and sown meadows, their rational use and protection in the border areas of Bryansk (Russia), Gomel (Republic of Belarus) and Chernihiv (Ukraine) regions in the post-Chernobyl period" (state registration number 0113U004533).

- Research project at the Institute of Biology and Environmental Protection in Poland, UNESCO Committee Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Program of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO, 2018. Projekt badawczy "Wpływ diety wysokotłuszczowej na metformin- i melatonin-zależne efekty stresu oksydacyjnego u szczuraw Sprague-Dawley z rakiem sutka".

Scientific and methodical activity: supervisor of student members’ research works at the Junior Academy of Sciences of Ukraine.

Social activities:

- Member of the All-Ukrainian Ecological League (public organization whose goal is to improve the environmental situation in the country).

- Member of the Chernihiv RO NYC "Environmental Initiatives" of children’s ecological union "Environmental Guard".

- Member of the Chernihiv regional branch of the Ukrainian Geographical Society


Bilous

Старший викладач кафедри
Білоус Ольга Володимирівна / Bilous Olha

Старший викладач, заступник декана факультету / Senior Lecturer, Deputy Dean of the Faculty

ORC ID: 0000-0002-3307-399X

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cvwx_wYAAAAJ&hl=uk

e-mail: 

   

 

Інформація

На факультеті працює з 1992 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність – хімія з додатковою спеціальністю обслуговуюча праця (1990) (диплом з відзнакою ЛВ № 426111 від 22.06.1990 р.); Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність – практична психологія (1999) (диплом з відзнакою ЕН № 11054055 від 23.06.1999 р.); аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» (1999 – 2003 р.р.).

Навчальні дисципліни: «Психологія», «Теоретичні основи організації індивідуальної роботи зі школярами», «Основи педагогічної творчості», «Технологія комунікації та взаємодії в колективі», «Організація проєктно-дослідницької діяльності учнів», «Теоретичні основи дистанційного навчання», «Організація освітнього процесу в закладах вищої освіти», педагогічна практика (консультант з психології).

Наукові інтереси: психологія, педагогічна психологія, психологічні умови розвитку професійного мислення у майбутніх учителів, професійний саморозвиток майбутніх учителів.

Наукові досягнення: авторка понад 80 наукових та науково-методичних праць, 2 навчальних посібників.

Участь у держбюджетних темах:

– «Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів» (01.01.2001-31.12.2002 р.; номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України);

– «Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів» (01.01.2003-31.12.2004 р.; номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України);

– «Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах» (01.01.2009-31.12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Громадська діяльність:

– Член обласної організації Всеукраїнського товариства охорони природи.

– Член Чернігівського міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

Information

She has been working at the faculty since 1992.

Education: Chernihiv National Pedagogical Institute named after T. G. Shevchenko, Faculty of Chemistry and Biology, speciality: "Сhemistry" with additional speciality "Domestic Science" (1990) (diploma with honours LV № 426111 of 22.06.1990); Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko, speciality: "Practical Psychology" (1999) (diploma with honours EN № 11054055 of 23.06.1999); Postgraduate studies at the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, speciality: "Pedagogical and Age Psychology" (1999 - 2003).

Courses: "Psychology", "Theoretical Foundations of Individual Work with Students", "Fundamentals of Pedagogical Creativity", "Technology of Communication and Teamwork", "Organization of Project and Research Activities of Students", "Theoretical Foundations of Distance Learning", "Organization of Educational Process in Institutions of Higher Education", pedagogical practice (consultant in psychology).

Research interests: psychology, pedagogical psychology, psychological conditions for the development of future teachers’ professional thinking, professional self-development of future teachers.

Scientific achievements: author of more than 80 scientific and methodical works, 2 textbooks.

Participation in state budget topics:

- "State standard of education in chemistry for pedagogical higher education institutions" (01.01.2001-31.12.2002; state registration number 0100U006664, customer – Ministry of Education and Science of Ukraine);

- "Didactic bases of introduction of the state standard on chemistry for higher pedagogical education institutions" (01.01.2003-31.12.2004; number of the state registration 0103U000016, customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine);

- "Programme and didactic means of education for Master of natural sciences (Chemistry) at pedagogical higher education institutions" (01.01.2009-31.12.2010; state registration number 0109U001293, customer – Ministry of Education and Science of Ukraine).

Social activities:

- Member of the regional organization of the All-Ukrainian Society for Nature Protection.

- Member of the Chernihiv city branch of the All-Ukrainian Ecological League.


slutav

Викладач кафедри
Слюта Володимир Борисович / Sliuta Volodymyr

Викладач кафедри географії/ Lecturer at the Department of Geogaphy

ORC ID: 0000-0002-7863-1094

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=I4ZjynUAAAAJ&hl=uk

e-mail: 

 

Інформація

На факультеті працює з 2015 року.

Освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Географія (2008); аспірантура Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (2008 – 2011 р.р.).

Навчальні дисципліни: «Геологія з основами геоморфології», «Загальна геологія», «Геологія з основами палеонтології», «Геоморфологія», «Петрографія з основами літології», «Геотектоніка», «Географія материків та океанів», «Біогеографія», «Географія світового господарства», «Географія Чернігівської області», «Регіональна економічна та соціальна географія», «Картографія з основами топографії», «Комплексна практика з фізичної географії», «Виробнича (педагогічна) практика» (методист з географії), «Навчальна практика з картографії та основ топографії», «Навчальна практика з топографії та основ геодезії», «Географія промисловості», «Теоретичні проблеми сучасної географії».

Наукові інтереси: геологія, геоморфологія, процеси екзогенезу, прояв несприятливих екзогенних рельєфоутворюючих процесів на меліорованих землях, формування і розвиток мікрозападинного рельєфу, захист від водної та вітрової ерозії.

Наукові досягнення: автор 27 наукових публікацій.

Information

He has been working at the faculty since 2015.

Education: Nizhyn State University named after Mykola Gogol, Faculty of Natural Geography, speciality: "Pedagogy and Methods of Secondary Education. Geography" (2008); postgraduate study at the Institute of Water Problems and Land Reclamation of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, speciality: 06.01.02 "Agricultural Land Reclamation" (2008 - 2011).

Courses: "Geology with the Basics of Geomorphology", "General Geology", "Geology with the Basics of Paleontology", "Geomorphology", "Petrography with the Basics of Lithology", "Geotectonics", "Geography of Continents and Oceans", "Biogeography", "Geography of World Economy", "Geography of Chernihiv Region", "Regional Economic and Social Geography", "Cartography with the Basics of Topography", "Complex Practice in Physical Geography", "In-service (pedagogical) practice" (methodologist in geography)", "Educational Practice in Cartography and Basics of Topography", "Educational Practice on Topography and Basics of Geodesy", "Geography of Industry", "Theoretical Problems of Modern Geography".

Research interests: geology, geomorphology, processes of exogenesis, manifestation of unfavorable exogenous relief-forming processes on reclaimed lands, formation and development of microlow relief, protection against water and wind erosion.

Scientific achievements: author of 27 scientific publications.

Диплом Лукаш О.В._1

Диплом Лукаш О.В._2

Договір про співпрацю_1

Договір про співпрацю_2

Міжнародний сертифікат Слюта А.М._1

Міжнародний сертифікат Слюта А.М._2

Міжнародний сертифікат Слюта А.М._3

Мiжнародний сертифiкат Мачульський Г.М

Сертифікат Лукаш О.В.

Стажування Лукаш О.В.

Сертифікат Терентьєва_1

Сертифікат Терентьєва_2

Участь у міжнародній конференції Слюта А.М._1

Участь у міжнародній конференції Слюта А.М._2

Участь у міжнародній конференції Слюта А.М._3

Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів. (Міжнародна наукова конференція молодих вчених. Одеса).

Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. І Міжнародна науково-практична конференція (Глухів).

Консультативна зустріч щодо визначення стратегічних пріоритетів Програми малих грандів Глобального екологічного фонду на 2015-2018 рр.» (Київ).

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень (друга Міжнародна науково-практична конференція (смт Путила, Чернівецька обл.).

Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (Міжнародна науково-практична конференція (Ніжин, 2016).

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ).

Спільні дослідження похованих грунтів під курганами разом з Польськими вченими біля с.Буківна на Івано-Франківщині.

Участь викладачів кафедри у міжнародних проєктах

Сертифiкат ЮНЕСКО 1 Слюта А.М.

Сертифiкат ЮНЕСКО 2 Слюта А.М.

Сертифiкат ЮНЕСКО 3 Слюта А.М.

Довiдка про Мiжнародне стажування Слюта А.М.

Сертифiкат про Мiжнародне стажування Слюта А.М.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Посилання на ORCID та Google Scolar

https://orcid.org/0000-0002-6055-1344 Слюта А.М.

https://orcid.org/0000-0001-7939-9576 Пархоменко О.Г.

https://orcid.org/0000-0002-7863-1094 Слюта В.Б

https://orcid.org/0000-0002-3307-399X Білоус О.В. (Olha Bilous)

https://orcid.org/0000-0003-2702-6430 Лукаш О.В. (Oleksandr Lukash )

https://orcid.org/0000-0002-3238-1608 Терентьєва Н.О. (Natalie Terentieva)

https://orcid.org/0000-0002-7164-1695 Мачульський Г.М.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LC8iTa8AAAAJ&hl=uk&authuser=3 Google Scolar кафедри географії

Список конференцій

Список публікацій

Програма наукового гуртка

Архів

1. Захист наукових робіт студентами спеціальності 103 Науки про Землю (з доповіддю Сироватченко Р.В.).

2. Написання наукового проекту студентами спеціальності 103 Науки про Землю.

3. Участь доц. Пархоменко О.Г. у методичному семінарі, який присвячений питанням впровадження спеціальності 103 Науки про Землю (м. Мелітополь, 2016 р., присутні: академік НАН України, д.геогр.н. Руденко Л.Г., декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАПН України, професор, д.геогр.н. Олійник Я.Б. та ін.

4. II етап Всеукраїнської олімпіади з географії (м. Київ), присутній: студент 3 курсу спеціальності 103 Науки про Землю Сироватченко Р.В. .

5. (відео): Легалізація Чернігівського осередку Українського географічного товариства (м. Чернігів, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, 2017 р.).

Сертифікати

Протокол ВГО "Карпати кличуть"

Участь студентки 103 Науки про Землю Гниди А. в iнтернет-конференцiях

Участь студентки 103 Науки про Землю Райської А. в iнтернет-конференцiях

1. Проведення позаурочної та позакласної роботи студенткою 45 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Войналович М., яка працює на посаді педагога-організатора у Козелецькій гімназії №1 (Чернігівська область).

2. Проведення уроку з географії студентом магістратури 56 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Д. Ігнатовим у ЗЗСО №9 м. Чернігова під час виробничої (педагогічної) практики.

3. Проведення уроків географії студентками магістратури 56 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Н. Дзень та О.Гаркушею у ЗЗСО №9 м. Чернігова (під час виробничої (педагогічної) практики) та А. Хоптій (працює на посаді вчителя географії та природознавства у Городнянському ліцеї №1 (Чернігівська область).

Накази

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG