Кафедру хімії створено у 1982 році при відкритті хіміко-біологічного факультету. З 01.10.19 кафедру за рішенням вченої ради НУЧК імені Т.Г. Шевченка (протокол №2 від 25.09.19) перейменовано на кафедру хімії, технологій та фармації.

Детальніше...

Кафедру біології створено у 1985 pоці. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 091 Біологія.

Детальніше...

Кафедра екології та охорони природи створена у 2003 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітніми програмами 101 Екологія першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Детальніше...

Кафедра математики та економіки створена 01.09.2017 року внаслідок реорганізації та об’єднання кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін та кафедри соціально-економічних дисциплін. 

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Математика) та 111 Математика.

Детальніше...

Кафедра фізики та астрономії є ровесницею нашого університету, який у 2016 році відзначив свій столітній ювілей. У різний час вона неодноразово змінювала свою назву і статус, але завжди забезпечувала навчальну і наукову роботу з фізики та споріднених дисциплін у нашому університеті.

Детальніше...

Кафедра інформатики і обчислювальної техніки була створена за наказом ректора 30.06.1998 р. на базі кафедр математики та інформатики і загальної фізики. Метою такої реорганізації було підвищення якості підготовки студентів фізико-математичного факультету з інформатики та забезпечення викладання інформатики на інших факультетах вузу.

Детальніше...

Кафедру географії створено у 2015 році, відповідно до рішення вченої ради університету від 31.08.2015 року (протокол №1).

Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітнім ступенем магістр (спеціальність 014 Середня освіта (Географія)); за освітнім ступенем бакалавр (спеціальності: 014 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія).

Детальніше...

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG