Кафедру хімії створено у 1982 році при відкритті хіміко-біологічного факультету. З 01.10.19 кафедру за рішенням вченої ради НУЧК імені Т.Г. Шевченка (протокол №2 від 25.09.19) перейменовано на кафедру хімії, технологій та фармації.

Детальніше...

Кафедру біології створено у 1985 pоці. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 091 Біологія.

На кафедрі працює 12 викладачів: 9 кандидатів наук, з них 9 доцентів, 1 старший викладач, 2 викладачі. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Мехед Ольга Борисівна.

Детальніше...

Кафедра екології та охорони природи створена у 2003 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища".

На кафедрі працює 12 викладачів: 2 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, з них 4 доцента, 2 старших викладача та 2 асистенти. Завідувач — кандидат біологічних наук, доцент Карпенко Юрій Олександрович.

Детальніше...

Кафедра математики та економіки створена 01.09.2017 року внаслідок реорганізації та об′єднання кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін та кафедри соціально-економічних дисциплін. 

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр за напрямом Математика, Середня освіта (Математика).

Детальніше...

Кафедра фізики та астрономії є ровесницею нашого університету, який у 2016 році відзначив свій столітній ювілей. У різний час вона неодноразово змінювала свою назву і статус, але завжди забезпечувала навчальну і наукову роботу з фізики та споріднених дисциплін у нашому університеті.

Детальніше...

Кафедра інформатики і обчислювальної техніки була створена за наказом ректора 30.06.1998 р. на базі кафедр математики та інформатики і загальної фізики. Метою такої реорганізації було підвищення якості підготовки студентів фізико-математичного факультету з інформатики та забезпечення викладання інформатики на інших факультетах вузу.

Детальніше...

Кафедру географії створено у 2015 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за ступенем бакалавр спеціальностей 014.07 – Середня освіта (Географія), 106 – Географія, 103 – Науки про Землю.

На кафедрі працює 5 викладачів: 4 кандидати наук (з них 3 – доценти та 1 старший викладач), 1 викладач. Очолює кафедру кандидат географічних наук, доцент Пархоменко Олександр Григорович.

Детальніше...

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.