2а

Історія хіміко-біологічного факультету починається з першого набору студентів за спеціальністю «Хімія і біологія» у 1982 pоці. У 1999 pоці започатковано спеціальність «Біологія і хімія», з 2001 року здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» (єдиний в області факультет, на якому готують фахівців-екологів), а з 2015 року ще й підготовка з напрямку «Географія».

 

Читати далі

 

Першим деканом факультету і завідувачем кафедри хімії був професор, доктор біологічних наук Б.В.Яковенко. Значний внесок у становлення та розвиток факультету зробили: член-кореспондент АПН, професор, доктор біологічних наук О.Ф.Явоненко, професор, доктор медичних наук І.П.Фесенко, професор, доктор біологічних наук В.В.Грубінко, доцент, кандидат біологічних наук В.І.Горностай, доцент, кандидат біологічних наук М.Г.Пархоменко, старший викладач М.Ф.Самофалов, завідувач лабораторій І.А.Егорова.

 

З жовтня 2003 року факультет очолює доцент, кандидат біологічних наук О.П.Третяк.

 

Сьогодні факультет готує фахівців ступенів «Бакалавр» (всі спеціальності) та «Магістр» (спеціальності «Хімія», «Біологія»), освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (всі спеціальності). Чотири кафедри (хімії, біології, екології та охорони природи, географії) забезпечують безперервну високопрофесійну хімічну, біологічну, екологічну, географічну, методичну, педагогічну та психологічну підготовку фахівців. Навчальний процес поєднує традиційні та сучасні освітні технології, здійснюється згідно вимог Стандарту вищої освіти для педагогічних університетів.

 

На факультеті працює аспірантура зі спеціальності «Біохімія».

 

За роки існування факультету викладачами захищено 5 докторських (Б.В.Яковенко, В.В.Грубінко, А.М.Демченко, А.О.Жиденко, О.В.Лукаш) та 24 кандидатські дисертації.

 

На факультеті сформувались наукові школи:

 • вплив токсикантів різної хімічної природи на біохімічні зміни в організмах гідробіонтів (керівник доктор біологічних наук, професор Б.В.Яковенко);
 • хімія нітрогеновмісних гетероциклічних сполук (керівник доктор фармацевтичних наук, професор А.М.Демченко).

Кафедри факультету здійснюють наукові дослідження за напрямками:

 • синтез нових біологічно-активних речовин; 
 • розроблення ефективних інгібіторів кислотної та мікробної корозії сталі на основі нових нітрогеновмісних гетероциклічних сполук;
 • in vitro діагностика антиоксидантних властивостей у рядах нових нітрогеновмісних гетероциклічних сполук;
 • дослідження активності корозійно небезпечних угруповань ґрунту за умов біокорозії сталі;
 • дослідження популяцій безхребетних та хребетних, флористичного та ценотичного розмаїття;
 • вивчення сучасного стану територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернігівщини;
 • проблеми діагностики якості знань з природничих дисциплін у вищий та середній загальноосвітній школі;
 • компетентнісний підхід у професійно-педагогічній підготовці магістрів природничих наук;
 • психологічні умови розвитку професійного мислення у майбутніх учителів;
 • сучасні підходи в екологічній освіті та вихованні молоді.

Викладачі факультету — виконавці понад 20 держбюджетних тем, замовлених Міністерством освіти і науки України, серед яких:

 • «Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних ВНЗ» (2000 - 2002).
 • «Дидактичні основи впровадження стандарту з хімії для педагогічних ВНЗ» (2003-2004).
 • «Встановлення взаємозв'язку між структурою азо-товмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробно-індукованої корозії, як необхідна умова направленого синтезу перспективних інгібіторів» (2005-2006).
 • «Пестициди, як техногенний чинник впливу на ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти» (2007-2008).
 • «Програмно-дидактичі засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах» (2009 - 2010).
 • «Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових територій природно-заповідного фонду поліської частини Чернігівської області» (2011 - 2012).

Викладачі факультету з 2009 року беруть участь у виконанні тристоронніх міжрегіональних проектів фундаментальних досліджень у прикордонних (Україна, Росія, Білорусь) областях:

 • «Флора і рослинність радіоактивно забруднених територій Брянської, Чернігівської та Гомельської областей у постчорнобильський період»;
 • «Стан та оцінка техногенного забруднення природних та сіяних луків, їх раціональне використання та охорона на прикордонних територіях Брянської, Гомельської та Чернігівської областей у постчорнобильський період»;
 • «Стан, раціональне використання та охорона фіторізноманіття лучних екосистем заплави річки Дніпро трансграничних територій Гомельської та Чернігівської областей»;
 • «Вивчення процесів спонтанного і хімічно індукованого мутагенезу та пухлиноутворення у тварин (ссавців), що відтворюються на територіях з природним і техногенно підвищеним радіаційним фоном»;
 • «Вивчення трансгенераційних ефектів і реактивності у нащадків тварин, батьки яких знаходились в умовах техногенного і природно-підвищеного радіаційного фону»;
 • «Оцінка генетичної стабільності у тварин різних таксономічних груп в умовах радіоактивного забруднення середовища».

Факультет співпрацює з загальноосвітніми закладами міста та області, науковими установами НАН України, УААН, АМН, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова та іншими вишами.

 

Викладачі факультету входять до складу журі Всеукраїнських студентських олімпіади, III і IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів, I і II етапів конкурсу-захисту робіт МАН.

 

Студенти активно займаються науковою роботою, виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, беруть участь у конференціях. На факультеті працює еколого-туристичний клуб, проводяться традиційні виставки-конкурси «Осіння фантазія», «Зимовий букет замість ялинки», та інші.

 

Випускники факультету працюють у закладах освіти І-IV рівнів акредитації та науково-дослідних установах НАНУ, НААН. З них більше ніж 60 здобули наукові ступені кандидатів та докторів наук.

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з хімії

Новини та події Хіміко-біологічного факультету

Запрошуємо вас взяти участь у роботі шкільної природничої конференції, яка відбуватиметься у жовтні 2017 року на базі хіміко-біологічного факультету.

21 грудня 2016 року о 14.00 згідно започаткованої традиції на хіміко-біологічному факультеті ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка відбудеться хімічна вікторина «Крок до наукового відкриття у хімічній науці».

Зимові новорічні свята – найкраща, найважливіша подія року. До них готуються всі, їх з нетерпінням чекають і дорослі, і малі. Новорічні клопоти починаються, як правило, з пошуку красуні-ялинки.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.