Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають

ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

(крім осіб, які відносяться до пільгових категорій)

Оригінали документів подаються вступником ЛИШЕ ОДИН РАЗ при виборі місця навчання!

Після оголошення вишем рекомендації до зарахування вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2016 року, або 2017 року, або 2018 року (іноземна мова – лише 2018 року) (оригінал і копію) та інформаційний аркуш з результатами ЗНО;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
  • для вступників факультету фізичного виховання – медична довідка 086-О.

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Електронний вступ - ez.osvitavsim.org.ua

 

Етапи вступної кампанії для денної та заочної форми навчання (бакалавріат)

Реєстрація електронних кабінетів з 02 по 25 липня
Початок прийому заяв

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, складають вступні випробування, фахові вступні випробування та проходять співбесіду

о 1800 годині 20 липня

Строки проведення творчих конкурсів

14 -26 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань (для окремих категорій вступників)

21 - 26 липня

Строки проведення вступних випробувань та співбесід (для окремих категорій вступників)

21 - 23 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині 26 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня

Строки виконання вимог до зарахування (подача оригіналів)

за державним замовленням –до 1800 години 06 серпня

Терміни зарахування на місця державного замовлення

за державним замовленням - не пізніше 1200 години 07 серпня

 

Етапи вступної кампанії для абітурієнтів, які вступають на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки

Початок прийому заяв

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині 24 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 - 31 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня

Строки виконання вимог до зарахування

за державним замовленням – до 1800 години 06 серпня

Терміни зарахування

за державним замовленням – не пізніше 1200 години 07 серпня;

 

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.